Albinui Rimkai, 1922-06-26

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1922-06-26

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120_12. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus, gelsvo popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvotas Oberaudorfo ir Wilder Kaiser kalnų masyvo, aukščiausios viršūnės Ellmauer Halt vaizdas. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Oberaudorfas, [19]22-06-26. Užklijuotas Vokietijos imperijos 1 1/4 markės vertės pašto ženklas. Pieštuku numeruota kito asmens ranka: „8“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 188. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-06-26: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-06-26: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-06-26: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Oberaudorfo – į Frankfurtą prie Maino, 1922-06-26, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_06_26_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Rimkai Rimka ,
Rimka,
velniau,
a
A. Rimka
b
Unterweg 8 III
c
Frankfurt / M
1
Rimkai Rimka ,
c
Critical note: Rimka ] cor fl -a pro -ai
Rimka,
velniau,
2
buvau
Austrijoj
Austrijoj.
3
Dabar
Oberaudorfe
Oberaudorfe,
4
sėdžiu šitam
kalne,
kalne,
n
Note: Wilder Kaiser kalnų masyvas, Ellmauer Halt viršukalnė.
5
kur
pamalevotas
pamalevotas,
6
ir
dukstu
dūkstu
– esu
7
visai
vienas
vienas.
8
Upas
Ūpas
– pašėlęs.
9
Gerai.
10
Bal
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Rimkai Rimka ,
Rimka,
velniau,
a
A. Rimka
b
Unterweg 8 III
c
Frankfurt / M
1
Rimkai Rimka ,
c
Critical note: Rimka ] cor fl -a pro -ai
Rimka,
velniau,
2
buvau
Austrijoj
Austrijoj.
3
Dabar
Oberaudorfe
Oberaudorfe,
4
sėdžiu šitam
kalne,
kalne,
n
Note: Wilder Kaiser kalnų masyvas, Ellmauer Halt viršukalnė.
5
kur
pamalevotas
pamalevotas,
6
ir
dukstu
dūkstu
– esu
7
visai
vienas
vienas.
8
Upas
Ūpas
– pašėlęs.
9
Gerai.
10
Bal
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Rimkai Rimka ,
Rimka,
velniau,
a
A. Rimka
b
Unterweg 8 III
c
Frankfurt / M
1
Rimkai Rimka ,
c
Critical note: Rimka ] cor fl -a pro -ai
Rimka,
velniau,
2
buvau
Austrijoj
Austrijoj.
3
Dabar
Oberaudorfe
Oberaudorfe,
4
sėdžiu šitam
kalne,
kalne,
n
Note: Wilder Kaiser kalnų masyvas, Ellmauer Halt viršukalnė.
5
kur
pamalevotas
pamalevotas,
6
ir
dukstu
dūkstu
– esu
7
visai
vienas
vienas.
8
Upas
Ūpas
– pašėlęs.
9
Gerai.
10
Bal
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: Rimka ] cor fl -a pro -ai
a3
Line number 4
Note: Wilder Kaiser kalnų masyvas, Ellmauer Halt viršukalnė.
a1
Line number 10
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_06_26_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_06_26_ar_1v.jpgX (Close panel)
image