Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, 1916-12-21, iš Maskvos – į Kijevą

Mielas Juozapai!

Kиев
Набережно-Kрещатицкая, 8
Контора Мальцевских заводов
Г-ну J. Срого1Kиев / Набережно-Kрещатицкая, 8 / Контора Мальцевских заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.


Mielas Juozapai2Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.! Tik ką gavau3Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas. tavo laišką.

Kambario dėl tavęs paieškot gana sunku. Jūsų kontora – Lubiankoj. Bet tenai pats centras, ten visi geriausi viešbučiai, teatrai, vienu žodžiu[,] Lubianka – iš visų atžvilgių centras. Ten kambarių arba visai nėra, arba jei ir yra, tai be galo brangūs. Rudenį aš ieškojau mieste, toliau nuo Lubiankos, bet vis tik Srietenkos rajone, tad pigesnio už 45 rub. nebuvau radęs. Dabar manau, kad irgi nepapigo. Atsieis turbūt kur nuošaliai samdyt. Jei man dabar ieškot – tai aš radęs turiu ir nusamdyt, nes kitądien jau nebebus, be tavęs nusamdyt – aš negaliu gi. O taip dėl „visa ko“ ieškot – tai kažin[,] ar verta, pas mus šalta labai (apie 20º). Jei atvažiuosi šventėms – jei norėsi – bus galima sustot tuose namuos[,] kur aš gyvenu. Vienas draugas išvažiavo Kalėdoms, bet kambarį pasilaikė, dabar jisai tuščias – turėsi sau skyrium kambarį.

Kur aš gyvenu – nuo Lubiankos labai toli, tramvaju važiuot – 35 minutės4Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), kairėje atvaizdo pusėje..

Aš nežinojau, kad laiškus į Kijevą žiūri cenzūra5Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), dešinėje atvaizdo pusėje..KOMENTARAI

1 Kиев / Набережно-Kрещатицкая, 8 / Контора Мальцевских заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
3 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
4 Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), kairėje atvaizdo pusėje.
5 Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), dešinėje atvaizdo pusėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.