Juozui Urbšiui, 1923-12-24

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Urbšiui, 1923-12-24

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Juozo Urbšio adresą. Rašyta 13,9×9,4 cm standaus popieriaus, gelsvos spalvos, iš albumėlio išplėštame atviruke (1v) parkeriu (juodu rašalu). 1v viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas tamsiai žalios spalvos penkių reichspfenigių vertės Vokietijos imperijos pašto ženklas. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miunchenas, [19]23-12-24. Violetinis Zugspitze kalnų (2052 mtr.) spaudas. 1r namelio Reintal slėnyje pakeliui į Zugspitze vaizdas. Dėmėta. Numeruota (2) pieštuku bibliotekininko ranka. Aplankstyta. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 338 . Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1923-12-24: Diplomatinis
  • Witness a2: 1923-12-24: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstų variantai: rašymo procesą ir jo rezultatą parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Urbšiui, iš Miuncheno – į Berlyną, 1923-12-24, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1923_12_24_ju.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (rašymo procesas ir jo rezultatas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis teksto variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatinio perrašo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Juozai,
a
Juozui Urbšiui
b
b / Leitlot
c
Berlin, W. 62
d
Nettelbeckstr. 11
1
Juozai,
2
vis tik tu labai geras
3
žmogus esi.
Už tat
Užtat
4
tegu tau ir per šventes
5
buna
būna
gera. Man
biški
biškį
6
markatna – šventes
7
sutinku rašomosios
8
mašinėlės kompa-
9
nijoj.
nijoj.
n
Note: Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133).
Bet čia nieko
10
nepadarysi. Net į kalnus
11
kažn
kažin
ar ir porai dienų
12
ar
galėsiu pavažiuoti –
13
Nei
nei
laiko, nei prietelių,
14
nei pinigų. Tai tu
15
paužk
paūžk
ir už mano
16
sveikatą
sveikatą
ir nebūk
17
markatnas. Vasario
18
pabaigoj
pabaigoj
busiu
būsiu
Berlyne
Berlyne,
19
o paskui –
sudie
sudie,
vokiečių
žemė.
žemė.
n
Note: Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.
20
Užk
Ūžk
ir dūduok.
21
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Juozai,
a
Juozui Urbšiui
b
b / Leitlot
c
Berlin, W. 62
d
Nettelbeckstr. 11
1
Juozai,
2
vis tik tu labai geras
3
žmogus esi.
Už tat
Užtat
4
tegu tau ir per šventes
5
buna
būna
gera. Man
biški
biškį
6
markatna – šventes
7
sutinku rašomosios
8
mašinėlės kompa-
9
nijoj.
nijoj.
n
Note: Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133).
Bet čia nieko
10
nepadarysi. Net į kalnus
11
kažn
kažin
ar ir porai dienų
12
ar
galėsiu pavažiuoti –
13
Nei
nei
laiko, nei prietelių,
14
nei pinigų. Tai tu
15
paužk
paūžk
ir už mano
16
sveikatą
sveikatą
ir nebūk
17
markatnas. Vasario
18
pabaigoj
pabaigoj
busiu
būsiu
Berlyne
Berlyne,
19
o paskui –
sudie
sudie,
vokiečių
žemė.
žemė.
n
Note: Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.
20
Užk
Ūžk
ir dūduok.
21
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 9
Note: Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete. „Egzaminai buvo paskutinis B. Sruogos studijų etapas, ir vienas nemaloniausių. Laikė tris dalykus: slavų gramatiką (pas E. Bernekerį), vokiečių literatūrą (pas F. Munkerį) ir filosofiją (pas Boimkerį). Ypač baugino pirmasis, kuriam reikėjo aprėpti gausybę medžiagos. Todėl paskutiniaisiais 1923 m. mėnesiais – lapkritį, gruodį ir sausį – B. Sruoga metė visus kitus užsiėmimus ir, sukaupęs valią, dirbo – į pabaigą net iki 14–15 valandų per parą.“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 133).
a2
Line number 19
Note: Balys Sruoga egzaminus baigė laikyti 1924 m. vasario 8 d.
a1
Line number 21
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1923_12_24_ju_1r.jpgX (Close panel)
image
1923_12_24_ju_1v.jpgX (Close panel)
image