Vandai Daugirdaitei, 1919 metų ruduo

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1919 metų ruduo

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 691. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Vandos Sruogienės pastaba („1919 m. rudenį / Kaune“). Rašyta 10,3 × 15,7 cm gelstelėjusio, smulkiai languoto, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapelyje nežymiai raudonais krašteliais (1r) parkeriu (juodu rašalu). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota Balio Sruogos ranka. Aplankstyta. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 62 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, l. 16, KC PENN, l. 15 (Vandos Sruogienės mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1919: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1919: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1919: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atskleidžiantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, Kaunas, 1919 metų ruduo, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1919_5_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi rašymo proceso rezultatas, vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autorinio rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Kokia begalinė gėla! Velkuos
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Kokia begalinė gėla! Velkuos
1
2
Koks Kokia
c
Critical note: Kokia ] cor pro Koks, cor fl -ia pro s
Kokia
begalinė gėla! Velkuos
3
kaip alkanas
vilkas
vilkas,
vidunaktį ty-
4
ruos
išguitas
išguitas,
ir žinau, kad nesugrį-
5
šiu, ir žinau, kad sugrįžti man
6
kelio nėra, ir žinau, kad mano
7
lemtis,
lemtis
kaip
beržo
beržo,
rudens lauke
8
apleisto… Užeis rudens
vėjas
vėjas,
9
suglamžys sitrybę, užeis ru-
10
dens
vėtrą,
vėtra,
nulaužys šaką,
11
o aš stovėsiu ir žiūrėsiu į
12
žemę!..
13
Eikie,
eikie
eikie,
begalinė
begaline
gėla!
14
Tu tik
vienintė
vieninte
mane užuo-
15
maršoj teatlankai, tu tik
16
vienintė
vieninte
mano godas lydi,
17
tu tik
vienintė
vieninte
mano pam-
c
Critical note: mano ] p ras vid pam-
mano
18
ištrėmimą
palaiminsi!…
palaiminsi!..
19
Aš atidaviau tau savo
20
širdį, aš atiduosiu savo
21
gyvenimą tau…
– – – – – – –
p
Physical note: [1r] //
– – – – – – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Kokia begalinė gėla! Velkuos
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Kokia begalinė gėla! Velkuos
1
2
Koks Kokia
c
Critical note: Kokia ] cor pro Koks, cor fl -ia pro s
Kokia
begalinė gėla! Velkuos
3
kaip alkanas
vilkas
vilkas,
vidunaktį ty-
4
ruos
išguitas
išguitas,
ir žinau, kad nesugrį-
5
šiu, ir žinau, kad sugrįžti man
6
kelio nėra, ir žinau, kad mano
7
lemtis,
lemtis
kaip
beržo
beržo,
rudens lauke
8
apleisto… Užeis rudens
vėjas
vėjas,
9
suglamžys sitrybę, užeis ru-
10
dens
vėtrą,
vėtra,
nulaužys šaką,
11
o aš stovėsiu ir žiūrėsiu į
12
žemę!..
13
Eikie,
eikie
eikie,
begalinė
begaline
gėla!
14
Tu tik
vienintė
vieninte
mane užuo-
15
maršoj teatlankai, tu tik
16
vienintė
vieninte
mano godas lydi,
17
tu tik
vienintė
vieninte
mano pam-
c
Critical note: mano ] p ras vid pam-
mano
18
ištrėmimą
palaiminsi!…
palaiminsi!..
19
Aš atidaviau tau savo
20
širdį, aš atiduosiu savo
21
gyvenimą tau…
– – – – – – –
p
Physical note: [1r] //
– – – – – – –

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Kokia begalinė gėla! Velkuos
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Kokia begalinė gėla! Velkuos
1
2
Koks Kokia
c
Critical note: Kokia ] cor pro Koks, cor fl -ia pro s
Kokia
begalinė gėla! Velkuos
3
kaip alkanas
vilkas
vilkas,
vidunaktį ty-
4
ruos
išguitas
išguitas,
ir žinau, kad nesugrį-
5
šiu, ir žinau, kad sugrįžti man
6
kelio nėra, ir žinau, kad mano
7
lemtis,
lemtis
kaip
beržo
beržo,
rudens lauke
8
apleisto… Užeis rudens
vėjas
vėjas,
9
suglamžys sitrybę, užeis ru-
10
dens
vėtrą,
vėtra,
nulaužys šaką,
11
o aš stovėsiu ir žiūrėsiu į
12
žemę!..
13
Eikie,
eikie
eikie,
begalinė
begaline
gėla!
14
Tu tik
vienintė
vieninte
mane užuo-
15
maršoj teatlankai, tu tik
16
vienintė
vieninte
mano godas lydi,
17
tu tik
vienintė
vieninte
mano pam-
c
Critical note: mano ] p ras vid pam-
mano
18
ištrėmimą
palaiminsi!…
palaiminsi!..
19
Aš atidaviau tau savo
20
širdį, aš atiduosiu savo
21
gyvenimą tau…
– – – – – – –
p
Physical note: [1r] //
– – – – – – –

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Kokia begalinė gėla! Velkuos
a1
Line number 2
Critical note: Kokia ] cor pro Koks, cor fl -ia pro s
a1
Line number 17
Critical note: mano ] p ras vid pam-
a1
Unnumbered line
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1919_5_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1919_5_vd_1v.jpgX (Close panel)
image