Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-11-11, Kaunas

Ilgiausių metų!

Ilgiausių metų!

Ir visų lockų nuo pono Dievo – ir pilvui sveikatos kloniojuos!

Nepyk, kad negaliu asmeniškai ateiti ir pasiklonioti: 1) staiga sugriuvo ant mano galvos korektūros1Balys Sruoga spaudai rengė kritinę recenziją apie 1924 m. režisieriaus Antano Sutkaus pastatytą Vinco Krėvės dramą Šarūnas, žr. Parvenu, „„Šarūnas“ Tautos teatre“, in: Lietuva, Kaunas, 1924-11-12, Nr. 256, p. 7. – gyva pekla; 2) žmogus esu griešnas: ateisiu – šnapso laktelsiu – neiškęsiu, o tai reiškia – rytoj visą dieną negalėti darbo dirbti: toks mano durnas notūras pasidarė.

O rytoj negalėti dirbti – man triskart liūdna būtų.

Manau, kad atsižvelgdamas į mano notūro griešnumą – nepyksi, kad aš šiandie kiek bijau ateiti.

Bet dūšioj – ilgiausių metų!

Tavo Balys

XI/11 24


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga spaudai rengė kritinę recenziją apie 1924 m. režisieriaus Antano Sutkaus pastatytą Vinco Krėvės dramą Šarūnas, žr. Parvenu, „„Šarūnas“ Tautos teatre“, in: Lietuva, Kaunas, 1924-11-12, Nr. 256, p. 7.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.