Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1924-04-22, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] bal. 22 d[.] [19]24 [m.]

[Klaipėda,] bal. 22 d[.] [19]24 [m.]

[Turgaus gatvė 48–49]


Liudui Girai

Kaune[.]


Ar neparašytum ką „Kl. žin.“1Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Nuo 1924-04-01 Balys Sruoga dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje. Spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti?


Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Nuo 1924-04-01 Balys Sruoga dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.