Juozui Urbšiui, 1924-01-13

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Urbšiui, 1924-01-13

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330, l. 4. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Juozo Urbšio adresą. Rašyta 13,8×9,4 cm prancūziškame atvirlaiškio blanke – gelsvoje kortelėje su juodu spausdintu užrašu „Postkarte“ (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Užklijuotas tamsiai žalios spalvos pašto ženklas su penkių reichspfenigių atvaizdu ir užrašu „Deutsches Reich“. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miunchenas, [19]24-01-13. Datuota („13. I. 1924“), numeruota („4“) pieštuku bibliotekininko ranka. Kampai aplankstyti. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 350. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1924-01-13: Genetinis
  • Witness a2: 1924-01-13: Diplomatinis
  • Witness a3: 1924-01-13: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Urbšiui, iš Miuncheno – į Berlyną, 1924-01-13, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_01_13_ju.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (galutinis autorinis variantas parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autoriaus taisytos, rašymo aspektu aiškintinos vietos parodomos pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Urbšeli,
a
Herrn J. Urbšys
Herrn J. Urbšys
n
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
b
Litauische Gesandtschaft
Litauische Gesandtschaft
n
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
c
Berlin, Charlott.
Berlin, Charlott.
n
Note: Berlin, Charlott. vok =Berlynas, Šarlot[enburgas].
d
Kurfürstendamm 242
Kurfürstendamm 242
n
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendam[o] 242.
e
B. Sruoga
f
München
München
n
Note: München vok =Miunchenas.
g
Kunigundenstr. 23 II
p
Physical note: [1r] //
Kunigundenstr. 23 II
Kunigundenstr. 23 II
n
Note: Kunigunden [gatvė] 23II.

Facsimile Image Placeholder

1
Urbšeli,
2
Tu vis tik labai geras berniokas. Gavau Tavo
3
laišką su
''indėliu''
indėliu
– neišmanau, ką čia Tau dabar
4
pasakyti. Mano finansų krizis, smaugęs mane per
5
Kalėdas
Kalėdas,
jau praėjo. Geri žmonės pamačijo, o ir čekis
6
atropojo,
be to
be to,
dar ir kito čekio laukiu. Tau galėčiau
7
gražinti
grąžinti
kad ir tuojau. Bet tiktai – kaip? Per paštą
8
siusti
siųsti
– neturiu
pęčentės pečentės ,
c
Critical note: pečentės ] cor pro pęčentės, cor pri e pro ę
pečentės,
kuo
liaką
laką
prišpausti,
prispausti,
9
o šiaip – šiuo tarpu nieks nevažiuoja iš čia
10
į
Berliną.
Berlyną.
Tai gi
Taigi
tenka arba progos laukti, arba
11
net vasario mėnesio palaukti, kada aš pro
12
Berli
Berly
į Lietuvą trauksiu. Kitaip aš neišma-
13
nau, kaip čia
pasiusti.
pasiųsti.
Kaip tu manai?
14
O gal Tau ponas Dievas padėtų į Miuncheną,
15
į
kalnus
kalnus,
atsikraustyti – po
ski sniegą
c
Critical note: sniegą ] cor pro ski, cor n pro k
sniegą
rokundą somne-
16
nijos padaryti ir už griekus padūsauti?
17
Būtų neblogas daiktas, ir
dušiai
dūšiai
– gera, ir
kunui
kūnui
18
sveika. Bent aš labai
džiaug džiaugšaus džiaugtaus !
c
Critical note: džiaugtaus ] cor pro džiaugšaus, cor t pro š
džiaugtaus!
19
O vis tik Tau labai ačiū!
20
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, orig Tav, ill fl -o
TavBalys
Tav[o] Balys
21
Sekmadienis.
p
Physical note: [1v] //
Sekmadienis.

Facsimile Image Placeholder

Urbšeli,
a
Herrn J. Urbšys
Herrn J. Urbšys
n
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
b
Litauische Gesandtschaft
Litauische Gesandtschaft
n
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
c
Berlin, Charlott.
Berlin, Charlott.
n
Note: Berlin, Charlott. vok =Berlynas, Šarlot[enburgas].
d
Kurfürstendamm 242
Kurfürstendamm 242
n
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendam[o] 242.
e
B. Sruoga
f
München
München
n
Note: München vok =Miunchenas.
g
Kunigundenstr. 23 II
p
Physical note: [1r] //
Kunigundenstr. 23 II
Kunigundenstr. 23 II
n
Note: Kunigunden [gatvė] 23II.

Facsimile Image Placeholder

1
Urbšeli,
2
Tu vis tik labai geras berniokas. Gavau Tavo
3
laišką su
''indėliu''
indėliu
– neišmanau, ką čia Tau dabar
4
pasakyti. Mano finansų krizis, smaugęs mane per
5
Kalėdas
Kalėdas,
jau praėjo. Geri žmonės pamačijo, o ir čekis
6
atropojo,
be to
be to,
dar ir kito čekio laukiu. Tau galėčiau
7
gražinti
grąžinti
kad ir tuojau. Bet tiktai – kaip? Per paštą
8
siusti
siųsti
– neturiu
pęčentės pečentės ,
c
Critical note: pečentės ] cor pro pęčentės, cor pri e pro ę
pečentės,
kuo
liaką
laką
prišpausti,
prispausti,
9
o šiaip – šiuo tarpu nieks nevažiuoja iš čia
10
į
Berliną.
Berlyną.
Tai gi
Taigi
tenka arba progos laukti, arba
11
net vasario mėnesio palaukti, kada aš pro
12
Berli
Berly
į Lietuvą trauksiu. Kitaip aš neišma-
13
nau, kaip čia
pasiusti.
pasiųsti.
Kaip tu manai?
14
O gal Tau ponas Dievas padėtų į Miuncheną,
15
į
kalnus
kalnus,
atsikraustyti – po
ski sniegą
c
Critical note: sniegą ] cor pro ski, cor n pro k
sniegą
rokundą somne-
16
nijos padaryti ir už griekus padūsauti?
17
Būtų neblogas daiktas, ir
dušiai
dūšiai
– gera, ir
kunui
kūnui
18
sveika. Bent aš labai
džiaug džiaugšaus džiaugtaus !
c
Critical note: džiaugtaus ] cor pro džiaugšaus, cor t pro š
džiaugtaus!
19
O vis tik Tau labai ačiū!
20
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, orig Tav, ill fl -o
TavBalys
Tav[o] Balys
21
Sekmadienis.
p
Physical note: [1v] //
Sekmadienis.

Facsimile Image Placeholder

Urbšeli,
a
Herrn J. Urbšys
Herrn J. Urbšys
n
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
b
Litauische Gesandtschaft
Litauische Gesandtschaft
n
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
c
Berlin, Charlott.
Berlin, Charlott.
n
Note: Berlin, Charlott. vok =Berlynas, Šarlot[enburgas].
d
Kurfürstendamm 242
Kurfürstendamm 242
n
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendam[o] 242.
e
B. Sruoga
f
München
München
n
Note: München vok =Miunchenas.
g
Kunigundenstr. 23 II
p
Physical note: [1r] //
Kunigundenstr. 23 II
Kunigundenstr. 23 II
n
Note: Kunigunden [gatvė] 23II.

Facsimile Image Placeholder

1
Urbšeli,
2
Tu vis tik labai geras berniokas. Gavau Tavo
3
laišką su
''indėliu''
indėliu
– neišmanau, ką čia Tau dabar
4
pasakyti. Mano finansų krizis, smaugęs mane per
5
Kalėdas
Kalėdas,
jau praėjo. Geri žmonės pamačijo, o ir čekis
6
atropojo,
be to
be to,
dar ir kito čekio laukiu. Tau galėčiau
7
gražinti
grąžinti
kad ir tuojau. Bet tiktai – kaip? Per paštą
8
siusti
siųsti
– neturiu
pęčentės pečentės ,
c
Critical note: pečentės ] cor pro pęčentės, cor pri e pro ę
pečentės,
kuo
liaką
laką
prišpausti,
prispausti,
9
o šiaip – šiuo tarpu nieks nevažiuoja iš čia
10
į
Berliną.
Berlyną.
Tai gi
Taigi
tenka arba progos laukti, arba
11
net vasario mėnesio palaukti, kada aš pro
12
Berli
Berly
į Lietuvą trauksiu. Kitaip aš neišma-
13
nau, kaip čia
pasiusti.
pasiųsti.
Kaip tu manai?
14
O gal Tau ponas Dievas padėtų į Miuncheną,
15
į
kalnus
kalnus,
atsikraustyti – po
ski sniegą
c
Critical note: sniegą ] cor pro ski, cor n pro k
sniegą
rokundą somne-
16
nijos padaryti ir už griekus padūsauti?
17
Būtų neblogas daiktas, ir
dušiai
dūšiai
– gera, ir
kunui
kūnui
18
sveika. Bent aš labai
džiaug džiaugšaus džiaugtaus !
c
Critical note: džiaugtaus ] cor pro džiaugšaus, cor t pro š
džiaugtaus!
19
O vis tik Tau labai ačiū!
20
TavBalys
c
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, orig Tav, ill fl -o
TavBalys
Tav[o] Balys
21
Sekmadienis.
p
Physical note: [1v] //
Sekmadienis.
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number a
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
a3
Line number b
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
a3
Line number c
Note: Berlin, Charlott. vok =Berlynas, Šarlot[enburgas].
a3
Line number d
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendam[o] 242.
a3
Line number f
Note: München vok =Miunchenas.
a1
Line number g
Physical note: [1r] //
a3
Line number g
Note: Kunigunden [gatvė] 23II.
a1
Line number 8
Critical note: pečentės ] cor pro pęčentės, cor pri e pro ę
a1
Line number 15
Critical note: sniegą ] cor pro ski, cor n pro k
a1
Line number 18
Critical note: džiaugtaus ] cor pro džiaugšaus, cor t pro š
a1
Line number 20
Critical note: Tav[o] Balys ] sign, orig Tav, ill fl -o
a1
Line number 21
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_01_13_ju_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_01_13_ju_1v.jpgX (Close panel)
image