Juozapui Sruogai, 1923-05-16

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1923-05-16

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM GEK 977, BVSNM ER1 4563. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, Juozapo Sruogos adresą. Rašyta 13,7×8,7 cm blanke 1v parkeriu (juodu rašalu). 1r – nuotrauka (Balys Sruoga ir Antanas Janulionis valtyje, Miunchenas 1923 m.). 1v uždėtas vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miunchenas, [19]23-05-16. Užklijuotas žalias keturiasdešimties reichsmarkių vertės pašto ženklas. Signatūra pieštuku ir parkeriu (juodu rašalu) muziejininko ranka. Prierašas kita ranka mėlynu tušinuku (1923 m.). Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus spaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1983 m. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-05-16: Variantas 1 - Genetinis
  • Witness a2: 1923-05-16: Variantas 2 - Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-05-16: Variantas 3 - Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų-namų muziejaus (BVSNM) leidimą (Balio Sruogos g. 21, 50250 Kaunas, tel.: (8 6) 058 4956, el. paštas: sruoga@hotmail.com).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-05-16, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_05_16_js.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autorinis rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio rašymo proceso sluoksnis parodomas pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsispindi rašymo procesas (parodomi autoriniai taisymai, pakeitimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame tekste atsispindi vėliausias rašymo proceso sluoksnis (be autorinių taisymų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autorinio rašymo vieta paaiškinama pažyma c („critical“), lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ar Kazim. su
Kairiukščiu
Kairiūkščiu
neįsižeidė
a
Herrn.
Herrn
J. Sruoga
b
b / Kramer
c
Berlin, Charlott.
d
Schlüter
Str.
str.
10IV
1
1.
c
Critical note: 1. ] add s l in sin ang
1.
2
Ar
Kazim.
Kazim.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas.
su
Kairiukščiu
Kairiūkščiu
n
Note: Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas.
neįsižeidė
3
del
mano
mano
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
ano projekto – bent iš tavo
4
atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko
5
nerašo? Bet
s pereitą
c
Critical note: pereitą ] cor pro s, cor p pro s
pereitą
sekmadienį aš
6
buvau išlindęs kiek už Miuncheno
7
pažiurėt
pažiūrėt
ekskursijos galimybių,
8
paskui buvau užėjęs pasiteiraut
9
į
Alpinistų
alpinistų
klubus. Sniego kalnuose
10
dar baisiai daug, ir sniegas labai
11
minkštas, didesnė ekskursija be
12
b pačiužų
c
Critical note: pačiūžų ] cor pro vid b, cor p pro b
pačiužų
pačiūžų
nėra galima
(Watzman,
(Watzman,
n
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, didžiausias Vokietijos teritorijoje.
13
Zugspitz,
Zugspitz,
n
Note: Zugspitze Alpėse, aukščiausias (2 962 metrų aukščio) Vokietijos kalnas, stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
Alpspitz,
Alpspitz,
n
Note: Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Vokietijoje.
Hochvogel
Hochvogel
n
Note: Hochvogel – 2 592 metrų aukščio kalnas Alpėse.
ir
tt. )
t. t. )
14
nėr galimybės pasiekti. Net Reiter
15
Alpen –
Alpen
n
Note: Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse.
dar tiek daug sniego, ir jis
16
toks minkštas, kad dabar nebūtų
17
galima pakartoti
mūso
mūsų
vely-
18
kinė ekskursija. Dabar po kalnus
19
tiktai
pačiužninkai
pačiūžninkai
tebesidrasko.
20
Oras
ir gi
irgi
labai netikras. Aš
21
tikrai manau, kad šiomis
aplen-
aplin-
22
kybėmis nėra verta važiuot
23
iš Berlyno. Bent nė pusės tų
24
įspudžių
įspūdžių
nebus, kurių bus ga-
25
lima gaut semestro pabaigoj.
26
Kodel jie dabar važiuot nori,
27
o paskui nenorės – tai man
28
visai
neaišku.
p
Physical note: [1v] //
neaišku.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ar Kazim. su
Kairiukščiu
Kairiūkščiu
neįsižeidė
a
Herrn.
Herrn
J. Sruoga
b
b / Kramer
c
Berlin, Charlott.
d
Schlüter
Str.
str.
10IV
1
1.
c
Critical note: 1. ] add s l in sin ang
1.
2
Ar
Kazim.
Kazim.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas.
su
Kairiukščiu
Kairiūkščiu
n
Note: Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas.
neįsižeidė
3
del
mano
mano
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
ano projekto – bent iš tavo
4
atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko
5
nerašo? Bet
s pereitą
c
Critical note: pereitą ] cor pro s, cor p pro s
pereitą
sekmadienį aš
6
buvau išlindęs kiek už Miuncheno
7
pažiurėt
pažiūrėt
ekskursijos galimybių,
8
paskui buvau užėjęs pasiteiraut
9
į
Alpinistų
alpinistų
klubus. Sniego kalnuose
10
dar baisiai daug, ir sniegas labai
11
minkštas, didesnė ekskursija be
12
b pačiužų
c
Critical note: pačiūžų ] cor pro vid b, cor p pro b
pačiužų
pačiūžų
nėra galima
(Watzman,
(Watzman,
n
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, didžiausias Vokietijos teritorijoje.
13
Zugspitz,
Zugspitz,
n
Note: Zugspitze Alpėse, aukščiausias (2 962 metrų aukščio) Vokietijos kalnas, stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
Alpspitz,
Alpspitz,
n
Note: Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Vokietijoje.
Hochvogel
Hochvogel
n
Note: Hochvogel – 2 592 metrų aukščio kalnas Alpėse.
ir
tt. )
t. t. )
14
nėr galimybės pasiekti. Net Reiter
15
Alpen –
Alpen
n
Note: Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse.
dar tiek daug sniego, ir jis
16
toks minkštas, kad dabar nebūtų
17
galima pakartoti
mūso
mūsų
vely-
18
kinė ekskursija. Dabar po kalnus
19
tiktai
pačiužninkai
pačiūžninkai
tebesidrasko.
20
Oras
ir gi
irgi
labai netikras. Aš
21
tikrai manau, kad šiomis
aplen-
aplin-
22
kybėmis nėra verta važiuot
23
iš Berlyno. Bent nė pusės tų
24
įspudžių
įspūdžių
nebus, kurių bus ga-
25
lima gaut semestro pabaigoj.
26
Kodel jie dabar važiuot nori,
27
o paskui nenorės – tai man
28
visai
neaišku.
p
Physical note: [1v] //
neaišku.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ar Kazim. su
Kairiukščiu
Kairiūkščiu
neįsižeidė
a
Herrn.
Herrn
J. Sruoga
b
b / Kramer
c
Berlin, Charlott.
d
Schlüter
Str.
str.
10IV
1
1.
c
Critical note: 1. ] add s l in sin ang
1.
2
Ar
Kazim.
Kazim.
n
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas.
su
Kairiukščiu
Kairiūkščiu
n
Note: Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas.
neįsižeidė
3
del
mano
mano
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
ano projekto – bent iš tavo
4
atvirutės taip atrodo, o Kaz. nieko
5
nerašo? Bet
s pereitą
c
Critical note: pereitą ] cor pro s, cor p pro s
pereitą
sekmadienį aš
6
buvau išlindęs kiek už Miuncheno
7
pažiurėt
pažiūrėt
ekskursijos galimybių,
8
paskui buvau užėjęs pasiteiraut
9
į
Alpinistų
alpinistų
klubus. Sniego kalnuose
10
dar baisiai daug, ir sniegas labai
11
minkštas, didesnė ekskursija be
12
b pačiužų
c
Critical note: pačiūžų ] cor pro vid b, cor p pro b
pačiužų
pačiūžų
nėra galima
(Watzman,
(Watzman,
n
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, didžiausias Vokietijos teritorijoje.
13
Zugspitz,
Zugspitz,
n
Note: Zugspitze Alpėse, aukščiausias (2 962 metrų aukščio) Vokietijos kalnas, stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
Alpspitz,
Alpspitz,
n
Note: Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Vokietijoje.
Hochvogel
Hochvogel
n
Note: Hochvogel – 2 592 metrų aukščio kalnas Alpėse.
ir
tt. )
t. t. )
14
nėr galimybės pasiekti. Net Reiter
15
Alpen –
Alpen
n
Note: Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse.
dar tiek daug sniego, ir jis
16
toks minkštas, kad dabar nebūtų
17
galima pakartoti
mūso
mūsų
vely-
18
kinė ekskursija. Dabar po kalnus
19
tiktai
pačiužninkai
pačiūžninkai
tebesidrasko.
20
Oras
ir gi
irgi
labai netikras. Aš
21
tikrai manau, kad šiomis
aplen-
aplin-
22
kybėmis nėra verta važiuot
23
iš Berlyno. Bent nė pusės tų
24
įspudžių
įspūdžių
nebus, kurių bus ga-
25
lima gaut semestro pabaigoj.
26
Kodel jie dabar važiuot nori,
27
o paskui nenorės – tai man
28
visai
neaišku.
p
Physical note: [1v] //
neaišku.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 1
Critical note: 1. ] add s l in sin ang
a3
Line number 2
Note: Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Sankt Galeno prekybos instituto Šveicarijoje studentas.
a3
Line number 2
Note: Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), menininkas, 1921–1932 m. Vilniaus gimnazijos mokytojas, savo įsteigtos piešimo studijos vadovas.
a3
Line number 3
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
a1
Line number 5
Critical note: pereitą ] cor pro s, cor p pro s
a1
Line number 12
Critical note: pačiūžų ] cor pro vid b, cor p pro b
a3
Line number 12
Note: Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse, didžiausias Vokietijos teritorijoje.
a3
Line number 13
Note: Zugspitze Alpėse, aukščiausias (2 962 metrų aukščio) Vokietijos kalnas, stūksantis prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
a3
Line number 13
Note: Alpspitze – 2 628 metrų aukščio kalnas Bavarijoje, Vokietijoje.
a3
Line number 13
Note: Hochvogel – 2 592 metrų aukščio kalnas Alpėse.
a3
Line number 15
Note: Reiter Alpe – Alpių kalnai Bavarijos (Vokietija) ir Zalcburgo (Austrija) žemėse.
a1
Line number 28
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_05_16_js_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_05_16_js_1r.jpgX (Close panel)
image