Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1929-07-20, iš Insbruko – į Būgius

Liepos 20. Šiandie visą

Liepos 20. Šiandie visą dieną ėjome. Stebėtini puikūs reginiai. Visą laiką palei gletšerus. Tarp sniegų ir ledų. Nepaprastai žavintys kriokliai – Kesselfall1Kesselfall – krioklys Voralbergo regione, Austrijoje. Alvier upė siaurame tarpeklyje krinta maždaug 15 metrų žemyn ir yra pavadinta Kesselfalu. Pats tarpeklis yra 40 metrų aukščio. – niekis! Visą laiką ne žemiau 2200 metrų jau kelintą dieną. Šiandie gi jau du kartus buvome 2800 m. aukštumoj. Tokia saulė, tiek vėjo ir tiek laisvės laisvės! Širduž, gerai! [1v] // [1r] //


Liepos 20. Rytoj 4 v. rytą išeiname į gletšerą2„Liepos 21 d., sekmadienį, leidžiamės į ledynus [Schaufelspitze], kurie šiais metais labai pavojingi: šiemet labai daug sniego. Kėlėmės 4 val. ryto. Po vyšniavus kalnus tekėjo saulė. Pakalnės buvo pilnos nakties šešėlių ir debesų. Ružavoj šviesoj skendo rytų kalnagūbriai“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284).. Rizikuot nenorėjau – paėmiau net du Führeriu3Führer vok =vadovas, gidas.. Bus atsargiau – ir viskas bus tvarkoj. Nors dangus šiandie jau apsiniaukė. Beje, eidami girdėjome, kaip gletšeris sprogsta – visas kalnas staugia. Ūpas geras, džiaugiuosi ir tave miniu, ir labai labai myliu. Bučiuoju tave ir Daliūkštį.

Balys [1v] // [1r] //


KOMENTARAI

1 Kesselfall – krioklys Voralbergo regione, Austrijoje. Alvier upė siaurame tarpeklyje krinta maždaug 15 metrų žemyn ir yra pavadinta Kesselfalu. Pats tarpeklis yra 40 metrų aukščio.
2 „Liepos 21 d., sekmadienį, leidžiamės į ledynus [Schaufelspitze], kurie šiais metais labai pavojingi: šiemet labai daug sniego. Kėlėmės 4 val. ryto. Po vyšniavus kalnus tekėjo saulė. Pakalnės buvo pilnos nakties šešėlių ir debesų. Ružavoj šviesoj skendo rytų kalnagūbriai“ (Antanas Venclova, „Mūsų studentų ekskursija į Europos Vakarus“, in: Jaunimas, Kaunas, 1929-10, Nr. 19–20, p. 284).
3 Führer vok =vadovas, gidas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.