„Lietuvos žinių“ redakcijai, iki 1923-07...

X (Close panel) Bibliographic Information

„Lietuvos žinių“ redakcijai, iki 1923-07-01

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 630. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (nuo 1923-07-01 prašė dienraštį Lietuvos žinios siųsti nauju adresu), kitus to meto laiškus (iki 1923-07-07 rašytame laiške Vandai Daugirdaitei teigė: „Aš jau naujame bute!“). Rašyta 22,0×28,4 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (trys lenkimo linijos, lankstymo į šešias dalis žymės). Yra įplyšimų. Dėmėta. Numeruota pieštuku kita ranka (102). Pažymėta storu raudonu pieštuku kita ranka (B). Įklijuotas į dienraščio Lietuvos žinios redakcijai adresuotų laiškų rinkinį. Pridėta iškarpa (spausdintas tekstas su Balio Sruogos adresu). Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-07-01: Variantas 1 - Diplomatinis
  • Witness a2: 1923-07-01: Variantas 2 - Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria du tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Lietuvos žinių redakcijai, iš Miuncheno – į Kauną, iki 1923-07-01, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_07_01_iki_lzr.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško diplomatiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

„Lietuvos
Žinių“
žinių“
Ekspedicijai
c
Critical note: Ekspedicijai ] ins s
ekspedicijai.
1
„Lietuvos
Žinių“
žinių“
Ekspedicijai
c
Critical note: Ekspedicijai ] ins s
ekspedicijai.
2
Ponai,
3
Nuo š. met. liepos mėn. 1 d. prašau „Lie-
4
tuvos
Žinias
žinias
man siuntinėti šiuo adresu:
5
„Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II
b/Wagner
b/Wagner,
6
München“
München“.
n
Note: „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II b/Wagner // München“ vok =„Balys Sruoga, Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį // Miunchenas. // Balys Sruoga apie naują butą rašė: „Aš jau naujame bute! […] Butas labai gražus, tiktai mokėt teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet reginys gražus, švaru, šeimininkė sutaisys skalbinius. – –“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-07-07, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 1r ). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
7
Prie šio rašto pridedu senojo adreso
8
iškarpa.
iškarpą.
n
Note: b 73 / Balis Sruoga / Mühlbauer str b Simon / München, Vokietija vok =b[utas] 73 / Balys Sruoga / Mühlbaur gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, Vokietija.
9
Aukštoj pagarboj
10
Balys Sruoga
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

„Lietuvos
Žinių“
žinių“
Ekspedicijai
c
Critical note: Ekspedicijai ] ins s
ekspedicijai.
1
„Lietuvos
Žinių“
žinių“
Ekspedicijai
c
Critical note: Ekspedicijai ] ins s
ekspedicijai.
2
Ponai,
3
Nuo š. met. liepos mėn. 1 d. prašau „Lie-
4
tuvos
Žinias
žinias
man siuntinėti šiuo adresu:
5
„Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II
b/Wagner
b/Wagner,
6
München“
München“.
n
Note: „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II b/Wagner // München“ vok =„Balys Sruoga, Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį // Miunchenas. // Balys Sruoga apie naują butą rašė: „Aš jau naujame bute! […] Butas labai gražus, tiktai mokėt teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet reginys gražus, švaru, šeimininkė sutaisys skalbinius. – –“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-07-07, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 1r ). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
7
Prie šio rašto pridedu senojo adreso
8
iškarpa.
iškarpą.
n
Note: b 73 / Balis Sruoga / Mühlbauer str b Simon / München, Vokietija vok =b[utas] 73 / Balys Sruoga / Mühlbaur gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, Vokietija.
9
Aukštoj pagarboj
10
Balys Sruoga
p
Physical note: [1r] //
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Critical note: Ekspedicijai ] ins s
a1
Line number 1
Critical note: Ekspedicijai ] ins s
a2
Line number 6
Note: „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II b/Wagner // München“ vok =„Balys Sruoga, Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį // Miunchenas. // Balys Sruoga apie naują butą rašė: „Aš jau naujame bute! […] Butas labai gražus, tiktai mokėt teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet reginys gražus, švaru, šeimininkė sutaisys skalbinius. – –“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-07-07, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 1r ). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
a2
Line number 8
Note: b 73 / Balis Sruoga / Mühlbauer str b Simon / München, Vokietija vok =b[utas] 73 / Balys Sruoga / Mühlbaur gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, Vokietija.
a1
Line number 10
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_07_01_iki_lzr_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_07_01_iki_lzr_1v.jpgX (Close panel)
image