Valerijai Čiurlionytei, 1916-03-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerijai Čiurlionytei, 1916-03-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 153, b. 1094. Atvirukas-atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal eilėraščio parašymo laiką (1916 m. pavasaris), kitais tuo metu rašytais laiškais. Rašyta 9,1×14,0 cm blanke – pilkšvoje kortelėje be spausdinto užrašo (1v) parkeriu (juodu rašalu). Viršelyje (1r) – lenkų dailininko Boriso Romanovskio (1879–1947) paveikslo „Neronas“ spalvota reprodukcija. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Rusiškas pašto spaudas, spėtina, gavimo, įskaitoma tik diena: 24, pažeistas. Numeruota pieštuku kita ranka: „68“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 23. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Publikuota: Balys Sruoga, Raštai: t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 27–28. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1916-03-24: Genetinis
  • Witness a2: 1916-03-24: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-03-24: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, iš Petrogrado – į Maskvą, 1916-03-24, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_03_24_vc.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Genetiniame atvirlaiškio tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ar
girdi
girdi,
kaip kilsta marios?
a
Москва
b
Кабанихинь
Кабанихин
c
28, кв. 35
d
Mlle
e
В. Чурлянись.
В. Чурлянис
n
Note: Москва / Кабанихин / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė V[alerija] Čiurlionytė
1
Ar
girdi
girdi,
kaip kilsta marios?
2
Piesta stojasi laivai?
3
Plišta
Plyšta
burės? – Plauksim toli –
4
Mes sparnuoti plaukėjai.
5
Neužrėkt vilnims, verpetams
6
Mūsų
šelstančių
šėlstančių
dainų!
7
Daug ugnies jaunoj krūtinėj,
8
O rankose daug jėgų!
9
Nesisups naktis be galo –
10
Argonautai mes širdies!
11
Jei sutruks špižinis
r laivas
c
Critical note: laivas ] cor l pro vid r
laivas
12
Tai valia
mus
mūs
ištesės!
13
Juodi volai velias, staugia…
14
Ar girdi jau tu mane? –
15
Ar išguitas aš marėsna –
16
Užtikau tave sapne?..
17
Ar
girdi
girdi,
kaip
stieb stiebe stiebias
c
Critical note: stiebias ] cor pro stiebe
stiebias
marios?..
18
Mes sparnuoti
plaukėja!
c
Critical note: plaukėjai ] vid ex err plaukėja, vid ex err om i
plaukėja!
plaukėjai!
19
Plauksim toli per bedugnes –
20
Sieksim padanges
irklais!..
irklais!..
n
Note: Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226, 788.
21
Bolius
c
Critical note: Bolius ] sign, ill fl, vid -ius
Bolius
22
Labai atsiprašau, kad parašiau tokį kvailą
23
laiška
laišką
Dovanok už
ji!..
c
Critical note: 22–23 ] add phr in sin mg, vert
ji!..
jį!..
24
Bučiuoju Tave, o Tu
25
pabučiuok
Jadzę.
Jadzę.
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
26
Bolis Bolitis
c
Critical note: Bolytis ] sign, cor pro Bolis, 24–26 ] add phr sup fol, vert
p
Physical note: [1v] //
Bolitis
Bolytis

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ar
girdi
girdi,
kaip kilsta marios?
a
Москва
b
Кабанихинь
Кабанихин
c
28, кв. 35
d
Mlle
e
В. Чурлянись.
В. Чурлянис
n
Note: Москва / Кабанихин / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė V[alerija] Čiurlionytė
1
Ar
girdi
girdi,
kaip kilsta marios?
2
Piesta stojasi laivai?
3
Plišta
Plyšta
burės? – Plauksim toli –
4
Mes sparnuoti plaukėjai.
5
Neužrėkt vilnims, verpetams
6
Mūsų
šelstančių
šėlstančių
dainų!
7
Daug ugnies jaunoj krūtinėj,
8
O rankose daug jėgų!
9
Nesisups naktis be galo –
10
Argonautai mes širdies!
11
Jei sutruks špižinis
r laivas
c
Critical note: laivas ] cor l pro vid r
laivas
12
Tai valia
mus
mūs
ištesės!
13
Juodi volai velias, staugia…
14
Ar girdi jau tu mane? –
15
Ar išguitas aš marėsna –
16
Užtikau tave sapne?..
17
Ar
girdi
girdi,
kaip
stieb stiebe stiebias
c
Critical note: stiebias ] cor pro stiebe
stiebias
marios?..
18
Mes sparnuoti
plaukėja!
c
Critical note: plaukėjai ] vid ex err plaukėja, vid ex err om i
plaukėja!
plaukėjai!
19
Plauksim toli per bedugnes –
20
Sieksim padanges
irklais!..
irklais!..
n
Note: Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226, 788.
21
Bolius
c
Critical note: Bolius ] sign, ill fl, vid -ius
Bolius
22
Labai atsiprašau, kad parašiau tokį kvailą
23
laiška
laišką
Dovanok už
ji!..
c
Critical note: 22–23 ] add phr in sin mg, vert
ji!..
jį!..
24
Bučiuoju Tave, o Tu
25
pabučiuok
Jadzę.
Jadzę.
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
26
Bolis Bolitis
c
Critical note: Bolytis ] sign, cor pro Bolis, 24–26 ] add phr sup fol, vert
p
Physical note: [1v] //
Bolitis
Bolytis

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ar
girdi
girdi,
kaip kilsta marios?
a
Москва
b
Кабанихинь
Кабанихин
c
28, кв. 35
d
Mlle
e
В. Чурлянись.
В. Чурлянис
n
Note: Москва / Кабанихин / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė V[alerija] Čiurlionytė
1
Ar
girdi
girdi,
kaip kilsta marios?
2
Piesta stojasi laivai?
3
Plišta
Plyšta
burės? – Plauksim toli –
4
Mes sparnuoti plaukėjai.
5
Neužrėkt vilnims, verpetams
6
Mūsų
šelstančių
šėlstančių
dainų!
7
Daug ugnies jaunoj krūtinėj,
8
O rankose daug jėgų!
9
Nesisups naktis be galo –
10
Argonautai mes širdies!
11
Jei sutruks špižinis
r laivas
c
Critical note: laivas ] cor l pro vid r
laivas
12
Tai valia
mus
mūs
ištesės!
13
Juodi volai velias, staugia…
14
Ar girdi jau tu mane? –
15
Ar išguitas aš marėsna –
16
Užtikau tave sapne?..
17
Ar
girdi
girdi,
kaip
stieb stiebe stiebias
c
Critical note: stiebias ] cor pro stiebe
stiebias
marios?..
18
Mes sparnuoti
plaukėja!
c
Critical note: plaukėjai ] vid ex err plaukėja, vid ex err om i
plaukėja!
plaukėjai!
19
Plauksim toli per bedugnes –
20
Sieksim padanges
irklais!..
irklais!..
n
Note: Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226, 788.
21
Bolius
c
Critical note: Bolius ] sign, ill fl, vid -ius
Bolius
22
Labai atsiprašau, kad parašiau tokį kvailą
23
laiška
laišką
Dovanok už
ji!..
c
Critical note: 22–23 ] add phr in sin mg, vert
ji!..
jį!..
24
Bučiuoju Tave, o Tu
25
pabučiuok
Jadzę.
Jadzę.
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
26
Bolis Bolitis
c
Critical note: Bolytis ] sign, cor pro Bolis, 24–26 ] add phr sup fol, vert
p
Physical note: [1v] //
Bolitis
Bolytis

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number e
Note: Москва / Кабанихин / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė V[alerija] Čiurlionytė
a1
Line number 11
Critical note: laivas ] cor l pro vid r
a1
Line number 17
Critical note: stiebias ] cor pro stiebe
a1
Line number 18
Critical note: plaukėjai ] vid ex err plaukėja, vid ex err om i
a3
Line number 20
Note: Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226, 788.
a1
Line number 21
Critical note: Bolius ] sign, ill fl, vid -ius
a1
Line number 23
Critical note: 22–23 ] add phr in sin mg, vert
a3
Line number 25
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
a1
Line number 26
Critical note: Bolytis ] sign, cor pro Bolis, 24–26 ] add phr sup fol, vert
a1
Line number 26
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_03_24_vc_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_24_vc_1v.jpgX (Close panel)
image