Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1929-07-18, iš Neustifto – į Būgius

Rodos, liep. 18 d.

Rodos, liep. 18 d.


Iš Bremer Hütte1Bremer Hütte – 2 413 m. aukštyje Stubai Alpėse, Gschnitztal slėnyje, pastatytas kalnų namelis. per „perevalą“ persiritom į Nürnberger Hütte2Nürnberger Hütte – 2 278 m. aukštyje Stubai Alpėse, Tirolyje, esantis kalnų namelis. „Kalnuos nakvojame alpinistų sąjungos trobelėse, kur asilas ar mulas užtempia alų plokščiose bačkelėse, puikų Tirolio vyną, maisto produktus. Kur neina gyvulys, ten žmonės ant savo pečių visa tai atgabena“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 283).. Perevalas 2 800 metr. Į pakalnę užvariau pasiutusį tempą, todėl dabar visi guli – ir nejuda iš vietos. Perėjimas – gana įdomus, nors ir nelabai sunkus. Šiaip – viskas tvarkoj. Ūpas pasitaisė, – taip gera, kai visi kalnai3Netoli Nürnberger Hütte, Stubai Alpėse, yra Wilder Freiger (3 418 m.), Wilder Pfaff (3 456 m.), Zuckerhütl (3 507 m.) kalnai, kurių atvaizdai matyti ir iš šios ekskursijos siųstuose atvirlaiškiuose: „Aplink iš visų pusių stūkso milžiniški balti kalnai – ramūs, tylūs, šalti“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284). aplinkui ūžia. Tik jau antrą dieną negaunam malkų virti4Iš 1929 m. ekskursijos išliko fotografija, kurioje užfiksuota valgio gaminimo kalnuose akimirka: „Kalnuose valgis reikia virtis patiems. Čia matome (apačioj dešinėj) ant upelio kranto studentą literatą Bronį Railą verdant ekskursijai pietus. Kaip matome, literato ir virėjo amatai kartais gali būti labai artimai susiję…“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 285). „Prie upelių skalbiamės marškinius ir kojines, šildomės nuogi prieš saulę, ilsimės. Niekas nesistebi, kad studentai pavirto skalbėjom. Niekam nenuostabu, kad mes einam ir virėjų pareigas“ (Idem, in: Ibid., p. 284)..

Bučiuoju.

Tav Bal. [1v] // [1r] //


KOMENTARAI

1 Bremer Hütte – 2 413 m. aukštyje Stubai Alpėse, Gschnitztal slėnyje, pastatytas kalnų namelis.
2 Nürnberger Hütte – 2 278 m. aukštyje Stubai Alpėse, Tirolyje, esantis kalnų namelis. „Kalnuos nakvojame alpinistų sąjungos trobelėse, kur asilas ar mulas užtempia alų plokščiose bačkelėse, puikų Tirolio vyną, maisto produktus. Kur neina gyvulys, ten žmonės ant savo pečių visa tai atgabena“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 283).
3 Netoli Nürnberger Hütte, Stubai Alpėse, yra Wilder Freiger (3 418 m.), Wilder Pfaff (3 456 m.), Zuckerhütl (3 507 m.) kalnai, kurių atvaizdai matyti ir iš šios ekskursijos siųstuose atvirlaiškiuose: „Aplink iš visų pusių stūkso milžiniški balti kalnai – ramūs, tylūs, šalti“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284).
4 Iš 1929 m. ekskursijos išliko fotografija, kurioje užfiksuota valgio gaminimo kalnuose akimirka: „Kalnuose valgis reikia virtis patiems. Čia matome (apačioj dešinėj) ant upelio kranto studentą literatą Bronį Railą verdant ekskursijai pietus. Kaip matome, literato ir virėjo amatai kartais gali būti labai artimai susiję…“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 285). „Prie upelių skalbiamės marškinius ir kojines, šildomės nuogi prieš saulę, ilsimės. Niekas nesistebi, kad studentai pavirto skalbėjom. Niekam nenuostabu, kad mes einam ir virėjų pareigas“ (Idem, in: Ibid., p. 284).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.