Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 659_11. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („O aš vis dar kalnuose.“), 1922-06-24 atvirlaiškius iš kalnų, Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta viename 14,0 × 8,8 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – spalvotas Brünnstein kalno su koplyčia netoli Oberaudorfo vaizdas. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas, plėšiant pažeistas pašto spaudas. Numeruota Balio Sruogos ranka. Datuota pieštuku LLTI BR darbuotojo ranka. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 189 (Algio Samulionio rankraštis), BLKMČ BS, KC PENN, [be l. pažymų] (Vandos Sruogienės mšinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-24: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: 1922-06-24: Variantas 2 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Oberaudorfo – į Berlyną, 1922-06-24, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_06_24_4_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.


Facsimile Image Placeholder

Klony jau varpai
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128 III
e
Gartenhaus.
Gartenhaus
1
6.
c
Critical note: 6. ] add num s l in sin ang
6.
2
Klony jau varpai
3
skamba. Ir tokia
4
tyli
ukana
ūkana
kelias.
5
Tik dar granito
viršu-
viršū-
6
nės raudonuoja. Kas
7
žiemą buvo balta –
8
šį vakarą viskas pal-
9
šai raudona – granitas.
10
Austrų pusėj aukštai Tiroly
11
jau vakariniai
12
žiburiai dega.
13
O aš vis dar
kalnuose.
kalnuose.
n
Note: Brünstein – 1, 619 m aukščio kalnas Bavarijoje, netoli Oberaudorfo.
14
Nuvargęs, apsvaigęs,
15
pašelęs.
pašėlęs.
Tolyn, tolyn!
16
Vai, dar kažkur gegulė
17
kukuoja.
kūkuoja.
Vanduk!
18
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Klony jau varpai
a
V. Daugirdaitė
b
b / Schönberg
c
Berlin, Charl.
d
Schillerstr. 128 III
e
Gartenhaus.
Gartenhaus
1
6.
c
Critical note: 6. ] add num s l in sin ang
6.
2
Klony jau varpai
3
skamba. Ir tokia
4
tyli
ukana
ūkana
kelias.
5
Tik dar granito
viršu-
viršū-
6
nės raudonuoja. Kas
7
žiemą buvo balta –
8
šį vakarą viskas pal-
9
šai raudona – granitas.
10
Austrų pusėj aukštai Tiroly
11
jau vakariniai
12
žiburiai dega.
13
O aš vis dar
kalnuose.
kalnuose.
n
Note: Brünstein – 1, 619 m aukščio kalnas Bavarijoje, netoli Oberaudorfo.
14
Nuvargęs, apsvaigęs,
15
pašelęs.
pašėlęs.
Tolyn, tolyn!
16
Vai, dar kažkur gegulė
17
kukuoja.
kūkuoja.
Vanduk!
18
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 6. ] add num s l in sin ang
a2
Line number 13
Note: Brünstein – 1, 619 m aukščio kalnas Bavarijoje, netoli Oberaudorfo.
a1
Line number 18
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 18
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_24_4_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_24_4_vd_1v.jpgX (Close panel)
image