Liudui Girai, 1923-03-23

X (Close panel) Bibliographic Information

Liudui Girai, 1923-03-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos adresą Miunchene, kitus tuo metu rašytus laiškus. Rašyta 21,6×28,3 cm languoto, gelstelėjusio popieraus lape (1r) parkeriu (violetiniu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į aštuonias dalis žymės). Kampai aplankstyti. Numeruota, prirašyta kita ranka pieštuku (5), (78), (– Sruoga), (München. / Kunigunderstr. 23 /III / Herrn B. Sruoga.). Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 36. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-03-23: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-03-23: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1922-03-23: Variantas 3 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas. Vizualiai parodomi trys tekstų variantai: genetinis, diplomatinis ir redaguotas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-03-23, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_03_23_lg.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesą parodo pažymos „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinio rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gira,
Gira
Liūdas,
Liudas,
Sveiks,
sveiks,
1
Gira,
Gira
Liūdas,
Liudas,
Sveiks,
sveiks,
2
Ar
negalėtai
negalėtai
n
Note: Liudas Gira (18884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.
padaryti gerą
darbą:
darbą?
3
Stasys Varnauskas, mano geras
prietelius
prietelius,
4
grįžęs iš Rusijos norėtų baigti mokslą
5
Vokietijos – specializuotis
graviuros graviuroj mene.
c
Critical note: graviūroj ] cor pro graviuros, cor fl -os pro -oj, p ras mene
graviuroj.
graviūroj.
6
Ar negalėtų Lietuvių
M. Kurėjų Draugija
m. kūrėjų draugija
n
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira 1922–1925 buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius.
7
palaikyti jo prašymą Mobilizacijos
8
Skyriuj,
skyriuj,
kad jo karo tarnyba būtų
9
atidėta, kol jis baigs
mokslą.
mokslą?
(Jis
10
yra 25 m., o
pagrastai paprastai
c
Critical note: paprastai ] cor sec p pro vid g
paprastai
atidedama iki
28 m.)
28 m.).
11
Aš manau, Draugija galėtų prie
12
jo prašymo pridėti savo rekomen-
13
daciją.
14
Jei būtų galima – prašytau
15
neatsisakyt
padaryti
padaryti.
16
Spaudžiu visas
atvirs
atvirs
17
Tavo
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gira,
Gira
Liūdas,
Liudas,
Sveiks,
sveiks,
1
Gira,
Gira
Liūdas,
Liudas,
Sveiks,
sveiks,
2
Ar
negalėtai
negalėtai
n
Note: Liudas Gira (18884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.
padaryti gerą
darbą:
darbą?
3
Stasys Varnauskas, mano geras
prietelius
prietelius,
4
grįžęs iš Rusijos norėtų baigti mokslą
5
Vokietijos – specializuotis
graviuros graviuroj mene.
c
Critical note: graviūroj ] cor pro graviuros, cor fl -os pro -oj, p ras mene
graviuroj.
graviūroj.
6
Ar negalėtų Lietuvių
M. Kurėjų Draugija
m. kūrėjų draugija
n
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira 1922–1925 buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius.
7
palaikyti jo prašymą Mobilizacijos
8
Skyriuj,
skyriuj,
kad jo karo tarnyba būtų
9
atidėta, kol jis baigs
mokslą.
mokslą?
(Jis
10
yra 25 m., o
pagrastai paprastai
c
Critical note: paprastai ] cor sec p pro vid g
paprastai
atidedama iki
28 m.)
28 m.).
11
Aš manau, Draugija galėtų prie
12
jo prašymo pridėti savo rekomen-
13
daciją.
14
Jei būtų galima – prašytau
15
neatsisakyt
padaryti
padaryti.
16
Spaudžiu visas
atvirs
atvirs
17
Tavo
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gira,
Gira
Liūdas,
Liudas,
Sveiks,
sveiks,
1
Gira,
Gira
Liūdas,
Liudas,
Sveiks,
sveiks,
2
Ar
negalėtai
negalėtai
n
Note: Liudas Gira (18884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.
padaryti gerą
darbą:
darbą?
3
Stasys Varnauskas, mano geras
prietelius
prietelius,
4
grįžęs iš Rusijos norėtų baigti mokslą
5
Vokietijos – specializuotis
graviuros graviuroj mene.
c
Critical note: graviūroj ] cor pro graviuros, cor fl -os pro -oj, p ras mene
graviuroj.
graviūroj.
6
Ar negalėtų Lietuvių
M. Kurėjų Draugija
m. kūrėjų draugija
n
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira 1922–1925 buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius.
7
palaikyti jo prašymą Mobilizacijos
8
Skyriuj,
skyriuj,
kad jo karo tarnyba būtų
9
atidėta, kol jis baigs
mokslą.
mokslą?
(Jis
10
yra 25 m., o
pagrastai paprastai
c
Critical note: paprastai ] cor sec p pro vid g
paprastai
atidedama iki
28 m.)
28 m.).
11
Aš manau, Draugija galėtų prie
12
jo prašymo pridėti savo rekomen-
13
daciją.
14
Jei būtų galima – prašytau
15
neatsisakyt
padaryti
padaryti.
16
Spaudžiu visas
atvirs
atvirs
17
Tavo
Balys
p
Physical note: [1r] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 2
Note: Liudas Gira (18884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.
a1
Line number 5
Critical note: graviūroj ] cor pro graviuros, cor fl -os pro -oj, p ras mene
a3
Line number 6
Note: Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira 1922–1925 buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius.
a1
Line number 10
Critical note: paprastai ] cor sec p pro vid g
a1
Line number 17
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_03_23_lg_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_03_23_lg_1v.jpgX (Close panel)
image