Juozui Pronskui, iki 1924-02-08

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Pronskui, iki 1924-02-08

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 91, b. 281. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (Balys Sruoga ruošėsi baigiamiesiems egzaminams Miuncheno universitete), Juozo Pronskaus adresą. Rašyta 13,9 × 9,4 cm gelstelėjusio atvirlaiškio blanke (1v) parkeriu (juodu rašalu). 1v buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Buvęs uždėtas pašto spaudas, pažeistas. Trobelės Zugspitze kalnuose (2052 mtr) (Miuncheno skyriaus) spaudas. Dešinysis kraštas nelygus, „dantytas“. Kraštai ir kampai aplankstyti. 1r – rusva žmogaus, kylančio į Zugspitze per Höllental, fotografija. Dovanojo mokytojas Bronius Butkevičius iš Plungės raj., Alsėdžių. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1924-02-08: Diplomatinis
  • Witness a2: iki 1924-02-08: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Pronskui, iš Miuncheno – į Klaipėdą, iki 1924-02-08, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_02_08_iki_1_jp.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Na, tu
Turbut
turbūt
uži
ūži
a
Ponui J.
Pronckui
Pronskui
b
Turgaus g. 48–49
c
Klaipėda
d
Memelgebiet
Memelgebiet
n
Note: Memelgebiet vok =Klaipėdos kraštas.
1
Na,
tu
tu
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius. Juozas Pronskus 1919 m. su Baliu Sruoga dirbo dienraštyje Lietuva ir laikė jį žurnalistikos mokytoju. Jie ir vėliau draugiškai sutardavo, šiltai bendravo, kilo į kalnus. 1923 m. rugpjūčio mėnesį kartu praleido Bavarijos Alpėse. Juozas Pronskus, ne kartą kritęs pakalnėn, į bedugnę, ir išgelbėtas Balio Sruogos, vėliau parašė atsiminimus apie gamtoje patirtus išgyvenimus, nuotykius ir pavojus. Juozo Pronskaus atsiminimai liudija, koks buvo sunkus ir pavojingas pasikėlimas į Zugspitze'ą – aukščiausią Vokietijos viršukalnę (plačiau žr. Juozas Pronskus, „Milžino paunksmėje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 100–102).
Turbut
turbūt
uži
ūži
2
Švenčių
švenčių
Metu.
metu.
O aš sėdžiu
3
vienas. Prietelių ne-
4
turiu, pinigų –
ner
nėr,
5
tiek to. Na, tai tu
6
paužk
paūžk
ir už mano
7
sveikatą
sveikatą,
ir jaunas
8
dienas.
Kodel
Kodėl
nieko
9
neatrašai į mano laišką?
10
Šiuo tarpu aš
Turiu
turiu
net
11
didesnio noro Jūsų
12
tame
laikrašty
laikrašty
n
Note: Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Balys Sruoga Lietuvos vyriausybės steigiamo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje dirbti pradėjo 1924-04-01.
dirbti,
13
negu anuomet, bet
kodel
kodėl
14
nieko negirdėti? Šią
15
žiemą man taip ir netenka
16
išsisukti į kalnus – jei bent
17
tik po
kvotimų
kvotimų
n
Note: Balys Sruoga egzaminus Miuncheno universitete baigė laikyti 1924-02-08.
– ir
tai
tai,
18
jei koks nors čekis ateis.
19
O dabar
užk
ūžk
– aš už Tave
20
pamarkatnausiu.
21
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Na, tu
Turbut
turbūt
uži
ūži
a
Ponui J.
Pronckui
Pronskui
b
Turgaus g. 48–49
c
Klaipėda
d
Memelgebiet
Memelgebiet
n
Note: Memelgebiet vok =Klaipėdos kraštas.
1
Na,
tu
tu
n
Note: Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius. Juozas Pronskus 1919 m. su Baliu Sruoga dirbo dienraštyje Lietuva ir laikė jį žurnalistikos mokytoju. Jie ir vėliau draugiškai sutardavo, šiltai bendravo, kilo į kalnus. 1923 m. rugpjūčio mėnesį kartu praleido Bavarijos Alpėse. Juozas Pronskus, ne kartą kritęs pakalnėn, į bedugnę, ir išgelbėtas Balio Sruogos, vėliau parašė atsiminimus apie gamtoje patirtus išgyvenimus, nuotykius ir pavojus. Juozo Pronskaus atsiminimai liudija, koks buvo sunkus ir pavojingas pasikėlimas į Zugspitze'ą – aukščiausią Vokietijos viršukalnę (plačiau žr. Juozas Pronskus, „Milžino paunksmėje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 100–102).
Turbut
turbūt
uži
ūži
2
Švenčių
švenčių
Metu.
metu.
O aš sėdžiu
3
vienas. Prietelių ne-
4
turiu, pinigų –
ner
nėr,
5
tiek to. Na, tai tu
6
paužk
paūžk
ir už mano
7
sveikatą
sveikatą,
ir jaunas
8
dienas.
Kodel
Kodėl
nieko
9
neatrašai į mano laišką?
10
Šiuo tarpu aš
Turiu
turiu
net
11
didesnio noro Jūsų
12
tame
laikrašty
laikrašty
n
Note: Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Balys Sruoga Lietuvos vyriausybės steigiamo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje dirbti pradėjo 1924-04-01.
dirbti,
13
negu anuomet, bet
kodel
kodėl
14
nieko negirdėti? Šią
15
žiemą man taip ir netenka
16
išsisukti į kalnus – jei bent
17
tik po
kvotimų
kvotimų
n
Note: Balys Sruoga egzaminus Miuncheno universitete baigė laikyti 1924-02-08.
– ir
tai
tai,
18
jei koks nors čekis ateis.
19
O dabar
užk
ūžk
– aš už Tave
20
pamarkatnausiu.
21
Balys
p
Physical note: [1v] //
Balys

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number d
Note: Memelgebiet vok =Klaipėdos kraštas.
a2
Line number 1
Note: Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius. Juozas Pronskus 1919 m. su Baliu Sruoga dirbo dienraštyje Lietuva ir laikė jį žurnalistikos mokytoju. Jie ir vėliau draugiškai sutardavo, šiltai bendravo, kilo į kalnus. 1923 m. rugpjūčio mėnesį kartu praleido Bavarijos Alpėse. Juozas Pronskus, ne kartą kritęs pakalnėn, į bedugnę, ir išgelbėtas Balio Sruogos, vėliau parašė atsiminimus apie gamtoje patirtus išgyvenimus, nuotykius ir pavojus. Juozo Pronskaus atsiminimai liudija, koks buvo sunkus ir pavojingas pasikėlimas į Zugspitze'ą – aukščiausią Vokietijos viršukalnę (plačiau žr. Juozas Pronskus, „Milžino paunksmėje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 100–102).
a2
Line number 12
Note: Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Balys Sruoga Lietuvos vyriausybės steigiamo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje dirbti pradėjo 1924-04-01.
a2
Line number 17
Note: Balys Sruoga egzaminus Miuncheno universitete baigė laikyti 1924-02-08.
a1
Line number 21
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_02_08_iki_1_jp_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_02_08_iki_1_jp_1v.jpgX (Close panel)
image