Valerijai Čiurlionytei, 1916-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerijai Čiurlionytei, 1916-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 153, b. 1094. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Valerijos Čiurlionytės pastabą mašinraštyje (nuoraše): „1916 / IV / B. S.“ Rašyta 10,9×28,3 cm pilkšvai žalsvo pailgais langeliais, nuo didesnio lakšto atkirpto popieriaus lapelyje (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau (lankstymo į keturias dalis žymės). Lenkimo vietose plyšiai. Kampai aplankstyti. Apglamžyta. Dėmėta. Numeruota pieštuku kita ranka: „17“. Voko nėra. Mašinraščiai: VUB RS, f. 153, b. 1096, l. 2 (Valerijos Čiurlionytės nuorašas), LLTI BR, f. 53, b. 98, l. 2 (Algio Samulionio nuorašas). Publikuota: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 29–30. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1916-04: Genetinis
  • Witness a2: 1916-04: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-04: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, Petrogradas, 1916-04, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_04_1_vc.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Genetiniame laiško tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Dainuškėlė.
Dainuškėlė
1
Dainuškėlė.
Dainuškėlė
2
Per girias,
3
Per žalias
4
pla teka
c
Critical note: teka ] cor pro pla
teka
Dunojėlis.
5
Per marias,
6
Per gilias
7
plaukia gulbinėlis.
8
Dunojėlio bangos
augštos
aukštos
9
Spindulėlias
c
Critical note: Spindulėliais ] vid ex err Spindulėlias, vid ex err fl ias pro -iais, vid ex err om sec i
Spindulėlias
Spindulėliais
švaistos-vaikšto.
10
Gulbinėlio plunksnos baltos
11
Gundo
vilni
vilnį
apskabinti.
12
Suplasnoja gulbinėlis –
13
Tai apmiršta baltos
vilnis.
vilnys.
14
Ir tik dreba, ir tik
virpa
virpa
15
Gulbinėli
Gulbinėlį
glamonėja.
16
Gulbinėli
Gulbinėli,
palukėk.
palūkėk.
17
Tu nuo
musu
mūsų
neplasnok.
18
Nieks
taves
tavęs
taip
nemilės,
nemylės,
19
Nieks lopšinės
neliuliuos.
neliūliuos.
20
Už Dunojaus saulė leidžias.
21
Prie Dunojaus sesė
verkia.
p
Physical note: [1r] //
verkia.

Facsimile Image Placeholder

22
o
O
per
pati
patį
Dunojėli
Dunojėlį
23
plaukia
Plaukia
žalias vainikėlis.
24
Plaukia žalias.
Vilnis
Vilnys
lidi.
lydi.
25
Gera supties. Gera plaukti.
26
Tik
sesulė,
sesulė
kaip ta drobė,
27
Kaip ta apušė
nulinkus. nemigus.
c
Critical note: nemigus. ] cor pro nulinkus., sub exc
nemigus.
28
Vainikėli
Vainikėli,
palukėk,
palūkėk,
29
t Gulbinėlio
c
Critical note: Gulbinėlio ] cor G pro t
Gulbinėlio
nemilėk.
nemylėk.
30
Kas tave taip bedainuos,
31
Ant galvelės
bedevės , .
c
Critical note: bedėvės. ] vid ex err bedevės., p cor interp . pro ,
bedevės.
bedėvės!
32
Per marias,
33
Per gilias
34
plaukia
Gulbinėlis.
gulbinėlis.
35
Per girias,
36
Per žalias
37
teka
Dunojėlis
p
Physical note: [1v] //
Dunojėlis
Dunojėlis.
n
Note: Eilėraščio „[Per girias, per žalias]“, įtraukto į poezijos rinkinį „Saulė ir smiltys“, ankstyvas variantas dar su pavadinimu, kurio vėliau atsisakyta; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52, 733.
__________

Facsimile Image Placeholder

Dainuškėlė.
Dainuškėlė
1
Dainuškėlė.
Dainuškėlė
2
Per girias,
3
Per žalias
4
pla teka
c
Critical note: teka ] cor pro pla
teka
Dunojėlis.
5
Per marias,
6
Per gilias
7
plaukia gulbinėlis.
8
Dunojėlio bangos
augštos
aukštos
9
Spindulėlias
c
Critical note: Spindulėliais ] vid ex err Spindulėlias, vid ex err fl ias pro -iais, vid ex err om sec i
Spindulėlias
Spindulėliais
švaistos-vaikšto.
10
Gulbinėlio plunksnos baltos
11
Gundo
vilni
vilnį
apskabinti.
12
Suplasnoja gulbinėlis –
13
Tai apmiršta baltos
vilnis.
vilnys.
14
Ir tik dreba, ir tik
virpa
virpa
15
Gulbinėli
Gulbinėlį
glamonėja.
16
Gulbinėli
Gulbinėli,
palukėk.
palūkėk.
17
Tu nuo
musu
mūsų
neplasnok.
18
Nieks
taves
tavęs
taip
nemilės,
nemylės,
19
Nieks lopšinės
neliuliuos.
neliūliuos.
20
Už Dunojaus saulė leidžias.
21
Prie Dunojaus sesė
verkia.
p
Physical note: [1r] //
verkia.

Facsimile Image Placeholder

22
o
O
per
pati
patį
Dunojėli
Dunojėlį
23
plaukia
Plaukia
žalias vainikėlis.
24
Plaukia žalias.
Vilnis
Vilnys
lidi.
lydi.
25
Gera supties. Gera plaukti.
26
Tik
sesulė,
sesulė
kaip ta drobė,
27
Kaip ta apušė
nulinkus. nemigus.
c
Critical note: nemigus. ] cor pro nulinkus., sub exc
nemigus.
28
Vainikėli
Vainikėli,
palukėk,
palūkėk,
29
t Gulbinėlio
c
Critical note: Gulbinėlio ] cor G pro t
Gulbinėlio
nemilėk.
nemylėk.
30
Kas tave taip bedainuos,
31
Ant galvelės
bedevės , .
c
Critical note: bedėvės. ] vid ex err bedevės., p cor interp . pro ,
bedevės.
bedėvės!
32
Per marias,
33
Per gilias
34
plaukia
Gulbinėlis.
gulbinėlis.
35
Per girias,
36
Per žalias
37
teka
Dunojėlis
p
Physical note: [1v] //
Dunojėlis
Dunojėlis.
n
Note: Eilėraščio „[Per girias, per žalias]“, įtraukto į poezijos rinkinį „Saulė ir smiltys“, ankstyvas variantas dar su pavadinimu, kurio vėliau atsisakyta; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52, 733.
__________

Facsimile Image Placeholder

Dainuškėlė.
Dainuškėlė
1
Dainuškėlė.
Dainuškėlė
2
Per girias,
3
Per žalias
4
pla teka
c
Critical note: teka ] cor pro pla
teka
Dunojėlis.
5
Per marias,
6
Per gilias
7
plaukia gulbinėlis.
8
Dunojėlio bangos
augštos
aukštos
9
Spindulėlias
c
Critical note: Spindulėliais ] vid ex err Spindulėlias, vid ex err fl ias pro -iais, vid ex err om sec i
Spindulėlias
Spindulėliais
švaistos-vaikšto.
10
Gulbinėlio plunksnos baltos
11
Gundo
vilni
vilnį
apskabinti.
12
Suplasnoja gulbinėlis –
13
Tai apmiršta baltos
vilnis.
vilnys.
14
Ir tik dreba, ir tik
virpa
virpa
15
Gulbinėli
Gulbinėlį
glamonėja.
16
Gulbinėli
Gulbinėli,
palukėk.
palūkėk.
17
Tu nuo
musu
mūsų
neplasnok.
18
Nieks
taves
tavęs
taip
nemilės,
nemylės,
19
Nieks lopšinės
neliuliuos.
neliūliuos.
20
Už Dunojaus saulė leidžias.
21
Prie Dunojaus sesė
verkia.
p
Physical note: [1r] //
verkia.

Facsimile Image Placeholder

22
o
O
per
pati
patį
Dunojėli
Dunojėlį
23
plaukia
Plaukia
žalias vainikėlis.
24
Plaukia žalias.
Vilnis
Vilnys
lidi.
lydi.
25
Gera supties. Gera plaukti.
26
Tik
sesulė,
sesulė
kaip ta drobė,
27
Kaip ta apušė
nulinkus. nemigus.
c
Critical note: nemigus. ] cor pro nulinkus., sub exc
nemigus.
28
Vainikėli
Vainikėli,
palukėk,
palūkėk,
29
t Gulbinėlio
c
Critical note: Gulbinėlio ] cor G pro t
Gulbinėlio
nemilėk.
nemylėk.
30
Kas tave taip bedainuos,
31
Ant galvelės
bedevės , .
c
Critical note: bedėvės. ] vid ex err bedevės., p cor interp . pro ,
bedevės.
bedėvės!
32
Per marias,
33
Per gilias
34
plaukia
Gulbinėlis.
gulbinėlis.
35
Per girias,
36
Per žalias
37
teka
Dunojėlis
p
Physical note: [1v] //
Dunojėlis
Dunojėlis.
n
Note: Eilėraščio „[Per girias, per žalias]“, įtraukto į poezijos rinkinį „Saulė ir smiltys“, ankstyvas variantas dar su pavadinimu, kurio vėliau atsisakyta; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52, 733.
__________
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 4
Critical note: teka ] cor pro pla
a1
Line number 9
Critical note: Spindulėliais ] vid ex err Spindulėlias, vid ex err fl ias pro -iais, vid ex err om sec i
a1
Line number 21
Physical note: [1r] //
a1
Line number 27
Critical note: nemigus. ] cor pro nulinkus., sub exc
a1
Line number 29
Critical note: Gulbinėlio ] cor G pro t
a1
Line number 31
Critical note: bedėvės. ] vid ex err bedevės., p cor interp . pro ,
a1
Line number 37
Physical note: [1v] //
a3
Line number 37
Note: Eilėraščio „[Per girias, per žalias]“, įtraukto į poezijos rinkinį „Saulė ir smiltys“, ankstyvas variantas dar su pavadinimu, kurio vėliau atsisakyta; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52, 733.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_04_1_vc_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_04_1_vc_1v.jpgX (Close panel)
image