Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, 1925-10-14, iš Kauno – į Šiaulius

Ponui „Kultūros“ b-vės reikalų vedėjui Šiauliuose

Ponui „Kultūros“ b-vės reikalų vedėjui Šiauliuose

Pone1Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.,

Dar kartą įtikinamai prašau ištesėti duotą žodį. Taip suvedžiodami žmones, galite ir kantriausius išvesti iš kantrybės. Dar jokia leidimo firma taip su bendradarbiais nesielgė!

Pinigai yra tuojau reikalingi (galima ir vekseliais), nes dėl Jūsų suvedžiojimo aš ir taip turiu didelių nuostolių.

Jeigu ir šio laiško lemtis bus tokia, kaip senesniųjų, tai aš būsiu priverstas griebtis kitokių priemonių, nors tai būtų ir labai nemalonu.

Balys Sruoga

Kaunas
Dzūkų g[-]tvė 8

1925-X-14


KOMENTARAI

1 Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.