Vandai Daugirdaitei, 1922-06-02

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-06-02

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 679. Telegrama. Rašyta 21,6 × 19,5 cm rudo popieriaus Vokietijos reicho telegrafo blanke (Telegraphie des Deutschen Reichs) (1r), klijuojant juosteles. Vokiškas priėmimo spaudas: [19]22-[06]-02. Užklijuoti keli pažeisti plėšiant pašto ženklai. Lankstymo į keturias dalis žymės. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 181. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-02: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: 1922-06-02: Variantas 2 - Redaguotas

Textual Notes

Telegramoje išsiskiria du tekstų variantai: vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Telegramos atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos telegrama Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-02, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_06_02_vd_2.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1r.

Encoding Principles

Telegramoje, užrašytoje xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autorinių taisymų rezultatas parodomas pažymomis „add“ ir „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“).

Telegramos diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis be rašymo proceso pažymų (autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotoje telegramoje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.


Facsimile Image Placeholder

sonnabend
Sonnabend
nachmittag
1
schoenberg
Schönberg,
n
Note: [Bei] Schönberg vok =per Schönbergą
daugirdoite
Daugirdaitė
2
berlin
Berlin,
n
Note: Berlin vok =Berlynas
schillerstr
Schillerstr
n
Note: Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė
128
3
sonnabend
Sonnabend
nachmittag
nachmittag,
erfurt
Erfurt,
thueringen
Thüringen
balis
p
Physical note: [1r] //
Balys.
n
Note: Sonnabend nachmittag, Erfurt, Thüringen – Balys. vok =Šeštadienio popietę, Erfurtas, Tiuringija – Balys.
Šeštadienį, negavęs Vandos Daugirdaitės atsakymo, Balys Sruoga į Tiuringijos sostinę Erfurtą neišvažiavo. Kelionė atidėta ir dėl to, kad jis jautėsi per daug nuvargęs, todėl buvo įsitikinęs, kad į Harco kalnus neužlips. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė vėliau Tiuringijoje kartu praleido tris dienas (1922-06-04–06).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

sonnabend
Sonnabend
nachmittag
1
schoenberg
Schönberg,
n
Note: [Bei] Schönberg vok =per Schönbergą
daugirdoite
Daugirdaitė
2
berlin
Berlin,
n
Note: Berlin vok =Berlynas
schillerstr
Schillerstr
n
Note: Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė
128
3
sonnabend
Sonnabend
nachmittag
nachmittag,
erfurt
Erfurt,
thueringen
Thüringen
balis
p
Physical note: [1r] //
Balys.
n
Note: Sonnabend nachmittag, Erfurt, Thüringen – Balys. vok =Šeštadienio popietę, Erfurtas, Tiuringija – Balys.
Šeštadienį, negavęs Vandos Daugirdaitės atsakymo, Balys Sruoga į Tiuringijos sostinę Erfurtą neišvažiavo. Kelionė atidėta ir dėl to, kad jis jautėsi per daug nuvargęs, todėl buvo įsitikinęs, kad į Harco kalnus neužlips. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė vėliau Tiuringijoje kartu praleido tris dienas (1922-06-04–06).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 1
Note: [Bei] Schönberg vok =per Schönbergą
a2
Line number 2
Note: Berlin vok =Berlynas
a2
Line number 2
Note: Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė
a1
Line number 3
Physical note: [1r] //
a2
Line number 3
Note: Sonnabend nachmittag, Erfurt, Thüringen – Balys. vok =Šeštadienio popietę, Erfurtas, Tiuringija – Balys.
Šeštadienį, negavęs Vandos Daugirdaitės atsakymo, Balys Sruoga į Tiuringijos sostinę Erfurtą neišvažiavo. Kelionė atidėta ir dėl to, kad jis jautėsi per daug nuvargęs, todėl buvo įsitikinęs, kad į Harco kalnus neužlips. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė vėliau Tiuringijoje kartu praleido tris dienas (1922-06-04–06).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_02_vd_2_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_02_vd_2_1v.jpgX (Close panel)
image