Liudui Girai, 1923-08-31

X (Close panel) Bibliographic Information

Liudui Girai, 1923-08-31

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 45, b. 282, l. 1. Laiškas. Rašyta 22,4×28,4 cm plono, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliu (UNIVERSAL) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (lankstymo į keturias dalis žymės). Kraštai ir kampai aplankstyti, yra įplyšimų. Numeruota pieštuku kita ranka (7). Ištepta (mėlyno rašalo dėmelė). Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 305. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-08-31: Genetinis
  • Witness a2: 1923-08-31: Diplomatinis
  • Witness a3: 1923-08-31: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, iš Miuncheno – į Kauną, 1923-08-31, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_08_31_vdtd.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesą parodo pažyma „del“), diplomatinis (vėliausias autorinis užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Valstybės
Dramos Teatro
dramos teatro
1
Valstybės
Dramos Teatro
dramos teatro
2
Direkcijai.
c
Critical note: Direkcijai ] p ras interp .
Direkcijai
3
Kaune.
Kaune.
n
Note: Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.
4
Pasiųsdamas draug su šiuo laišku
5
komedijos
„Batas“
„Batas“
n
Note: Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo Carl Rössler asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
vertimą, turiu garbės
6
pasiūlyti šią
pjesą
pjesę
įtraukti į V.
Dr.
dr.
Teatro
teatro
7
repertuarą.
8
Direkcijos
Direkcijos
n
Note: Kiti teatro direkcijos nariai 1925–1926 m.: spaudos darbuotojas Antanas Rucevičius (1880–1949) ir aktorius, redaktorius Alfonsas Kernius-Kernauskas (1895–?).
nusprendimą prašau
9
pranešti šiuo adresu: „Baliui Sruogai,
10
München, Kunigundenstr. 23II b/Wagner“.
11
Aukštoj pagarboj
12
Balys
Sruoga
c
Critical note: Sruoga ] sign, ill o et fl -a
Sruoga
13
Miunchenas
c
Critical note: Miunchenas ] ill ena
Miunchenas
Miunchenas,
14
Rugp.
rugp.
31
d.
p
Physical note: [1r] //
d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Valstybės
Dramos Teatro
dramos teatro
1
Valstybės
Dramos Teatro
dramos teatro
2
Direkcijai.
c
Critical note: Direkcijai ] p ras interp .
Direkcijai
3
Kaune.
Kaune.
n
Note: Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.
4
Pasiųsdamas draug su šiuo laišku
5
komedijos
„Batas“
„Batas“
n
Note: Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo Carl Rössler asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
vertimą, turiu garbės
6
pasiūlyti šią
pjesą
pjesę
įtraukti į V.
Dr.
dr.
Teatro
teatro
7
repertuarą.
8
Direkcijos
Direkcijos
n
Note: Kiti teatro direkcijos nariai 1925–1926 m.: spaudos darbuotojas Antanas Rucevičius (1880–1949) ir aktorius, redaktorius Alfonsas Kernius-Kernauskas (1895–?).
nusprendimą prašau
9
pranešti šiuo adresu: „Baliui Sruogai,
10
München, Kunigundenstr. 23II b/Wagner“.
11
Aukštoj pagarboj
12
Balys
Sruoga
c
Critical note: Sruoga ] sign, ill o et fl -a
Sruoga
13
Miunchenas
c
Critical note: Miunchenas ] ill ena
Miunchenas
Miunchenas,
14
Rugp.
rugp.
31
d.
p
Physical note: [1r] //
d.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Valstybės
Dramos Teatro
dramos teatro
1
Valstybės
Dramos Teatro
dramos teatro
2
Direkcijai.
c
Critical note: Direkcijai ] p ras interp .
Direkcijai
3
Kaune.
Kaune.
n
Note: Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.
4
Pasiųsdamas draug su šiuo laišku
5
komedijos
„Batas“
„Batas“
n
Note: Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo Carl Rössler asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
vertimą, turiu garbės
6
pasiūlyti šią
pjesą
pjesę
įtraukti į V.
Dr.
dr.
Teatro
teatro
7
repertuarą.
8
Direkcijos
Direkcijos
n
Note: Kiti teatro direkcijos nariai 1925–1926 m.: spaudos darbuotojas Antanas Rucevičius (1880–1949) ir aktorius, redaktorius Alfonsas Kernius-Kernauskas (1895–?).
nusprendimą prašau
9
pranešti šiuo adresu: „Baliui Sruogai,
10
München, Kunigundenstr. 23II b/Wagner“.
11
Aukštoj pagarboj
12
Balys
Sruoga
c
Critical note: Sruoga ] sign, ill o et fl -a
Sruoga
13
Miunchenas
c
Critical note: Miunchenas ] ill ena
Miunchenas
Miunchenas,
14
Rugp.
rugp.
31
d.
p
Physical note: [1r] //
d.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: Direkcijai ] p ras interp .
a3
Line number 3
Note: Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.
a3
Line number 5
Note: Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo Carl Rössler asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
a3
Line number 8
Note: Kiti teatro direkcijos nariai 1925–1926 m.: spaudos darbuotojas Antanas Rucevičius (1880–1949) ir aktorius, redaktorius Alfonsas Kernius-Kernauskas (1895–?).
a1
Line number 12
Critical note: Sruoga ] sign, ill o et fl -a
a1
Line number 13
Critical note: Miunchenas ] ill ena
a1
Line number 14
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_08_31_vdtd_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_08_31_vdtd_1v.jpgX (Close panel)
image