Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM 1019/2, BVSNM ER1 4572. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Šiandie šv. Jonas…“), Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 14,1×9,2 cm atviruke (Postkarte) (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – spalvotas Erlio gyvenvietės Oberaudorfe ir Kaizerio kalnų atvaizdas, virš jo užrašas pieštuku Balio Sruogos ranka: „Oberaudorf“. Numeruota Balio Sruogos ranka. Pažeistas vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Er[l], [1922-06-24]. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Dėmėta. Klijų žymės. Signatūra, atvirlaiškio numeris pieštuku muziejininko ranka: „2“. 1985 m. gauta iš Jadvygos Peseckienės. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-24: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: 1922-06-24: Variantas 2 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (B. Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, tel.: +370 37 730474, el. paštas: b.sruoga@maironiomuziejus.lt). Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas juxta bylos aplanke sample BSA.


Facsimile Image Placeholder

Atsimeni
Atsimeni,
tas kalnas,
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128 III
e
Garhentaus
Gartenhaus
1
4
c
Critical note: 4 ] add s l in sin ang
4
2
Atsimeni
Atsimeni,
tas kalnas,
3
kur toks labai keistas
4
buvo? Čia tas
pats.
pats.
n
Note: Kaizerio kalnų grandinė Austrijos Tirolio provincijoje.
5
Šitokia
Šitokią
atvirutė
atvirutę
6
parašiau ir Tavo
7
tėvui.
tėvui.
n
Note: Minimas Balio Sruogos atvirlaiškis Vandos Daugirdaitės tėvui Kazimierui Daugirdui neišliko.
Šiandie šv.
8
Jonas – tegu ir jis
9
atsimena.
10
O tu nebūk
liudna.
liūdna.
11
Gana –
12
Balis.
p
Physical note: [1v] //
Balys.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Atsimeni
Atsimeni,
tas kalnas,
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128 III
e
Garhentaus
Gartenhaus
1
4
c
Critical note: 4 ] add s l in sin ang
4
2
Atsimeni
Atsimeni,
tas kalnas,
3
kur toks labai keistas
4
buvo? Čia tas
pats.
pats.
n
Note: Kaizerio kalnų grandinė Austrijos Tirolio provincijoje.
5
Šitokia
Šitokią
atvirutė
atvirutę
6
parašiau ir Tavo
7
tėvui.
tėvui.
n
Note: Minimas Balio Sruogos atvirlaiškis Vandos Daugirdaitės tėvui Kazimierui Daugirdui neišliko.
Šiandie šv.
8
Jonas – tegu ir jis
9
atsimena.
10
O tu nebūk
liudna.
liūdna.
11
Gana –
12
Balis.
p
Physical note: [1v] //
Balys.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 4 ] add s l in sin ang
a2
Line number 4
Note: Kaizerio kalnų grandinė Austrijos Tirolio provincijoje.
a2
Line number 7
Note: Minimas Balio Sruogos atvirlaiškis Vandos Daugirdaitės tėvui Kazimierui Daugirdui neišliko.
a1
Line number 12
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_24_2_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_24_2_vd_1v.jpgX (Close panel)
image