Vandai Daugirdaitei, 1921-12-09

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1921-12-09

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/21, MLLM ER1 1795. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 14,0 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Miunchenas, [19]21-12-09. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Signatūra pieštuku kita ranka. 1r vokiečių dailininko Matthäus Schiestl (1869–1939) paveikslo „Dorf im Jura“ spalvota reprodukcija. Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Mašinraščiai (nuorašai): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 137 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 40 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė

Witness List

  • Witness a1: 1921-12-09: Variantas 1 – Genetinis
  • Witness a2: 1921-12-09: Variantas 2 – Diplomatinis
  • Witness a3: 1921-12-09: Variantas 3 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva 2020

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1921-12-09, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1921_12_09_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvirlaiškio pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vakar ir šiandie nuo
taves
tavęs
a
Vanda
Daugirdaitė
c
Critical note: Daugirdaitė ] ill, def ugir
Daugirdaitė
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
vakar
Vakar
ir šiandie nuo
taves
tavęs
2
nieko. O man taip ilgu!
3
Kažkaip į mane
vel
vėl
grįžta
4
nerimastis ir ūkana. Vėlei
5
žiūriu į
bokšta,
bokštą,
į
granita,
granitą
6
ir skęstu
ukanoj.
ūkanoj.
Ruduo –
7
toks
ukanotas!
ūkanotas!
Ir rodos man,
8
kad ir mano
dušia
dūšia
– tik
9
ukana,
ūkana,
kuri saulei pasiro-
10
džius ar
augštybėn
aukštybėn
pasi-
11
kels, ar žemėn nukris.
12
Kažkokių mėlynų taškų ir
13
baltų linijų debesys sukas
14
ir supas, ir kai aš atsimenu,
15
kad aš stoviu rudens
16
sode prisiglaudęs prie
17
medžio – noris klykti
be-
be
18
galo. Ar tai yra
Ilgejimos?
Ilgėjimos?
19
Aš nežinau,
Tik
tik
dučioj dušioj
c
Critical note: dušioj ] cor pro dučioj, cor š pro č
dušioj
dūšioj
20
kažkas skaudžiai verkia.
21
Aš nežinau. Tik mėlynų
22
taškų debesys siaučia, supas…
23
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vakar ir šiandie nuo
taves
tavęs
a
Vanda
Daugirdaitė
c
Critical note: Daugirdaitė ] ill, def ugir
Daugirdaitė
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
vakar
Vakar
ir šiandie nuo
taves
tavęs
2
nieko. O man taip ilgu!
3
Kažkaip į mane
vel
vėl
grįžta
4
nerimastis ir ūkana. Vėlei
5
žiūriu į
bokšta,
bokštą,
į
granita,
granitą
6
ir skęstu
ukanoj.
ūkanoj.
Ruduo –
7
toks
ukanotas!
ūkanotas!
Ir rodos man,
8
kad ir mano
dušia
dūšia
– tik
9
ukana,
ūkana,
kuri saulei pasiro-
10
džius ar
augštybėn
aukštybėn
pasi-
11
kels, ar žemėn nukris.
12
Kažkokių mėlynų taškų ir
13
baltų linijų debesys sukas
14
ir supas, ir kai aš atsimenu,
15
kad aš stoviu rudens
16
sode prisiglaudęs prie
17
medžio – noris klykti
be-
be
18
galo. Ar tai yra
Ilgejimos?
Ilgėjimos?
19
Aš nežinau,
Tik
tik
dučioj dušioj
c
Critical note: dušioj ] cor pro dučioj, cor š pro č
dušioj
dūšioj
20
kažkas skaudžiai verkia.
21
Aš nežinau. Tik mėlynų
22
taškų debesys siaučia, supas…
23
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Vakar ir šiandie nuo
taves
tavęs
a
Vanda
Daugirdaitė
c
Critical note: Daugirdaitė ] ill, def ugir
Daugirdaitė
b
Gartenhaus Noske
c
Berlin, Moabit
d
Cuxhavener str. 15
1
vakar
Vakar
ir šiandie nuo
taves
tavęs
2
nieko. O man taip ilgu!
3
Kažkaip į mane
vel
vėl
grįžta
4
nerimastis ir ūkana. Vėlei
5
žiūriu į
bokšta,
bokštą,
į
granita,
granitą
6
ir skęstu
ukanoj.
ūkanoj.
Ruduo –
7
toks
ukanotas!
ūkanotas!
Ir rodos man,
8
kad ir mano
dušia
dūšia
– tik
9
ukana,
ūkana,
kuri saulei pasiro-
10
džius ar
augštybėn
aukštybėn
pasi-
11
kels, ar žemėn nukris.
12
Kažkokių mėlynų taškų ir
13
baltų linijų debesys sukas
14
ir supas, ir kai aš atsimenu,
15
kad aš stoviu rudens
16
sode prisiglaudęs prie
17
medžio – noris klykti
be-
be
18
galo. Ar tai yra
Ilgejimos?
Ilgėjimos?
19
Aš nežinau,
Tik
tik
dučioj dušioj
c
Critical note: dušioj ] cor pro dučioj, cor š pro č
dušioj
dūšioj
20
kažkas skaudžiai verkia.
21
Aš nežinau. Tik mėlynų
22
taškų debesys siaučia, supas…
23
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number a
Critical note: Daugirdaitė ] ill, def ugir
a1
Line number 19
Critical note: dušioj ] cor pro dučioj, cor š pro č
a1
Line number 23
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 23
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1921_12_09_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1921_12_09_vd_1v.jpgX (Close panel)
image