Albinui Rimkai, 1921-11-16

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1921-11-16

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, Albino Rimkos adresą. Rašyta 13,3×8,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-16. Užklijuotas rausvai gelsvas 40 Vokietijos reichspfeningų vertės Vokietijos imperijos pašto ženklas „Deutsches Reich“. Numeruota (7, 131) pieštuku kita ranka. 1r antikinės deivės Dianos skulptūros muziejaus ekspozicijoje atvaizdas. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 122. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-16: Variantas 1 – Diplomatinis
  • Witness a2: 1921-11-16: Variantas 2 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstų variantai: autorinį užrašą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino, 1921-11-16, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_16_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (rašymo procesas ir jo rezultatas parodomas pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško diplomatiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai: autorinio rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

TIF formato (600x600 DPI) autografo atvaizdai kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Lietuvą
Lietuvą
redaguot
a
Herrn Albinas Rimka
b
Feuerbachstr. 29II
c
Frankfurt / M.
1
Lietuvą
Lietuvą
n
Note: Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. Albinas Rimka jį redagavo 1919 m., Balys Sruoga – 1921–1923 m.
redaguot
2
palikau Mateušą
3
Bagdoną,
Bagdoną,
n
Note: Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. dienraščio Lietuva redaktorius.
tai su juo
4
interesą reikia ir
Turėt.
turėt.
5
Aš į Miuncheno uni-
6
versitą
priimtas,
priimtas
kaip
7
didelis
ponas,
ponas
ir
ir,
rodos
rodos,
8
į kokį 5 ar 7
semestrą.
semestrą.
n
Note: Balys Sruoga „pagal Miuncheno universiteto nuostatus privalėjo išbūti čia ne mažiau kaip keturis semestrus (du buvo užskaityti už studijas Rusijoje)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 120). Tuo metu jis dar pratinosi prie universiteto tvarkos, mokėsi vokiečių kalbos, todėl dar nebuvo net pasirinkęs studijų objekto.
9
Kur čia velnią bumelio-
10
si, kad nemoku vokiš-
11
kai, net su mergaitėms
12
negalėčiau susišnekėt.
13
Sakyk, kaip gauti kambarį,
14
kad nereikėtų gyvent pen-
15
sione, velnias žino, baisiai
16
brangiai išeina.
17
Kolkas
Kol kas
kloniojuos.
18
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal
n
Note: 1921-11-15 atvirlaiškyje Albinas Rimka Baliui Sruogai rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms) (MLLM, 3962).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Lietuvą
Lietuvą
redaguot
a
Herrn Albinas Rimka
b
Feuerbachstr. 29II
c
Frankfurt / M.
1
Lietuvą
Lietuvą
n
Note: Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. Albinas Rimka jį redagavo 1919 m., Balys Sruoga – 1921–1923 m.
redaguot
2
palikau Mateušą
3
Bagdoną,
Bagdoną,
n
Note: Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. dienraščio Lietuva redaktorius.
tai su juo
4
interesą reikia ir
Turėt.
turėt.
5
Aš į Miuncheno uni-
6
versitą
priimtas,
priimtas
kaip
7
didelis
ponas,
ponas
ir
ir,
rodos
rodos,
8
į kokį 5 ar 7
semestrą.
semestrą.
n
Note: Balys Sruoga „pagal Miuncheno universiteto nuostatus privalėjo išbūti čia ne mažiau kaip keturis semestrus (du buvo užskaityti už studijas Rusijoje)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 120). Tuo metu jis dar pratinosi prie universiteto tvarkos, mokėsi vokiečių kalbos, todėl dar nebuvo net pasirinkęs studijų objekto.
9
Kur čia velnią bumelio-
10
si, kad nemoku vokiš-
11
kai, net su mergaitėms
12
negalėčiau susišnekėt.
13
Sakyk, kaip gauti kambarį,
14
kad nereikėtų gyvent pen-
15
sione, velnias žino, baisiai
16
brangiai išeina.
17
Kolkas
Kol kas
kloniojuos.
18
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal
n
Note: 1921-11-15 atvirlaiškyje Albinas Rimka Baliui Sruogai rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms) (MLLM, 3962).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 1
Note: Lietuva – dienraštis, leistas nuo 1919 m. Albinas Rimka jį redagavo 1919 m., Balys Sruoga – 1921–1923 m.
a2
Line number 3
Note: Matas Bagdonas (1895–1957), pedagogas, žurnalistas, 1921–1922 m. dienraščio Lietuva redaktorius.
a2
Line number 8
Note: Balys Sruoga „pagal Miuncheno universiteto nuostatus privalėjo išbūti čia ne mažiau kaip keturis semestrus (du buvo užskaityti už studijas Rusijoje)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 120). Tuo metu jis dar pratinosi prie universiteto tvarkos, mokėsi vokiečių kalbos, todėl dar nebuvo net pasirinkęs studijų objekto.
a1
Line number 18
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 18
Physical note: [1v] //
a2
Line number 18
Note: 1921-11-15 atvirlaiškyje Albinas Rimka Baliui Sruogai rašė: „Nuo lapkr. 1 d. ir aš šiek tiek žinau, kas dedasi, nes po to netrukus pradėjom gauti laikraščius. Bet kas atsitiko nuo spalio 9 d. ligi lapkričio 1 d.? Štai ką aš norėčiau žinoti. Tai yra, svarbiausia, kas man rūpi, tai kas dabar „Lietuvą“ redaguoja – su kuo man reikės turėti reikalus? Sakyk, ar tu priimtas į universitą – ar tik taip „bumeliuoji“? (Šimkaus adreso nežinąs, Jadzė keliasi į naują butą ir jai kol kas rašyti reikia konserv. adresu. Į svečius atvažiuosiąs tik Kalėdoms) (MLLM, 3962).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_16_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_16_ar_1v.jpgX (Close panel)
image