Albinui Rimkai, 1921-11-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1921-11-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, adresus. Rašyta 13,7×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Pašto spaudai – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-08, gavimo: Franfurtas prie Maino, [19]21-11-09. Užklijuotas rudas 40 Vokietijos reichspfeningų vertės Vokietijos imperijos, Bavarijos pašto ženklas su užrašu „Deutsches Reich / Bayern“. 1r – dviejų Miuncheno katedros bokštų ir senamiesčio vaizdas: „München. Frauentürme und Altstadt.“ Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 113. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-08: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1922-11-08: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-11-08: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino, 1921-11-08, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_08_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis be rašymo proceso pažymų: autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Matai
Matai,
aš Miunchene
a
Hernn
c
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn pro Herrn, vid ex err pri n pro r
Hernn
Herrn
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
c
Schweizerhof Feǔerbachstr. 29II
c
Critical note: a c Schweizerhof, p c ras cae graph, sub add Feǔerbachstr. 29II
Feǔerbachstr. 29II
Feuerbachstr. 29II
n
Note: Herrn Albinas Rimka / Frankfurt / M / Feuerbachstr. 29II vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas prie Maino / Feuerbach gatvė 29II.
1
Matai
Matai,
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. 1921 m. lapkričio mėn. jis buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
Miunchene –
2
prašom į svečius –
3
įsigersim
Alaus
alaus
– čia
4
labai geras.
Beda,
Bėda,
kad
5
neturiu kambario,
6
bet gal
dievas Dievas
c
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
Dievas
duos.
7
O
Tu
Tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. Albinas Rimka buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos bičiulių. „Pažintis su Albinu Rimka rišo Balį nuo 1916 metų koresponduojant „Salėtekio“ ir kitos to meto spaudos reikalais. Tikrais bičiuliais jiedu pasidarė 1919 m., kada Rimka buvo Balio šefu Spaudos biure ir kada jiedu bendradarbiavo „Lietuvos“ redakcijoje. Rimka nepraleisdavo „Vilkolakio“ vaidinimų, be to, ir studijų metu Vokietijoje susitikdavo. Taip mes visi trys kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, p. 126–127). Vanda Sruogienė Albino Rimkos ir Balio Sruogos bičiulystę apibūdino taikliu posakiu: „Mažai žodžių – daug minčių“ (Ibid., p. 127). „Gal artimiausia draugystė buvo su Albinu Rimka. Tokia be daugelio žodžių, paprasta. Juk tas ekonomistas jaunystėje labai domėjosi literatūra, menu, kukliai, bet taikliai duodavo pastabas“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-08-29, [pasirašytas mašinraštis], l. 2r, in: LLTI TS).
į svečius atvažiuok –
8
padarysim ekskursijų
9
į kalnus –
augštai
aukštai
ant
10
sniego, ant ledų.
Sam
Sam
c
Critical note: Sam ] rus =Pats
11
ponimaješ.
ponimaješ.
c
Critical note: ponimaješ ] rus =supranti.
Miunchene – aš
12
vienas,
vienas
kaip agurkas ir
13
Tau žemai kloniojuos.
14
Bučiuoju
15
Balys
16
________ Hotel
17
Miunchen, Bamberger Hot.
18
Neuhauser
str.
p
Physical note: [1v] //
str.
str.
n
Note: Hotel / Miunchen, Bamberger Hot. / Neuhauser str. vok =Viešbutis / Miunchenas / Bambergerio viešbutis / Neuhauser gatvė.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Matai
Matai,
aš Miunchene
a
Hernn
c
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn pro Herrn, vid ex err pri n pro r
Hernn
Herrn
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
c
Schweizerhof Feǔerbachstr. 29II
c
Critical note: a c Schweizerhof, p c ras cae graph, sub add Feǔerbachstr. 29II
Feǔerbachstr. 29II
Feuerbachstr. 29II
n
Note: Herrn Albinas Rimka / Frankfurt / M / Feuerbachstr. 29II vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas prie Maino / Feuerbach gatvė 29II.
1
Matai
Matai,
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. 1921 m. lapkričio mėn. jis buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
Miunchene –
2
prašom į svečius –
3
įsigersim
Alaus
alaus
– čia
4
labai geras.
Beda,
Bėda,
kad
5
neturiu kambario,
6
bet gal
dievas Dievas
c
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
Dievas
duos.
7
O
Tu
Tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. Albinas Rimka buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos bičiulių. „Pažintis su Albinu Rimka rišo Balį nuo 1916 metų koresponduojant „Salėtekio“ ir kitos to meto spaudos reikalais. Tikrais bičiuliais jiedu pasidarė 1919 m., kada Rimka buvo Balio šefu Spaudos biure ir kada jiedu bendradarbiavo „Lietuvos“ redakcijoje. Rimka nepraleisdavo „Vilkolakio“ vaidinimų, be to, ir studijų metu Vokietijoje susitikdavo. Taip mes visi trys kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, p. 126–127). Vanda Sruogienė Albino Rimkos ir Balio Sruogos bičiulystę apibūdino taikliu posakiu: „Mažai žodžių – daug minčių“ (Ibid., p. 127). „Gal artimiausia draugystė buvo su Albinu Rimka. Tokia be daugelio žodžių, paprasta. Juk tas ekonomistas jaunystėje labai domėjosi literatūra, menu, kukliai, bet taikliai duodavo pastabas“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-08-29, [pasirašytas mašinraštis], l. 2r, in: LLTI TS).
į svečius atvažiuok –
8
padarysim ekskursijų
9
į kalnus –
augštai
aukštai
ant
10
sniego, ant ledų.
Sam
Sam
c
Critical note: Sam ] rus =Pats
11
ponimaješ.
ponimaješ.
c
Critical note: ponimaješ ] rus =supranti.
Miunchene – aš
12
vienas,
vienas
kaip agurkas ir
13
Tau žemai kloniojuos.
14
Bučiuoju
15
Balys
16
________ Hotel
17
Miunchen, Bamberger Hot.
18
Neuhauser
str.
p
Physical note: [1v] //
str.
str.
n
Note: Hotel / Miunchen, Bamberger Hot. / Neuhauser str. vok =Viešbutis / Miunchenas / Bambergerio viešbutis / Neuhauser gatvė.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Matai
Matai,
aš Miunchene
a
Hernn
c
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn pro Herrn, vid ex err pri n pro r
Hernn
Herrn
Albinas Rimka
b
Frankfurt / M
c
Schweizerhof Feǔerbachstr. 29II
c
Critical note: a c Schweizerhof, p c ras cae graph, sub add Feǔerbachstr. 29II
Feǔerbachstr. 29II
Feuerbachstr. 29II
n
Note: Herrn Albinas Rimka / Frankfurt / M / Feuerbachstr. 29II vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas prie Maino / Feuerbach gatvė 29II.
1
Matai
Matai,
n
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. 1921 m. lapkričio mėn. jis buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
Miunchene –
2
prašom į svečius –
3
įsigersim
Alaus
alaus
– čia
4
labai geras.
Beda,
Bėda,
kad
5
neturiu kambario,
6
bet gal
dievas Dievas
c
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
Dievas
duos.
7
O
Tu
Tu
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. Albinas Rimka buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos bičiulių. „Pažintis su Albinu Rimka rišo Balį nuo 1916 metų koresponduojant „Salėtekio“ ir kitos to meto spaudos reikalais. Tikrais bičiuliais jiedu pasidarė 1919 m., kada Rimka buvo Balio šefu Spaudos biure ir kada jiedu bendradarbiavo „Lietuvos“ redakcijoje. Rimka nepraleisdavo „Vilkolakio“ vaidinimų, be to, ir studijų metu Vokietijoje susitikdavo. Taip mes visi trys kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, p. 126–127). Vanda Sruogienė Albino Rimkos ir Balio Sruogos bičiulystę apibūdino taikliu posakiu: „Mažai žodžių – daug minčių“ (Ibid., p. 127). „Gal artimiausia draugystė buvo su Albinu Rimka. Tokia be daugelio žodžių, paprasta. Juk tas ekonomistas jaunystėje labai domėjosi literatūra, menu, kukliai, bet taikliai duodavo pastabas“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-08-29, [pasirašytas mašinraštis], l. 2r, in: LLTI TS).
į svečius atvažiuok –
8
padarysim ekskursijų
9
į kalnus –
augštai
aukštai
ant
10
sniego, ant ledų.
Sam
Sam
c
Critical note: Sam ] rus =Pats
11
ponimaješ.
ponimaješ.
c
Critical note: ponimaješ ] rus =supranti.
Miunchene – aš
12
vienas,
vienas
kaip agurkas ir
13
Tau žemai kloniojuos.
14
Bučiuoju
15
Balys
16
________ Hotel
17
Miunchen, Bamberger Hot.
18
Neuhauser
str.
p
Physical note: [1v] //
str.
str.
n
Note: Hotel / Miunchen, Bamberger Hot. / Neuhauser str. vok =Viešbutis / Miunchenas / Bambergerio viešbutis / Neuhauser gatvė.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number a
Critical note: Herrn ] vid ex err Hernn pro Herrn, vid ex err pri n pro r
a1
Line number c
Critical note: a c Schweizerhof, p c ras cae graph, sub add Feǔerbachstr. 29II
a3
Line number c
Note: Herrn Albinas Rimka / Frankfurt / M / Feuerbachstr. 29II vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas prie Maino / Feuerbach gatvė 29II.
a3
Line number 1
Note: Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. 1921 m. lapkričio mėn. jis buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
a1
Line number 6
Critical note: Dievas ] cor pro dievas, cor D pro min
a3
Line number 7
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje. Albinas Rimka buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos bičiulių. „Pažintis su Albinu Rimka rišo Balį nuo 1916 metų koresponduojant „Salėtekio“ ir kitos to meto spaudos reikalais. Tikrais bičiuliais jiedu pasidarė 1919 m., kada Rimka buvo Balio šefu Spaudos biure ir kada jiedu bendradarbiavo „Lietuvos“ redakcijoje. Rimka nepraleisdavo „Vilkolakio“ vaidinimų, be to, ir studijų metu Vokietijoje susitikdavo. Taip mes visi trys kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, p. 126–127). Vanda Sruogienė Albino Rimkos ir Balio Sruogos bičiulystę apibūdino taikliu posakiu: „Mažai žodžių – daug minčių“ (Ibid., p. 127). „Gal artimiausia draugystė buvo su Albinu Rimka. Tokia be daugelio žodžių, paprasta. Juk tas ekonomistas jaunystėje labai domėjosi literatūra, menu, kukliai, bet taikliai duodavo pastabas“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-08-29, [pasirašytas mašinraštis], l. 2r, in: LLTI TS).
a3
Line number 10
Critical note: Sam ] rus =Pats
a3
Line number 11
Critical note: ponimaješ ] rus =supranti.
a1
Line number 18
Physical note: [1v] //
a3
Line number 18
Note: Hotel / Miunchen, Bamberger Hot. / Neuhauser str. vok =Viešbutis / Miunchenas / Bambergerio viešbutis / Neuhauser gatvė.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_08_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_08_ar_1v.jpgX (Close panel)
image