Albinui Rimkai, 1921-11-30

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1921-11-30

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120_4. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, Albino Rimkos adresą. Rašyta 13,9×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-11-30. Viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas rausvai gelsvas 40 Vokietijos reichspfeningų vertės pašto ženklas „Deutsches Reich“. Per vidurį – CARTE POSTALE. Numeruota pieštuku kita ranka (1). 1r spalvotas gamtovaizdis: „M. M. Vienne. / Nr. 326.“ Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 136. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1921-11-30: Variantas 1 – Diplomatinis
  • Witness a2: 1921-11-30: Variantas 2 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstų variantai: autorinį užrašo sluoksnį atspindintis tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino, 1921-11-30, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_11_30_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvirlaiškio pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Žiurint
Žiūrint,
kokia audra buvo
a
Albinas Rimka
b
Feuerbach
str
str.
29II
c
Frankfurt / M.
1
Žiurint
Žiūrint,
kokia audra buvo
2
ir iš kur vėjas
putė.
pūtė.
Koks
3
velnias įkandęs buvo?
4
O
n
Note: 1921 m. lapkričio mėn. Balys Sruoga, neseniai įsirašęs į universitetą, dar gerai nemokėdamas vokiečių kalbos, nepakankamai gerai susipažinęs su vokiečių literatūra, buvo tik pradėjęs klausyti paskaitų (pirmas dalykas, kurį jis pasirinko universitete, – tai vokiečių literatūros istoriko Arthuro Kutscherio dėstomas vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo kursas). Balys Sruoga tuomet dar nebuvo pasirinkęs slavų filologijos kaip studijų objekto, pagrindinio dalyko (jį pasirinko 1922 m. pavasarį).
mat pripratau būt
5
vienas jau ir jaučiuos la-
6
bai patenkintas. Bavarie-
7
tės gražesnės už kitas vokiet-
8
kas, bet aš labiau mėgstu
9
bulgares,
kuriu
kurių
čia yra.
10
Atvažiuok, supažindinsiu.
11
Beje, Kalėdoms tai tikrai
12
atvažiuok,
atvažiuok,
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
gal atvažiuos
13
iš Berlyno
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją. 1921-11-25 Kalėdoms Faustas Kirša į Miuncheną neatvažiavo. Kalėdas kartu Miunchene sutiko Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga ir Albinas Rimka.
14
tai
paušime.
paūšime.
Vienam
15
verkt – nė šiaip, nė taip,
16
aš dabar net alaus ir
17
tai negeriu.
18
Kloniojuos
19
Balys.
p
Physical note: [1v] //
Balys.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Žiurint
Žiūrint,
kokia audra buvo
a
Albinas Rimka
b
Feuerbach
str
str.
29II
c
Frankfurt / M.
1
Žiurint
Žiūrint,
kokia audra buvo
2
ir iš kur vėjas
putė.
pūtė.
Koks
3
velnias įkandęs buvo?
4
O
n
Note: 1921 m. lapkričio mėn. Balys Sruoga, neseniai įsirašęs į universitetą, dar gerai nemokėdamas vokiečių kalbos, nepakankamai gerai susipažinęs su vokiečių literatūra, buvo tik pradėjęs klausyti paskaitų (pirmas dalykas, kurį jis pasirinko universitete, – tai vokiečių literatūros istoriko Arthuro Kutscherio dėstomas vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo kursas). Balys Sruoga tuomet dar nebuvo pasirinkęs slavų filologijos kaip studijų objekto, pagrindinio dalyko (jį pasirinko 1922 m. pavasarį).
mat pripratau būt
5
vienas jau ir jaučiuos la-
6
bai patenkintas. Bavarie-
7
tės gražesnės už kitas vokiet-
8
kas, bet aš labiau mėgstu
9
bulgares,
kuriu
kurių
čia yra.
10
Atvažiuok, supažindinsiu.
11
Beje, Kalėdoms tai tikrai
12
atvažiuok,
atvažiuok,
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
gal atvažiuos
13
iš Berlyno
Vanda,
Vanda,
n
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
Kirša
Kirša
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją. 1921-11-25 Kalėdoms Faustas Kirša į Miuncheną neatvažiavo. Kalėdas kartu Miunchene sutiko Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga ir Albinas Rimka.
14
tai
paušime.
paūšime.
Vienam
15
verkt – nė šiaip, nė taip,
16
aš dabar net alaus ir
17
tai negeriu.
18
Kloniojuos
19
Balys.
p
Physical note: [1v] //
Balys.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 4
Note: 1921 m. lapkričio mėn. Balys Sruoga, neseniai įsirašęs į universitetą, dar gerai nemokėdamas vokiečių kalbos, nepakankamai gerai susipažinęs su vokiečių literatūra, buvo tik pradėjęs klausyti paskaitų (pirmas dalykas, kurį jis pasirinko universitete, – tai vokiečių literatūros istoriko Arthuro Kutscherio dėstomas vokiečių impresionizmo ir ekspresionizmo kursas). Balys Sruoga tuomet dar nebuvo pasirinkęs slavų filologijos kaip studijų objekto, pagrindinio dalyko (jį pasirinko 1922 m. pavasarį).
a2
Line number 12
Note: Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, Balio Sruogos bičiulis, tuo metu (1921–1923) tęsė anksčiau pradėtas studijas Frankfurto prie Maino Visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
a2
Line number 13
Note: Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
a2
Line number 13
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo filosofiją. 1921-11-25 Kalėdoms Faustas Kirša į Miuncheną neatvažiavo. Kalėdas kartu Miunchene sutiko Vanda Daugirdaitė, Balys Sruoga ir Albinas Rimka.
a1
Line number 19
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_11_30_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_11_30_ar_1v.jpgX (Close panel)
image