Albinui Rimkai, 1922-07-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1922-07-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120_14. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Albino Rimkos adresą, 1922-07-03_1 atvirlaiškį. Rašyta 14,1×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos atviruke (1v) pieštuku. 1r – Rotwand viršukalnė ir kalnų namelio vaizdas (viršuje užrašas pieštuku Balio Sruogos ranka: „Rotwand“). Be pašto ženklo. Vokiškas išsiuntimo spaudas: „Posthilfstelle / Rothwandhaus / 1765 m / Taxe Neuhaus b. Schliersee“. Numeruota pieštuku kita ranka: „14“. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1922-07-03: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1922-07-03: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-07-03: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Bavarijos – į Frankfurtą prie Maino, 1922-07-03, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_07_03_2_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, l. 1v.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis (be autorinių braukymų, pakeitimų, pridėjimų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame tekste lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Aš – vagabundas,
a
Herrn
Herrn
n
Note: Herrn ] vok =Ponas
b
A. Rimka
c
Frankfurt / M
d
Unterweg 8 III
1
Aš – vagabundas,
2
vėl
kalnuos
p
Physical note: [1v] //
kalnuos
kalnuos.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Aš – vagabundas,
a
Herrn
Herrn
n
Note: Herrn ] vok =Ponas
b
A. Rimka
c
Frankfurt / M
d
Unterweg 8 III
1
Aš – vagabundas,
2
vėl
kalnuos
p
Physical note: [1v] //
kalnuos
kalnuos.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Aš – vagabundas,
a
Herrn
Herrn
n
Note: Herrn ] vok =Ponas
b
A. Rimka
c
Frankfurt / M
d
Unterweg 8 III
1
Aš – vagabundas,
2
vėl
kalnuos
p
Physical note: [1v] //
kalnuos
kalnuos.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number a
Note: Herrn ] vok =Ponas
a1
Line number 2
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_07_03_2_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_07_03_2_ar_1v.jpgX (Close panel)
image