Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1924-03-29, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] kovo 29 [19]24 [m.]

[Klaipėda,] kovo 29 [19]24 [m.]

[Turgaus gatvė 48–49]


P. L. Girai


Sveikas,

Dalykas yra toks.

Nuo bal. 1 d. įvedam naują skyrių – „Dienos darbai“[.]

Berods[,] Tu rašinėji į Kauno laikraščius apie Teatrą1Liudas Gira (1884–1946) – poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1925 m. buvo Valstybės dramos teatro direktorius.. Būtų gera, kad ir mums parašytum. Mat pas mus apie jūsų Teatrą rašo kiti, kurie ne taip jį mėgsta. Jei patsai irgi parašytum, būtų šiokia tokia lygsvara.

Tiktai mums rašyk ne tokiu reklaminiu tonu, kaip kauniškiams.

Konstatuoti faktus ir jų ryškiausias savybes pabrėžti.

Gerai?

Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Liudas Gira (1884–1946) – poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. 1922–1925 m. buvo Valstybės dramos teatro direktorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.