Balio Sruogos laiškas Aleksandrui Dambrauskui, 1924-04-29, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] bal. 29 d. [19]24 [m.]

[Klaipėda,] bal. 29 d[.] [19]24 [m.]

[Turgaus gatvė 48–49]

Gerbiamajam
Kun[.] pr. Al. Dambrauskui
Kaune

Gerb. Tamista1Aleksandras Dambrauskas (1860–1938) – kunigas, prelatas, poetas, kritikas, publicistas, Lietuvos universiteto garbės profesorius.,

Tamistos raštą spaudos sukaktuvėms paminėti gavau2Adomas Jakštas [Aleksandras Dambrauskas], „Mūsų spaudos atgavimo 20 metų sukaktuvės [1904–1924]“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-05-07, Nr. 79, p. 3. – labai ačiū!

Norėjau Tamistos prašyti, ar Tamista nesutiktum mums daugiau ir dažniau rašinėti[?] Lygiai literatūros-kritikos klausimais, lygiai bendrai kultūros klausimais.

Jei Tamista sutiktum tai daryti – džiaugtųs ne vien tiktai „Kl. žinių“3Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. redakcija.

Aukštai Tamistą gerbdamas
Dr[.] Balys Sruoga[.]


KOMENTARAI

1 Aleksandras Dambrauskas (1860–1938) – kunigas, prelatas, poetas, kritikas, publicistas, Lietuvos universiteto garbės profesorius.
2 Adomas Jakštas [Aleksandras Dambrauskas], „Mūsų spaudos atgavimo 20 metų sukaktuvės [1904–1924]“, in: Klaipėdos žinios, Klaipėda, 1924-05-07, Nr. 79, p. 3.
3 Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.