Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1929-07-20, iš Tirolio – į Būgius

Mielas Vanduk

Mielas Vanduk,

Šiandie buvom Mairspitz (2790)1Mairspitze – arti ledynų esantis 2790 m. kalnas Neustifte, Insbruko srityje, Tirolyje (Austrijoje). Iš Mairspitze atsiveria vaizdai į centrinę Stubai Alpių dalį, ypač į Wilder Freiger.. Baisiai gražūs reginiai – į ledynus. Dabar sustojom pietų šioje chalupoj2Vokietijos Alpių klubo Leipcigo skyriaus Sulzenau kalnų namelis (Sulzenauhütte, 2196 m.) Neustifte, Stubai Alpių slėnyje, Tirolyje, Austrijoje., popiet einame į Dresdner Hütte ir rytoj jau kelsimės į ledynus. Reikės tik vadas pasiimt3Balys Sruoga ir ekskursantai, eidami per ypatingai pavojingas kalnų vietas, samdėsi gidą.. Iki šiol – viskas buvo tvarkoj. Ir ūpas geras, ir nuovargio nėra. Skubu rašyt, nes reikia eit pietų žiūrėt.

Bučiuoju. TaBol

Rodos, kad 20 liep. [1v] // [1r] //KOMENTARAI

1 Mairspitze – arti ledynų esantis 2790 m. kalnas Neustifte, Insbruko srityje, Tirolyje (Austrijoje). Iš Mairspitze atsiveria vaizdai į centrinę Stubai Alpių dalį, ypač į Wilder Freiger.
2 Vokietijos Alpių klubo Leipcigo skyriaus Sulzenau kalnų namelis (Sulzenauhütte, 2196 m.) Neustifte, Stubai Alpių slėnyje, Tirolyje, Austrijoje.
3 Balys Sruoga ir ekskursantai, eidami per ypatingai pavojingas kalnų vietas, samdėsi gidą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.