Vandai Daugirdaitei, 1920-08-09

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1920-08-09

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 691. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Vandos Sruogienės pastabą BLKMČ BS ir KC PENN mašinraščiuose („1920. VIII. 9 / Važiuojant iš Kauno į Bugius“), turinį (karinė inteligentų mobilizacija), kontekstą (1920-08-10 Balio Sruogos laišką Vandai Daugirdaitei). Rašyta trijuose 10,2 × 14,4 cm gelstelėjusio, languoto, iš skaičiavimo bloknoto išplėšto popieriaus lapeliuose (1r, 2r, 3r) cheminiu pieštuku. Numeruota Balio Sruogos ranka. Be voko. Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Aplankstyta, apglamžyta. Ištepta, dėmėta. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 49, 59 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, KC PENN, l. 13–14 (Vandos Sruogienės mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1920-08-09: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1920-08-09: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1920-08-09: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, rašymo proceso rezultatą, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį, atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, pakeliui iš Kauno – į Būgius, 1920-08-09, l. 1r, 2r, 3r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1920_08_09_2_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias rašymo proceso sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia genetinio laiško teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ar tu žinai, kad aš
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Ar tu žinai, kad aš
1
2
Ar tu žinai, kad aš
3
šiandie
važiuoju.
važiuoju?
4
Dar vos išvažiavau
5
iš Kauno.
Nežinau
Nežinau,
6
kada būsiu
Ma Viekšniuos
c
Critical note: Viekšniuos ] cor pro Ma, cor Vie pro Ma
Viešniuos,
7
turbūt vėlai. Tu tur-
8
but
būt
sapnuosi. O aš
9
pravažiuodamas
10
stipriai stipriai
11
padumosiu
padūmosiu
apie
12
tave, kad
tavo
p
Physical note: [1r] //
tavo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

13
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang s l sapnas būtų lengvesnis.
2
14
sapnas
bu
bū
lengvesnis.
15
Saulė leidžias.
16
Aš su tavimi
dušioj.
dūšioj.
17
Taip
skaiščiai
skaisčiai
tavo
18
veidą matau.
19
Ir
dušia
dūšia
skrenda
20
greičiau už debesis,
21
greičiau už
22
mintis. Ar tu jauti
23
mane!
mane?
24
Laukai
Laukai,
šilai,
25
besileidžianti
26
Saulė – o
dušioj
p
Physical note: [2r] //
dušioj
dūšioj

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
3
c
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tu – karalaitė
3
28
tu –
karalaitė
karalaitė
29
žydinti.
30
Kaip gaila, kad
31
naktį pro Viekšnius
32
važiuosiu!
33
Ar tu sapnuosi
34
mane
mane?
– –
35
Ar tu žinosi, kaip
36
aš tavo
esu.
esu?
37
Nebus man ir
38
sauletekis
saulėtekis
liūdnas.
liūdnas,
39
jei tu mano
40
vardą
paminėsi!
p
Physical note: [3r] //
paminėsi!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ar tu žinai, kad aš
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Ar tu žinai, kad aš
1
2
Ar tu žinai, kad aš
3
šiandie
važiuoju.
važiuoju?
4
Dar vos išvažiavau
5
iš Kauno.
Nežinau
Nežinau,
6
kada būsiu
Ma Viekšniuos
c
Critical note: Viekšniuos ] cor pro Ma, cor Vie pro Ma
Viešniuos,
7
turbūt vėlai. Tu tur-
8
but
būt
sapnuosi. O aš
9
pravažiuodamas
10
stipriai stipriai
11
padumosiu
padūmosiu
apie
12
tave, kad
tavo
p
Physical note: [1r] //
tavo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

13
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang s l sapnas būtų lengvesnis.
2
14
sapnas
bu
bū
lengvesnis.
15
Saulė leidžias.
16
Aš su tavimi
dušioj.
dūšioj.
17
Taip
skaiščiai
skaisčiai
tavo
18
veidą matau.
19
Ir
dušia
dūšia
skrenda
20
greičiau už debesis,
21
greičiau už
22
mintis. Ar tu jauti
23
mane!
mane?
24
Laukai
Laukai,
šilai,
25
besileidžianti
26
Saulė – o
dušioj
p
Physical note: [2r] //
dušioj
dūšioj

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
3
c
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tu – karalaitė
3
28
tu –
karalaitė
karalaitė
29
žydinti.
30
Kaip gaila, kad
31
naktį pro Viekšnius
32
važiuosiu!
33
Ar tu sapnuosi
34
mane
mane?
– –
35
Ar tu žinosi, kaip
36
aš tavo
esu.
esu?
37
Nebus man ir
38
sauletekis
saulėtekis
liūdnas.
liūdnas,
39
jei tu mano
40
vardą
paminėsi!
p
Physical note: [3r] //
paminėsi!

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ar tu žinai, kad aš
1
1
c
Critical note: 1 ] add in d ang s l Ar tu žinai, kad aš
1
2
Ar tu žinai, kad aš
3
šiandie
važiuoju.
važiuoju?
4
Dar vos išvažiavau
5
iš Kauno.
Nežinau
Nežinau,
6
kada būsiu
Ma Viekšniuos
c
Critical note: Viekšniuos ] cor pro Ma, cor Vie pro Ma
Viešniuos,
7
turbūt vėlai. Tu tur-
8
but
būt
sapnuosi. O aš
9
pravažiuodamas
10
stipriai stipriai
11
padumosiu
padūmosiu
apie
12
tave, kad
tavo
p
Physical note: [1r] //
tavo

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

13
2
c
Critical note: 2 ] add num in d ang s l sapnas būtų lengvesnis.
2
14
sapnas
bu
bū
lengvesnis.
15
Saulė leidžias.
16
Aš su tavimi
dušioj.
dūšioj.
17
Taip
skaiščiai
skaisčiai
tavo
18
veidą matau.
19
Ir
dušia
dūšia
skrenda
20
greičiau už debesis,
21
greičiau už
22
mintis. Ar tu jauti
23
mane!
mane?
24
Laukai
Laukai,
šilai,
25
besileidžianti
26
Saulė – o
dušioj
p
Physical note: [2r] //
dušioj
dūšioj

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

27
3
c
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tu – karalaitė
3
28
tu –
karalaitė
karalaitė
29
žydinti.
30
Kaip gaila, kad
31
naktį pro Viekšnius
32
važiuosiu!
33
Ar tu sapnuosi
34
mane
mane?
– –
35
Ar tu žinosi, kaip
36
aš tavo
esu.
esu?
37
Nebus man ir
38
sauletekis
saulėtekis
liūdnas.
liūdnas,
39
jei tu mano
40
vardą
paminėsi!
p
Physical note: [3r] //
paminėsi!

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1 ] add in d ang s l Ar tu žinai, kad aš
a1
Line number 6
Critical note: Viekšniuos ] cor pro Ma, cor Vie pro Ma
a1
Line number 12
Physical note: [1r] //
a1
Line number 13
Critical note: 2 ] add num in d ang s l sapnas būtų lengvesnis.
a1
Line number 26
Physical note: [2r] //
a1
Line number 27
Critical note: 3 ] add num in d ang s l tu – karalaitė
a1
Line number 40
Physical note: [3r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1920_08_09_2_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1920_08_09_2_vd_1v.jpgX (Close panel)
image
1920_08_09_2_vd_2r.jpgX (Close panel)
image
1920_08_09_2_vd_2v.jpgX (Close panel)
image
1920_08_09_2_vd_3r.jpgX (Close panel)
image
1920_08_09_2_vd_3v.jpgX (Close panel)
image