Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, 1924-04-22, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] bal. 22 d. [19]24 [m.]

[Klaipėda,] bal[.] 22 d[.] [19]24 [m.]
[Turgaus gatvė 48–49]


Kun. J. Tumui1Kunigas Juozas Tumas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, 1922–1929 m. lietuvių literatūros istorijos dėstytojas Lietuvos universitete.


Šiuo tarpu „Kl. žinioms“2Klaipėdos žinios – politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. 1924 m. jį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys. Balys Sruoga buvo faktiškasis laikraščio redaktorius, kuris rūpinosi medžiagos rinkimu, jos parengimu, susirašinėjo su įvairiais korespondentais, kviesdamas juos bendradarbiauti. būtų baisiai gerai, jei sutiktum parašyti kokį straipsnį spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti31924 m. gegužės 7 d. minėta 20 metų sukaktis, 1904 m. atgavus rusų valdžios uždraustąją lietuvišką spaudą. .

Laukiu ir tikiuos[.]

Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Kunigas Juozas Tumas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, 1922–1929 m. lietuvių literatūros istorijos dėstytojas Lietuvos universitete.
2 Klaipėdos žinios – politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. 1924 m. jį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys. Balys Sruoga buvo faktiškasis laikraščio redaktorius, kuris rūpinosi medžiagos rinkimu, jos parengimu, susirašinėjo su įvairiais korespondentais, kviesdamas juos bendradarbiauti.
3 1924 m. gegužės 7 d. minėta 20 metų sukaktis, 1904 m. atgavus rusų valdžios uždraustąją lietuvišką spaudą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.