Albinui Rimkai, 1922-07-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1922-07-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120_13. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atviruke (1v) pieštuku. 1r – nespalvotas Soinsee ežero ir Wendelstein kalnų Bavarijoje vaizdas. Vokiškas pašto spaudas – išsiuntimo kalnuose: Bayrischzell [savivaldybė], [Miesbacho rajone], Bavarija, [19]22-07-03. Užklijuotas 11/4 markių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklas. Pieštuku numeruota kita ranka: „6“. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 197. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-03: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-03: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-03: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino, 1922-07-03, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_03_1_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguoti variantai parodomi pažymomis „add“, „del“, „subst“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai (pakeitimai, išbraukimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Tai
Tai
g
turbut
turbūt
va-
a
Herrn
Herrn
n
Note: Herrn ] vok =Ponas
b
A. Rimka
c
Frankfurt / M
d
Unterweg 8 III
1
Tai
c
Critical note: Tai ] cor pro
Tai
g
c
Critical note: aš ] cor pro g
turbut
turbūt
va-
2
gabundas
gabundas
n
Note: [va]gabundo ] isp =valkata
– vėl kal-
3
nuose,
nuose,
n
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Pietų Vokietijoje. Tai Mangfall kalnų dalis.
šiandie
karšta
karšta,
4
lipau be marški-
5
nių,
skura
skūra
lu-
6
pas, virtau į pur-
7
vina
viną
sniegą – pur-
8
vinas,
vinas
kaip velnias.
9
O aplinkui sniego
10
kalnai. Valio.
11
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Tai
Tai
g
turbut
turbūt
va-
a
Herrn
Herrn
n
Note: Herrn ] vok =Ponas
b
A. Rimka
c
Frankfurt / M
d
Unterweg 8 III
1
Tai
c
Critical note: Tai ] cor pro
Tai
g
c
Critical note: aš ] cor pro g
turbut
turbūt
va-
2
gabundas
gabundas
n
Note: [va]gabundo ] isp =valkata
– vėl kal-
3
nuose,
nuose,
n
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Pietų Vokietijoje. Tai Mangfall kalnų dalis.
šiandie
karšta
karšta,
4
lipau be marški-
5
nių,
skura
skūra
lu-
6
pas, virtau į pur-
7
vina
viną
sniegą – pur-
8
vinas,
vinas
kaip velnias.
9
O aplinkui sniego
10
kalnai. Valio.
11
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Tai
Tai
g
turbut
turbūt
va-
a
Herrn
Herrn
n
Note: Herrn ] vok =Ponas
b
A. Rimka
c
Frankfurt / M
d
Unterweg 8 III
1
Tai
c
Critical note: Tai ] cor pro
Tai
g
c
Critical note: aš ] cor pro g
turbut
turbūt
va-
2
gabundas
gabundas
n
Note: [va]gabundo ] isp =valkata
– vėl kal-
3
nuose,
nuose,
n
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Pietų Vokietijoje. Tai Mangfall kalnų dalis.
šiandie
karšta
karšta,
4
lipau be marški-
5
nių,
skura
skūra
lu-
6
pas, virtau į pur-
7
vina
viną
sniegą – pur-
8
vinas,
vinas
kaip velnias.
9
O aplinkui sniego
10
kalnai. Valio.
11
Bal
c
Critical note: Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number a
Note: Herrn ] vok =Ponas
a1
Line number 1
Critical note: Tai ] cor pro
a1
Line number 1
Critical note: aš ] cor pro g
a3
Line number 2
Note: [va]gabundo ] isp =valkata
a3
Line number 3
Note: Wendelstein – 1 838 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Pietų Vokietijoje. Tai Mangfall kalnų dalis.
a1
Line number 11
Critical note: Bal ] sign
a1
Line number 11
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_03_1_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_03_1_ar_1v.jpgX (Close panel)
image