Vandai Daugirdaitei, 1922-12-11

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Daugirdaitei, 1922-12-11

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: MLLM GEK 3961/6, MLLM ER1 1745. Atvirlaiškis. Be datos, pilnos vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („šiandie jau 11“), Miuncheno pašto spaudą, Vandos Daugirdaitės adresą. Rašyta 14,1 × 9,0 cm standaus, gelstelėjusio popieriaus atviruke (1v) parkeriu (mėlynu rašalu). 1r – nespalvotas Oberammergau kalnų Klammspitze vaizdas. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miunchenas, [19]22-12-11. Buvę užklijuoti keli pašto ženklai, nuplėšti, kartu pažeistas pašto spaudas. Violetinis kalnų spaudas: „Pürschlinghauser 1564 m. Sektion Bergland d. D.ü.Ö.A.V.“ Signatūra pieštuku kita ranka. Atvirukas iš Vandos Sruogienės albumo. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 241. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo. Duomenis pateikė Virginija Pačėsaitė, Neringa Markevičienė.

Witness List

  • Witness a1: 1922-12-11: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: 1922-12-11: Variantas 2 - Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstai: autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Maironio lietuvių literatūros muziejus
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva 2021

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Maironio lietuvių literatūros muziejaus (MLLM) leidimą (Kaunas, Rotušės a. 13, LT-44279, tel.: +370 37 206842, +370 37 207477, el. paštas: info@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-12-11, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1922_12_11_vd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis užrašas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia diplomatinio perrašo JPG formatu (300x300 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

TIF formato (600x600 DPI) autografo atvaizdai kataloguojami BSA saugykloje.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Tai aš jau vėlei sėdžiu
a
Vandai Daugirdaitei
b
b/Thomas
b/Thomas
n
Note: b[ei]/Thomas vok =per Thomą.
c
Berlin, Kaiserdamm
d
Phillipi
Philippi
str. 5
(Am Witzleben Bhf).
(Am Witzleben Bhf.)
n
Note: Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.
1
Tai aš jau vėlei sėdžiu
2
savo
seminare.
seminare.
n
Note: Profesoriaus Ericho Bernekerio slavistikos seminaras (Balys Sruoga lankė keturis Bernekerio seminarus – slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos, slavų veiksmažodžio).
Vandukai
Vandukai,
3
šiandie jau 11. Tai tu padaryk
4
šit ką: išrink vietą Sächsisch.
5
Schweiz –
parašyk
parašyk,
kur susitikt –
6
ar kartu nuvažiuot, ar
7
pakelėj kur susitikt? Kada
8
tu gali važiuoti? Aš manau,
9
reikia ne vėliau 23 gruodžio,
10
aš galiu ir
ankščiau
anksčiau
– kada tu
11
tiktai gali. Taigi vietą pa-
12
rink tu – gerai? Ir man tuo-
13
jau parašyk. Tos šalies aš
14
visai nepažįstu ir čia
Tuo
tuo
15
reikalu medžiagos neži-
16
nau
nau,
kur gauti. Už 10–12
17
dienų
busim
būsim
kartu, Vanduk,
18
a – ar tu žinai? Tai aš
19
labai laukiu tavo laiškučio.
20
Nuspręsk Tu – kur ir kada.
21
Man vis tiek – by
Tik
tik
su tavim.
22
Į Dresdeną aš nenorėčiau.
23
Laukiu
Laukiu,
Vanduk
Vanduk,
labai.
labai.
n
Note: Balys Sruoga su Vanda Daugirdaite ir jos draugėmis Sofija Laucevičiūte ir Viktorija Gravrogkaite, studijavusiomis Berlyno universitete, 1922 m. Kūčias ir Kalėdas praleido Saksonijos Šveicarijoje, vaikščiojo ir slidinėjo Elbės Smiltaininiuose kalnuose ir Riesengebirge, ties Čekijos ir Lenkijos siena. Šventės visiems paliko malonių įspūdžių, gerą nuotaiką.
24
Tavo Bal
c
Critical note: Tavo Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Tavo Bal

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Tai aš jau vėlei sėdžiu
a
Vandai Daugirdaitei
b
b/Thomas
b/Thomas
n
Note: b[ei]/Thomas vok =per Thomą.
c
Berlin, Kaiserdamm
d
Phillipi
Philippi
str. 5
(Am Witzleben Bhf).
(Am Witzleben Bhf.)
n
Note: Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.
1
Tai aš jau vėlei sėdžiu
2
savo
seminare.
seminare.
n
Note: Profesoriaus Ericho Bernekerio slavistikos seminaras (Balys Sruoga lankė keturis Bernekerio seminarus – slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos, slavų veiksmažodžio).
Vandukai
Vandukai,
3
šiandie jau 11. Tai tu padaryk
4
šit ką: išrink vietą Sächsisch.
5
Schweiz –
parašyk
parašyk,
kur susitikt –
6
ar kartu nuvažiuot, ar
7
pakelėj kur susitikt? Kada
8
tu gali važiuoti? Aš manau,
9
reikia ne vėliau 23 gruodžio,
10
aš galiu ir
ankščiau
anksčiau
– kada tu
11
tiktai gali. Taigi vietą pa-
12
rink tu – gerai? Ir man tuo-
13
jau parašyk. Tos šalies aš
14
visai nepažįstu ir čia
Tuo
tuo
15
reikalu medžiagos neži-
16
nau
nau,
kur gauti. Už 10–12
17
dienų
busim
būsim
kartu, Vanduk,
18
a – ar tu žinai? Tai aš
19
labai laukiu tavo laiškučio.
20
Nuspręsk Tu – kur ir kada.
21
Man vis tiek – by
Tik
tik
su tavim.
22
Į Dresdeną aš nenorėčiau.
23
Laukiu
Laukiu,
Vanduk
Vanduk,
labai.
labai.
n
Note: Balys Sruoga su Vanda Daugirdaite ir jos draugėmis Sofija Laucevičiūte ir Viktorija Gravrogkaite, studijavusiomis Berlyno universitete, 1922 m. Kūčias ir Kalėdas praleido Saksonijos Šveicarijoje, vaikščiojo ir slidinėjo Elbės Smiltaininiuose kalnuose ir Riesengebirge, ties Čekijos ir Lenkijos siena. Šventės visiems paliko malonių įspūdžių, gerą nuotaiką.
24
Tavo Bal
c
Critical note: Tavo Bal ] sign
p
Physical note: [1v] //
Tavo Bal

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number b
Note: b[ei]/Thomas vok =per Thomą.
a2
Line number d
Note: Am Witzleben B[a]h[nho]f vok =Prie Witzleben traukinių stoties.
a2
Line number 2
Note: Profesoriaus Ericho Bernekerio slavistikos seminaras (Balys Sruoga lankė keturis Bernekerio seminarus – slavų folkloro, rusų literatūros istorijos, senosios slavų gramatikos, slavų veiksmažodžio).
a2
Line number 23
Note: Balys Sruoga su Vanda Daugirdaite ir jos draugėmis Sofija Laucevičiūte ir Viktorija Gravrogkaite, studijavusiomis Berlyno universitete, 1922 m. Kūčias ir Kalėdas praleido Saksonijos Šveicarijoje, vaikščiojo ir slidinėjo Elbės Smiltaininiuose kalnuose ir Riesengebirge, ties Čekijos ir Lenkijos siena. Šventės visiems paliko malonių įspūdžių, gerą nuotaiką.
a1
Line number 24
Critical note: Tavo Bal ] sign
a1
Line number 24
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1922_12_11_vd_1r.jpgX (Close panel)
image
1922_12_11_vd_1v.jpgX (Close panel)
image