Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Pronskui, iki 1924-02-08, iš Miuncheno – į Klaipėdą

Na, tu turbūt ūži švenčių metu.

Ponui J. Pronskui
Turgaus g. 48–49

Klaipėda
Memelgebiet1Memelgebiet vok =Klaipėdos kraštas.


Na, tu2Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius. Juozas Pronskus 1919 m. su Baliu Sruoga dirbo dienraštyje Lietuva ir laikė jį žurnalistikos mokytoju. Jie ir vėliau draugiškai sutardavo, šiltai bendravo, kilo į kalnus. 1923 m. rugpjūčio mėnesį kartu praleido Bavarijos Alpėse. Juozas Pronskus, ne kartą kritęs pakalnėn, į bedugnę, ir išgelbėtas Balio Sruogos, vėliau parašė atsiminimus apie gamtoje patirtus išgyvenimus, nuotykius ir pavojus. Juozo Pronskaus atsiminimai liudija, koks buvo sunkus ir pavojingas pasikėlimas į Zugspitze'ą – aukščiausią Vokietijos viršukalnę (plačiau žr. Juozas Pronskus, „Milžino paunksmėje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 100–102). turbūt ūži švenčių metu. O aš sėdžiu vienas. Prietelių neturiu, pinigų – nėr[,] tiek to. Na, tai tu paūžk ir už mano sveikatą[,] ir jaunas dienas. Kodėl nieko neatrašai į mano laišką?

Šiuo tarpu aš turiu net didesnio noro Jūsų tame laikrašty3Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Balys Sruoga Lietuvos vyriausybės steigiamo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje dirbti pradėjo 1924-04-01. dirbti, negu anuomet, bet kodėl nieko negirdėti? Šią žiemą man taip ir netenka išsisukti į kalnus – jei bent tik po kvotimų4Balys Sruoga egzaminus Miuncheno universitete baigė laikyti 1924-02-08. – ir tai[,] jei koks nors čekis ateis.

O dabar ūžk – aš už Tave pamarkatnausiu.

Balys


KOMENTARAI

1 Memelgebiet vok =Klaipėdos kraštas.
2 Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius. Juozas Pronskus 1919 m. su Baliu Sruoga dirbo dienraštyje Lietuva ir laikė jį žurnalistikos mokytoju. Jie ir vėliau draugiškai sutardavo, šiltai bendravo, kilo į kalnus. 1923 m. rugpjūčio mėnesį kartu praleido Bavarijos Alpėse. Juozas Pronskus, ne kartą kritęs pakalnėn, į bedugnę, ir išgelbėtas Balio Sruogos, vėliau parašė atsiminimus apie gamtoje patirtus išgyvenimus, nuotykius ir pavojus. Juozo Pronskaus atsiminimai liudija, koks buvo sunkus ir pavojingas pasikėlimas į Zugspitze'ą – aukščiausią Vokietijos viršukalnę (plačiau žr. Juozas Pronskus, „Milžino paunksmėje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 100–102).
3 Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Balys Sruoga Lietuvos vyriausybės steigiamo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje dirbti pradėjo 1924-04-01.
4 Balys Sruoga egzaminus Miuncheno universitete baigė laikyti 1924-02-08.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.