„Lietuvos žinių“ redakcijai, 1922-02-27

X (Close panel) Bibliographic Information

„Lietuvos žinių“ redakcijai, 1922-02-27

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 91, b. 282. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą. Rašyta 14,1×9,1 cm gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1v buvę užklijuoti du pašto ženklai, nuplėšti. Vokiški pašto spaudai – išsiuntimo: Miunchenas, [19]22-02-27, lietuviškas – gavimo: [K]aunas, [19]22-03-02. Parašas pabrauktas dviem brūkšniais parkeriu (raudonu rašalu) nenustatyto asmens, spėtina, Lietuvos žinių redakcijos darbuotojo, ranka. 1r nespalvotas Miuncheno botanikos sodo vaizdas. Atvirlaiškį Pranės Dundulienės fondui dovanojo mokytojas Bronius Butkevičius, Alsėdžiai, Plungės raj. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 162. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-02-27: Variantas 1 – Diplomatinis
  • Witness a2: 1922-02-27: Variantas 2 – Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Lietuvos žinių redakcijai, iš Miuncheno – į Kauną, 1922-02-27, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_02_27_lzr.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

„Liet.
Ž.“
ž.“
Nr
Nr.
2 skelbiama
a
„Lietuvos
Žin.“
žin.“
Red.
red.
b
Laisvės
Aleja
alėja
60.
c
Kaunas
d
Litauen
1
„Liet.
Ž.“
ž.“
Nr
Nr.
2 skelbiama
2
ieškant literatūros vei-
3
kalams
vertėjų.
vertėjų.
n
Note: Balys Sruoga reaguoja į skelbimą: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ („Ieškoma vertėjų“, in: Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1). Felicija Bortkevičienė 1922 m. buvo oficiali dienraščio Lietuvos žinios redaktorė.
Jei būtų
4
atitinkami veikalai
5
ir atitinkamos sąly-
6
gos – sutiktau versti.
7
Todel
Todėl
prašytau smul-
8
kiau
pranešti
pranešti.
9
Augšt
Aukšt.
pag.
10
Balys Sruoga
11
Ad
Ad.
12
München,
13
Mühlbauerstr. 1,
14
b/Dr.
Simon.
p
Physical note: [1v] //
Simon.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

„Liet.
Ž.“
ž.“
Nr
Nr.
2 skelbiama
a
„Lietuvos
Žin.“
žin.“
Red.
red.
b
Laisvės
Aleja
alėja
60.
c
Kaunas
d
Litauen
1
„Liet.
Ž.“
ž.“
Nr
Nr.
2 skelbiama
2
ieškant literatūros vei-
3
kalams
vertėjų.
vertėjų.
n
Note: Balys Sruoga reaguoja į skelbimą: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ („Ieškoma vertėjų“, in: Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1). Felicija Bortkevičienė 1922 m. buvo oficiali dienraščio Lietuvos žinios redaktorė.
Jei būtų
4
atitinkami veikalai
5
ir atitinkamos sąly-
6
gos – sutiktau versti.
7
Todel
Todėl
prašytau smul-
8
kiau
pranešti
pranešti.
9
Augšt
Aukšt.
pag.
10
Balys Sruoga
11
Ad
Ad.
12
München,
13
Mühlbauerstr. 1,
14
b/Dr.
Simon.
p
Physical note: [1v] //
Simon.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 3
Note: Balys Sruoga reaguoja į skelbimą: „Ieškoma vertėjų didelių literatūros veikalų į lietuvių kalbą. Kreiptis raštu į „Lietuvos Žinių“ Redakciją“ („Ieškoma vertėjų“, in: Lietuvos žinios, 1922-02-23, Nr. 2, p. 1). Felicija Bortkevičienė 1922 m. buvo oficiali dienraščio Lietuvos žinios redaktorė.
a1
Line number 14
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_02_27_lzr_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_02_27_lzr_1v.jpgX (Close panel)
image