Balio Sruogos laiškas Juozapui Sruogai, 1927-07-03, iš Kauno – į Berlyną

Mielas Juozapai, / Tu turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į Berlyną…

Mielas Juozapai1Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.,

Tu turbūt baisiai keiki, kad mes nebeužusukėm į Berlyną, bet ką galėjom kita daryt – jei mums nebeužteko nei jėgų, nei pinigų. Buvome Magdeburge, Harze2Harz – kalnų masyvas Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse. (Brocken3Brocken – Harzo kalnų viršukalnė (aukštis 1141 metrai)., Thale4Thale – miestas Vokietijoje, Saksonijos-Anhalto rajone.), Leipzige visą dieną, Dresdene, Säch. Schweiz5Säch[sische] Schweiz – Saksonijos Šveicarija. (nuvažiavom į Wehlen6Wehlen – miestelis Saksonijos Šveicarijoje., o iš ten pėsti: Bastei7Bastei – uolos Vokietijos Elbės Smiltaininiuose kalnuose., Schwedenlöcher8Schwedenlöcher – Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Ratheno miestelio Saksonijos Šveicarijoje., Amselfall9Amselfall – krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų., Rathen10Rathen – miestelis Elbės Smiltaininiuose kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje., Brand11Brand-Erbisdorf – nedidelis miestelis Saksonijoje., Schandau12Bad Schandau– kurortinis miestas Vokietijoje. ir iš ten grįžom)13Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda..

Nusivarėm iki paskutinio. Tat iš Dresdeno išvažiavom penktadienio rytą, pusėj 7, o buvom Kaune tąpat dieną 11 val. vakaro.

Įspūdžių daugybė, net pasakyti sunku. Taigi nepykite, kad nebeužusukome.

Šiandie turėjome posėdį – rezultate su pirmuoju kurjeriu gausite „diplomatinį paketą“ – ten bus biškis dešrų, palengvicos ir 3 bonkos krupniko. Mūsų noras būtų[,] kad tai sunaudotumėt bendrai – ir atstovybės tarnautojai[,] ir studentai, kurie su mumis vazojos. Norėjom laiškus rašyti – padėkos[,] bet beveik kiekvienas turi žmonių Berlyne, kuriems norėtų ypatingai dėkoti (vyrai ypač Tau, Čerkeliūnui14Petras Čerkeliūnas (g. 1893) – nuo 1922 m. Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius., Bulotai15Andrius Bulota (1872–1941) – teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas., Mošinskiui16Algirdas Mošinskis (1905–1991) – inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą., moters p. Bronei17Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona. ir abiem atstovybės panelėm). Bet kaip čia su laiškais išeis[,] dar nežinia – aš rytoj noriu būtinai išvažiuoti sodžiun – laiko maža visai[.]

Ploščių ir binoklį su Jazbučiu18Jurgis Jazbutis (1897–1965) – Bronės Sruogienės brolis. pasiuntėm iš Dresdeno – ačiū.

Ačiū už viską. Labų dienų visie[m]s[.]

Tav[o] Ba[ly]s19Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
3 liep[o]s


KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957) – diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2 Harz – kalnų masyvas Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos, Saksonijos-Anhalto ir Tiuringijos žemėse.
3 Brocken – Harzo kalnų viršukalnė (aukštis 1141 metrai).
4 Thale – miestas Vokietijoje, Saksonijos-Anhalto rajone.
5 Säch[sische] Schweiz – Saksonijos Šveicarija.
6 Wehlen – miestelis Saksonijos Šveicarijoje.
7 Bastei – uolos Vokietijos Elbės Smiltaininiuose kalnuose.
8 Schwedenlöcher – Amselgrundo pakrantės slėnis, netoli Ratheno miestelio Saksonijos Šveicarijoje.
9 Amselfall – krioklys Saksonijos Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje, netoli nuo Bastėjos uolų.
10 Rathen – miestelis Elbės Smiltaininiuose kalnuose, Saksonijoje, Vokietijoje.
11 Brand-Erbisdorf – nedidelis miestelis Saksonijoje.
12 Bad Schandau– kurortinis miestas Vokietijoje.
13 Balys Sruoga 1927 m. Lietuvos universiteto studentams, teatro seminaro dalyviams, organizavo ekskursiją į Vokietiją – Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Ši išvyka turėjo specialų teatrinį tikslą – tuo metu Magdeburge vyko teatro meno paroda.
14 Petras Čerkeliūnas (g. 1893) – nuo 1922 m. Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
15 Andrius Bulota (1872–1941) – teisininkas, advokatas, Marijampolės gimnazijos dėstytojas.
16 Algirdas Mošinskis (1905–1991) – inžinierius, architektas, 1926–1928 m. Paryžiuje Sorbonoje studijavo archeologiją. 1933 m. Berlyne baigė Šarlotenburgo aukštąją technikos mokyklą.
17 Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950) – Juozapo Sruogos žmona.
18 Jurgis Jazbutis (1897–1965) – Bronės Sruogienės brolis.
19 Balys Sruoga (1896–1947) – Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2023
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.