Juozapui Sruogai, 1923-08-14

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1923-08-14

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM, 978, BVSNM ER1 4564. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Miuncheno pašto spaudą, Juozapo Sruogos adresą. Rašyta 13,7×8,7 cm blanke 1v parkeriu (mėlynu rašalu). 1r spalvotas Sendlingerio vartų Miunchene vaizdas („München. Sendlingertor“). 1v uždėti du vokiški išsiuntimo pašto spaudai: Miunchenas, [19]23-08-14 8. Kiti vokiški spaudai: violetinis („Gruss vom Restaurant / Platzl / München“), du juodi („Benutze die Luftpostl“). Užklijuoti du raudoni dviejų šimtų reichsmarkių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklai. Signatūra pieštuku ir parkeriu (juodu rašalu) muziejininko ranka. B. Sruogos muziejaus spaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1983 m. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-08-14: Genetinis
  • Witness a2: 1923-08-14: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-08-14: Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų-namų muziejaus (BVSNM) leidimą (Balio Sruogos g. 21, 50250 Kaunas, tel.: (8 6) 058 4956, el. paštas: sruoga@hotmail.com).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-08-14, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_14_js.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias sluoksnis be autorinių taisymų parodomas pažymomis „orig“), redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsispindi rašymo procesas (parodomi autoriniai taisymai, pakeitimai, pridėjimai).

Atvirlaiškio diplomatiniame tekste atsispindi vėliausias rašymo proceso sluoksnis (be autorinių taisymų).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autorinio rašymo vieta paaiškinama pažyma c („critical“), pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto ir diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Tai mes po
a
P. J. Sruogai
b
b / Kramer
c
Berlin, Charl.
d
Schlüter
str
str.
10IV
1
Tai mes po
2
visokių nelai-
3
mių ir avan-
4
tiu
tiū
Obertsdor-
Oberstdor-
5
fe
fe
n
Note: Oberstdorfas – miestas Vokietijos pietuose, Bavarijoje, Alpių apsuptyje.
randames
randamės
6
jau vėl Miun-
7
cheno karčiamoj.
cheno karčemoj.
8
Tavo
Tavo
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
pasiūlymas labai
9
mane vilioja, aš neži-
10
nau, kas daryti. Kai
11
pagalvoju, tai važiuot
12
man nieku būdu neišei-
13
na, bet aš tiek noriu
14
važiuot, kad galiu
kuria
kurią
15
gražią
i dieną
c
Critical note: dieną ] cor pro i, cor d pro i
dieną
išbėgt
16
iš Miuncheno ir atva-
17
žiuot. Mano padėtis
18
tokia neaiški, kad aš
19
nežinau, kas pasirinkt.
20
O šiaip –
kloniojus.
kloniojuos.
21
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
22
Geras
c
Critical note: Geras ] a ras
Geras
p. Juozai, aš ir
23
grįštu grįšiu
c
Critical note: grįšiu ] cor pro vid grįštu
grįšiu
būtinai ant 15/VIII;
24
Jūsų reikalus atliksiu.
25
Kol kas „ilsimės“.
26
pasimatymo
c
Critical note: pasimatymo ] a vid ex err om ver
pasimatymo
Iki pasimatymo.
27
Jūsu
Jūsų
Juozas P.
c
Critical note: 22–27 ] add text al m atr cae
Juozas P.
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.
Po tekstu prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Tai mes po
a
P. J. Sruogai
b
b / Kramer
c
Berlin, Charl.
d
Schlüter
str
str.
10IV
1
Tai mes po
2
visokių nelai-
3
mių ir avan-
4
tiu
tiū
Obertsdor-
Oberstdor-
5
fe
fe
n
Note: Oberstdorfas – miestas Vokietijos pietuose, Bavarijoje, Alpių apsuptyje.
randames
randamės
6
jau vėl Miun-
7
cheno karčiamoj.
cheno karčemoj.
8
Tavo
Tavo
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
pasiūlymas labai
9
mane vilioja, aš neži-
10
nau, kas daryti. Kai
11
pagalvoju, tai važiuot
12
man nieku būdu neišei-
13
na, bet aš tiek noriu
14
važiuot, kad galiu
kuria
kurią
15
gražią
i dieną
c
Critical note: dieną ] cor pro i, cor d pro i
dieną
išbėgt
16
iš Miuncheno ir atva-
17
žiuot. Mano padėtis
18
tokia neaiški, kad aš
19
nežinau, kas pasirinkt.
20
O šiaip –
kloniojus.
kloniojuos.
21
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
22
Geras
c
Critical note: Geras ] a ras
Geras
p. Juozai, aš ir
23
grįštu grįšiu
c
Critical note: grįšiu ] cor pro vid grįštu
grįšiu
būtinai ant 15/VIII;
24
Jūsų reikalus atliksiu.
25
Kol kas „ilsimės“.
26
pasimatymo
c
Critical note: pasimatymo ] a vid ex err om ver
pasimatymo
Iki pasimatymo.
27
Jūsu
Jūsų
Juozas P.
c
Critical note: 22–27 ] add text al m atr cae
Juozas P.
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.
Po tekstu prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Tai mes po
a
P. J. Sruogai
b
b / Kramer
c
Berlin, Charl.
d
Schlüter
str
str.
10IV
1
Tai mes po
2
visokių nelai-
3
mių ir avan-
4
tiu
tiū
Obertsdor-
Oberstdor-
5
fe
fe
n
Note: Oberstdorfas – miestas Vokietijos pietuose, Bavarijoje, Alpių apsuptyje.
randames
randamės
6
jau vėl Miun-
7
cheno karčiamoj.
cheno karčemoj.
8
Tavo
Tavo
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
pasiūlymas labai
9
mane vilioja, aš neži-
10
nau, kas daryti. Kai
11
pagalvoju, tai važiuot
12
man nieku būdu neišei-
13
na, bet aš tiek noriu
14
važiuot, kad galiu
kuria
kurią
15
gražią
i dieną
c
Critical note: dieną ] cor pro i, cor d pro i
dieną
išbėgt
16
iš Miuncheno ir atva-
17
žiuot. Mano padėtis
18
tokia neaiški, kad aš
19
nežinau, kas pasirinkt.
20
O šiaip –
kloniojus.
kloniojuos.
21
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
22
Geras
c
Critical note: Geras ] a ras
Geras
p. Juozai, aš ir
23
grįštu grįšiu
c
Critical note: grįšiu ] cor pro vid grįštu
grįšiu
būtinai ant 15/VIII;
24
Jūsų reikalus atliksiu.
25
Kol kas „ilsimės“.
26
pasimatymo
c
Critical note: pasimatymo ] a vid ex err om ver
pasimatymo
Iki pasimatymo.
27
Jūsu
Jūsų
Juozas P.
c
Critical note: 22–27 ] add text al m atr cae
Juozas P.
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.
Po tekstu prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 5
Note: Oberstdorfas – miestas Vokietijos pietuose, Bavarijoje, Alpių apsuptyje.
a3
Line number 8
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), vyriausias Balio Sruogos brolis. 1923 m. dirbo Lietuvos atstovybės Berlyne Konsuliniame skyriuje.
a1
Line number 15
Critical note: dieną ] cor pro i, cor d pro i
a3
Line number 21
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavų filologijos, meno ir vokiečių literatūros istorijos studentas.
a1
Line number 22
Critical note: Geras ] a ras
a1
Line number 23
Critical note: grįšiu ] cor pro vid grįštu
a1
Line number 26
Critical note: pasimatymo ] a vid ex err om ver
a1 a2
Line number 27
Critical note: 22–27 ] add text al m atr cae
a3
Line number 27
Note: Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, nuo 1920 m. dirbo Kaune leidinių Lietuva, Trimitas, Lietuvos žinios redakcijose.
Po tekstu prierašas Juozo Pronskaus ranka parkeriu (mėlynu rašalu).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_14_js_1v.jpgX (Close panel)
image
1923_08_14_js_1r.jpgX (Close panel)
image