Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1924-04-30, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] bal. 30 d. [19]24 [m.]

[Klaipėda,] bal. 30 d[.] [19]24 [m.]

[Turgaus gatvė 48–49]


Gira,

Po velnių, jei siunčiate „Kl. žinioms“ darbų programą, kurie įvyks bal. 30 d.[,] negalima gi taip siųsti, kad mes jį gautumėm tos dienos vakarą. Tai ne spaudos informavimas, o biesas žino kas.

Tikiuos, kad ateity tai bus sutvarkyta[.]


Balys Sruoga


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.