Juozapui Sruogai, 1916-12-21

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1916-12-21

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM 856, BVSNM ER1 4560. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Juozapo Sruogos adresą. Rašyta 13,9×8,9 cm rusiškame atvirlaiškio blanke su tamsiai žaliu spausdintu užrašu „ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. / CARTE POSTALE.“ (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Viršelyje (1r) – ukrainiečių tapytojo Isaako Brodskio (Isaak Brodsky) nespalvota reprodukcija „Pasaka“. dešinėje ir kairėje paraštėse tekstas. Užklijuotas raudonas, trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Rusiškas išsiuntimo pašto spaudas: [Maskva], [19]16-12-21. Signatūra pieštuku muziejininko ranka. B. Sruogos muziejaus spaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1977 m. Mašinraščiai (nuorašai) – ten pat, l. 1, LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 135 (Algio Samulionio). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1916-12-21: Genetinis
  • Witness a2: 1916-12-21: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-12-21: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus leidimą (tel.: (8 37) 73 04 74, B. Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, el. paštas: b.sruoga@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Maskvos – į Kijevą, 1916-12-21, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_12_21_js.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas TEI pažymomis („subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste rašymo proceso niuansai parodomi pažyma c („critical note“), pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai! Labai buvo neramu, kol
a
Kiев
Kиев
b
Набережно-Крещатикская, 8
Набережно-Крещатицкая, 8
c
Контора Маль-
d
цевских
Заводов
заводов
e
Г-ну J.
Срого
Срого
n
Note: Kиев / Набережно-Kрещатицкая, 8 / Контора Мальцевских заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas
Juozapai!
Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
Tik- ne
c
Critical note: Tik ką ] cor pro vid Tik-ne, corpro vid ne
Tik-
Tik
gavau
gavau
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
tavo laišką.
2
Kambario
del
dėl
tavęs paieškot gana sunku.
Ju
Jū
3
kontora – Lubiankoj. Bet tenai pats centras,
4
ten visi geriausi viešbučiai, teatrai, vienu
5
žodžiu
žodžiu,
Lubianka – iš visų atžvilgių centras.
6
Ten kambarių arba visai nėra, arba jei ir yra,
7
Tai
tai
be galo brangūs.
Rudeny,
Rudenį
aš ieško-
8
jau mieste,
netoliau
c
Critical note: toliau ] cor pro netoliau, ras ne
toliau
nuo
lubiankos Lubiankos ,
c
Critical note: Lubiankos ] cor pro lubiankos, cor L pro min
Lubiankos,
9
bet vis tik Srietenkos rajone,
tat
tad
10
pigesnio už 45 rub. nebuvau
radęs : .
c
Critical note: radęs. ] p ver cor interp . pro :
radęs.
Dabar
11
manau, kad
ir gi
irgi
nepapigo.
Ate Atseiis
c
Critical note: Atsieis ] cor pro Ate, cor s pro e, vid ex err rep sec i
Atseiis
Atsieis
12
turbūt kur nuošaliai samdyt. Jei man
13
dabar ieškot – tai aš radęs turiu ir nu-
14
samdyt, nes
kita dien
kitądien
jau nebebus, be
15
tavęs nusamdyt – aš negaliu gi. O taip
16
del
dėl
visako
visa ko
ieškot – tai
kažin
kažin,
ar verta,
17
pas mus šalta labai (apie 20º). Jei atvažiuo-
18
si šventėms – jei norėsi – bus galima
19
sustot tuose
namuos
namuos,
kur aš gyvenu.
20
Vienas draugas išvažiavo Kalėdoms, bet
21
kambarį pasilaikė, dabar jisai
22
tiš tuščias
c
Critical note: tuščias ] cor pro tiš, cor u pro pri i, cor č pro sec š
tuščias
– turėsi
savo sau
c
Critical note: sau ] cor pro savo, cor u pro vo
sau
skyrium
kambari.
p
Physical note: [1v] //
kambari.
kambarį.

Facsimile Image Placeholder

23
Kur aš gyvenu – nuo Lubiankos labai toli,
24
tramvaju važiuot – 35
minutes.
c
Critical note: 23–24 ] 1r add phr in sin mg, vert
minutes.
minutės.
n
Note: 23–24 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), kairėje atvaizdo pusėje.
25
Aš nežinojau, kad laiškus į Kijevą
26
žiūri
cenzura.
c
Critical note: 25–26 ] 1r add phr in d mg, vert
p
Physical note: [1r] //
cenzura.
cenzūra.
n
Note: 25–26 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), dešinėje atvaizdo pusėje.

Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai! Labai buvo neramu, kol
a
Kiев
Kиев
b
Набережно-Крещатикская, 8
Набережно-Крещатицкая, 8
c
Контора Маль-
d
цевских
Заводов
заводов
e
Г-ну J.
Срого
Срого
n
Note: Kиев / Набережно-Kрещатицкая, 8 / Контора Мальцевских заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas
Juozapai!
Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
Tik- ne
c
Critical note: Tik ką ] cor pro vid Tik-ne, corpro vid ne
Tik-
Tik
gavau
gavau
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
tavo laišką.
2
Kambario
del
dėl
tavęs paieškot gana sunku.
Ju
Jū
3
kontora – Lubiankoj. Bet tenai pats centras,
4
ten visi geriausi viešbučiai, teatrai, vienu
5
žodžiu
žodžiu,
Lubianka – iš visų atžvilgių centras.
6
Ten kambarių arba visai nėra, arba jei ir yra,
7
Tai
tai
be galo brangūs.
Rudeny,
Rudenį
aš ieško-
8
jau mieste,
netoliau
c
Critical note: toliau ] cor pro netoliau, ras ne
toliau
nuo
lubiankos Lubiankos ,
c
Critical note: Lubiankos ] cor pro lubiankos, cor L pro min
Lubiankos,
9
bet vis tik Srietenkos rajone,
tat
tad
10
pigesnio už 45 rub. nebuvau
radęs : .
c
Critical note: radęs. ] p ver cor interp . pro :
radęs.
Dabar
11
manau, kad
ir gi
irgi
nepapigo.
Ate Atseiis
c
Critical note: Atsieis ] cor pro Ate, cor s pro e, vid ex err rep sec i
Atseiis
Atsieis
12
turbūt kur nuošaliai samdyt. Jei man
13
dabar ieškot – tai aš radęs turiu ir nu-
14
samdyt, nes
kita dien
kitądien
jau nebebus, be
15
tavęs nusamdyt – aš negaliu gi. O taip
16
del
dėl
visako
visa ko
ieškot – tai
kažin
kažin,
ar verta,
17
pas mus šalta labai (apie 20º). Jei atvažiuo-
18
si šventėms – jei norėsi – bus galima
19
sustot tuose
namuos
namuos,
kur aš gyvenu.
20
Vienas draugas išvažiavo Kalėdoms, bet
21
kambarį pasilaikė, dabar jisai
22
tiš tuščias
c
Critical note: tuščias ] cor pro tiš, cor u pro pri i, cor č pro sec š
tuščias
– turėsi
savo sau
c
Critical note: sau ] cor pro savo, cor u pro vo
sau
skyrium
kambari.
p
Physical note: [1v] //
kambari.
kambarį.

Facsimile Image Placeholder

23
Kur aš gyvenu – nuo Lubiankos labai toli,
24
tramvaju važiuot – 35
minutes.
c
Critical note: 23–24 ] 1r add phr in sin mg, vert
minutes.
minutės.
n
Note: 23–24 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), kairėje atvaizdo pusėje.
25
Aš nežinojau, kad laiškus į Kijevą
26
žiūri
cenzura.
c
Critical note: 25–26 ] 1r add phr in d mg, vert
p
Physical note: [1r] //
cenzura.
cenzūra.
n
Note: 25–26 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), dešinėje atvaizdo pusėje.

Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai! Labai buvo neramu, kol
a
Kiев
Kиев
b
Набережно-Крещатикская, 8
Набережно-Крещатицкая, 8
c
Контора Маль-
d
цевских
Заводов
заводов
e
Г-ну J.
Срого
Срого
n
Note: Kиев / Набережно-Kрещатицкая, 8 / Контора Мальцевских заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas
Juozapai!
Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
Tik- ne
c
Critical note: Tik ką ] cor pro vid Tik-ne, corpro vid ne
Tik-
Tik
gavau
gavau
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
tavo laišką.
2
Kambario
del
dėl
tavęs paieškot gana sunku.
Ju
Jū
3
kontora – Lubiankoj. Bet tenai pats centras,
4
ten visi geriausi viešbučiai, teatrai, vienu
5
žodžiu
žodžiu,
Lubianka – iš visų atžvilgių centras.
6
Ten kambarių arba visai nėra, arba jei ir yra,
7
Tai
tai
be galo brangūs.
Rudeny,
Rudenį
aš ieško-
8
jau mieste,
netoliau
c
Critical note: toliau ] cor pro netoliau, ras ne
toliau
nuo
lubiankos Lubiankos ,
c
Critical note: Lubiankos ] cor pro lubiankos, cor L pro min
Lubiankos,
9
bet vis tik Srietenkos rajone,
tat
tad
10
pigesnio už 45 rub. nebuvau
radęs : .
c
Critical note: radęs. ] p ver cor interp . pro :
radęs.
Dabar
11
manau, kad
ir gi
irgi
nepapigo.
Ate Atseiis
c
Critical note: Atsieis ] cor pro Ate, cor s pro e, vid ex err rep sec i
Atseiis
Atsieis
12
turbūt kur nuošaliai samdyt. Jei man
13
dabar ieškot – tai aš radęs turiu ir nu-
14
samdyt, nes
kita dien
kitądien
jau nebebus, be
15
tavęs nusamdyt – aš negaliu gi. O taip
16
del
dėl
visako
visa ko
ieškot – tai
kažin
kažin,
ar verta,
17
pas mus šalta labai (apie 20º). Jei atvažiuo-
18
si šventėms – jei norėsi – bus galima
19
sustot tuose
namuos
namuos,
kur aš gyvenu.
20
Vienas draugas išvažiavo Kalėdoms, bet
21
kambarį pasilaikė, dabar jisai
22
tiš tuščias
c
Critical note: tuščias ] cor pro tiš, cor u pro pri i, cor č pro sec š
tuščias
– turėsi
savo sau
c
Critical note: sau ] cor pro savo, cor u pro vo
sau
skyrium
kambari.
p
Physical note: [1v] //
kambari.
kambarį.

Facsimile Image Placeholder

23
Kur aš gyvenu – nuo Lubiankos labai toli,
24
tramvaju važiuot – 35
minutes.
c
Critical note: 23–24 ] 1r add phr in sin mg, vert
minutes.
minutės.
n
Note: 23–24 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), kairėje atvaizdo pusėje.
25
Aš nežinojau, kad laiškus į Kijevą
26
žiūri
cenzura.
c
Critical note: 25–26 ] 1r add phr in d mg, vert
p
Physical note: [1r] //
cenzura.
cenzūra.
n
Note: 25–26 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), dešinėje atvaizdo pusėje.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number e
Note: Kиев / Набережно-Kрещатицкая, 8 / Контора Мальцевских заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.
a3
Line number 1
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
a1
Line number 1
Critical note: Tik ką ] cor pro vid Tik-ne, corpro vid ne
a3
Line number 1
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
a1
Line number 8
Critical note: toliau ] cor pro netoliau, ras ne
a1
Line number 8
Critical note: Lubiankos ] cor pro lubiankos, cor L pro min
a1
Line number 10
Critical note: radęs. ] p ver cor interp . pro :
a1
Line number 11
Critical note: Atsieis ] cor pro Ate, cor s pro e, vid ex err rep sec i
a1
Line number 22
Critical note: tuščias ] cor pro tiš, cor u pro pri i, cor č pro sec š
a1
Line number 22
Critical note: sau ] cor pro savo, cor u pro vo
a1
Line number 22
Physical note: [1v] //
a1
Line number 24
Critical note: 23–24 ] 1r add phr in sin mg, vert
a3
Line number 24
Note: 23–24 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), kairėje atvaizdo pusėje.
a1
Line number 26
Critical note: 25–26 ] 1r add phr in d mg, vert
a1
Line number 26
Physical note: [1r] //
a3
Line number 26
Note: 25–26 ] Sakinys, prirašytas vertikaliai atvirlaiškio viršelyje (1r), dešinėje atvaizdo pusėje.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_12_21_js_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_12_21_js_1v_a.jpgX (Close panel)
image
1916_12_21_js_1v_b.jpgX (Close panel)
image