Onai Rymaitei, iki 1918-01-15, Maskva

X (Close panel) Bibliographic Information

Onai Rymaitei, iki 1918-01-15, Maskva

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 261. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį, Balio Sruogos biografiją. Rašyta 13,7×8,3 cm kartono lakštelyje (1–v) parkeriu (juodu rašalu). Be adreso, pašto spaudų, ženklų. Aplankstyta, dėmėta. Prie laiško voko nėra. Signatūra, numeruota pieštuku kita ranka. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 134. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1918-01-15: Genetinis
  • Witness a2: iki 1918-01-15: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1918-01-15: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria du tekstų variantai: autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Onai Rymaitei, Maskva, iki 1918-01-15, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1918_01_15_iki_or.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško diplomatiniame tekste lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Laiškeliuks
Laiškeliuks
Mergelei
O. Rymaitei
p
Physical note: [1r] //
O. Rymaitei
O. Rymaitei
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1915–1920 m. gyveno Maskvoje, baigė privačią Maskvos dailės teatro aktorės Sofijos Chaliutinos dramos mokyklą, vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose, pritariant muzikai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius.

Facsimile Image Placeholder

1
Prašau ateiti Čiurlionies
2
Kuopos
kuopos
n
Note: Balys Sruoga Maskvoje bendravo su dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) seserimis Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, buvo įsitraukęs į 1913 m. įsteigtos Čiurlionio kuopos prie Lietuvių dailės draugijos veiklą, Čiurlionio paveikslų gelbėjimą.
posėdin pirmadienį 15 sausio
3
6 val. v.
6 val. v.
n
Note: 6 val[andą] v[akare].
Komitete
Komitete
n
Note: Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius Maskvoje.
(м. Палашевск.)
(м. Палашевск.).
n
Note: [М][алый] Палашевск[ий] [переулок] rus =m[ažasis] Palaševsk[io] [skersgatvis].
4
Su
5
B. Sruoga
p
Physical note: [1v] //
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Laiškeliuks
Laiškeliuks
Mergelei
O. Rymaitei
p
Physical note: [1r] //
O. Rymaitei
O. Rymaitei
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1915–1920 m. gyveno Maskvoje, baigė privačią Maskvos dailės teatro aktorės Sofijos Chaliutinos dramos mokyklą, vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose, pritariant muzikai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius.

Facsimile Image Placeholder

1
Prašau ateiti Čiurlionies
2
Kuopos
kuopos
n
Note: Balys Sruoga Maskvoje bendravo su dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) seserimis Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, buvo įsitraukęs į 1913 m. įsteigtos Čiurlionio kuopos prie Lietuvių dailės draugijos veiklą, Čiurlionio paveikslų gelbėjimą.
posėdin pirmadienį 15 sausio
3
6 val. v.
6 val. v.
n
Note: 6 val[andą] v[akare].
Komitete
Komitete
n
Note: Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius Maskvoje.
(м. Палашевск.)
(м. Палашевск.).
n
Note: [М][алый] Палашевск[ий] [переулок] rus =m[ažasis] Palaševsk[io] [skersgatvis].
4
Su
5
B. Sruoga
p
Physical note: [1v] //
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Laiškeliuks
Laiškeliuks
Mergelei
O. Rymaitei
p
Physical note: [1r] //
O. Rymaitei
O. Rymaitei
n
Note: Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1915–1920 m. gyveno Maskvoje, baigė privačią Maskvos dailės teatro aktorės Sofijos Chaliutinos dramos mokyklą, vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose, pritariant muzikai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius.

Facsimile Image Placeholder

1
Prašau ateiti Čiurlionies
2
Kuopos
kuopos
n
Note: Balys Sruoga Maskvoje bendravo su dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) seserimis Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, buvo įsitraukęs į 1913 m. įsteigtos Čiurlionio kuopos prie Lietuvių dailės draugijos veiklą, Čiurlionio paveikslų gelbėjimą.
posėdin pirmadienį 15 sausio
3
6 val. v.
6 val. v.
n
Note: 6 val[andą] v[akare].
Komitete
Komitete
n
Note: Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius Maskvoje.
(м. Палашевск.)
(м. Палашевск.).
n
Note: [М][алый] Палашевск[ий] [переулок] rus =m[ažasis] Palaševsk[io] [skersgatvis].
4
Su
5
B. Sruoga
p
Physical note: [1v] //
B. Sruoga
X (Close panel) Textual Notes
a1
Unnumbered line
Physical note: [1r] //
a3
Unnumbered line
Note: Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1915–1920 m. gyveno Maskvoje, baigė privačią Maskvos dailės teatro aktorės Sofijos Chaliutinos dramos mokyklą, vaidino Maskvos lietuvių dramos artistų bendrovės spektakliuose, pritariant muzikai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius.
a3
Line number 2
Note: Balys Sruoga Maskvoje bendravo su dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) seserimis Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, buvo įsitraukęs į 1913 m. įsteigtos Čiurlionio kuopos prie Lietuvių dailės draugijos veiklą, Čiurlionio paveikslų gelbėjimą.
a3
Line number 3
Note: 6 val[andą] v[akare].
a3
Line number 3
Note: Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius Maskvoje.
a3
Line number 3
Note: [М][алый] Палашевск[ий] [переулок] rus =m[ažasis] Palaševsk[io] [skersgatvis].
a1
Line number 5
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1918_01_15_iki_or_1r.jpgX (Close panel)
image
1918_01_15_iki_or_1v.jpgX (Close panel)
image