Juozui Urbšiui, 1924-02-18

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Urbšiui, 1924-02-18

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LNMMB RKRS, f. 15, b. 330, l. 4. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Juozo Urbšio adresą. Rašyta 13,8×9,4 cm prancūziškame atvirlaiškio blanke – gelsvoje kortelėje su juodu spausdintu užrašu „Postkarte“ (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Užklijuotas tamsiai žalios spalvos pašto ženklas su penkių reichspfenigių atvaizdu ir užrašu „Deutsches Reich“. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Miunchenas, [19]24-01-13. Datuota („13. I. 1924“), numeruota („4“) pieštuku bibliotekininko ranka. Kampai aplankstyti. 1957 m. perdavė Marija Urbšienė. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 350. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1924-02-18: Genetinis
  • Witness a2: 1924-02-18: Diplomatinis
  • Witness a3: 1924-02-18: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą atspindintis (genetinis) tekstas, autorinį užrašo sluoksnį parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą (Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius, tel.: +370 5 239 8586, el. paštas: rkrs@lnb.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Urbšiui, iš Bavarijos – į Berlyną, 1924-02-18, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_02_18_ju.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (galutinis autorinis variantas parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste autoriaus taisytos, rašymo aspektu aiškintinos vietos parodomos pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Kalnai, Ski, Sniegas, Saulė,
a
Herrn J. Urbšys
Herrn J. Urbšys
n
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
b
Litauische Gesandtschaft
Litauische Gesandtschaft
n
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
c
Berlin, Charl.
Berlin, Charl.
n
Note: Berlin, Charl. vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
d
Kurfürstendamm. 242
Kurfürstendamm 242
n
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendamo 242.
1
Kalnai,
Ski,
Ski,
n
Note: Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
Sniegas, Saulė,
2
vėjas, senas vynas, jau-
3
nos
mergaitės – mergaitės,
c
Critical note: mergaitės, ] cor pro mergaitės –, p ver cor interp , pro
mergaitės,
mano už kurias
c
Critical note: už kurias ] cor pro vid mano, cor už k pro vid mano
už kurias
4
aš ir
su mano
c
Critical note: mano ] cor pro su, cor m pro su
mano
sušalusius
5
plaučius
atiduotau
atiduotau,
6
visa, ko širdis trokšta!
7
Tegu bus pagarbinta kalnų
8
žiemą,
žiema,
Tirolio vynas ir
9
grakščios mergaitės! Balys
10
Bučiuok Kiršą.
c
Critical note: Bučiuok Kiršą. ] add phr sup fol, vert
Bučiuok Kiršą.
Bučiuok Kiršą.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys, Balio Sruogos ranka prirašytas virš teksto priešinga jam kryptimi.
11
Einen herzlichen Gruß
12
aus dem
ammer-
Ammer-
13
gau, wo Balys und
14
ich ein Passions-
15
schauspiel auf Skiern
16
Regiere.
17
Ihr
Ihre
Erich Müller.
c
Critical note: 11–17 ] scr text al m graph
p
Physical note: [1v] //
Erich Müller.
Erich Müller.
n
Note: Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras Balio Sruogos draugas Vokietijoje.
Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“
Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Kalnai, Ski, Sniegas, Saulė,
a
Herrn J. Urbšys
Herrn J. Urbšys
n
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
b
Litauische Gesandtschaft
Litauische Gesandtschaft
n
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
c
Berlin, Charl.
Berlin, Charl.
n
Note: Berlin, Charl. vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
d
Kurfürstendamm. 242
Kurfürstendamm 242
n
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendamo 242.
1
Kalnai,
Ski,
Ski,
n
Note: Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
Sniegas, Saulė,
2
vėjas, senas vynas, jau-
3
nos
mergaitės – mergaitės,
c
Critical note: mergaitės, ] cor pro mergaitės –, p ver cor interp , pro
mergaitės,
mano už kurias
c
Critical note: už kurias ] cor pro vid mano, cor už k pro vid mano
už kurias
4
aš ir
su mano
c
Critical note: mano ] cor pro su, cor m pro su
mano
sušalusius
5
plaučius
atiduotau
atiduotau,
6
visa, ko širdis trokšta!
7
Tegu bus pagarbinta kalnų
8
žiemą,
žiema,
Tirolio vynas ir
9
grakščios mergaitės! Balys
10
Bučiuok Kiršą.
c
Critical note: Bučiuok Kiršą. ] add phr sup fol, vert
Bučiuok Kiršą.
Bučiuok Kiršą.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys, Balio Sruogos ranka prirašytas virš teksto priešinga jam kryptimi.
11
Einen herzlichen Gruß
12
aus dem
ammer-
Ammer-
13
gau, wo Balys und
14
ich ein Passions-
15
schauspiel auf Skiern
16
Regiere.
17
Ihr
Ihre
Erich Müller.
c
Critical note: 11–17 ] scr text al m graph
p
Physical note: [1v] //
Erich Müller.
Erich Müller.
n
Note: Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras Balio Sruogos draugas Vokietijoje.
Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“
Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Kalnai, Ski, Sniegas, Saulė,
a
Herrn J. Urbšys
Herrn J. Urbšys
n
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
b
Litauische Gesandtschaft
Litauische Gesandtschaft
n
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
c
Berlin, Charl.
Berlin, Charl.
n
Note: Berlin, Charl. vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
d
Kurfürstendamm. 242
Kurfürstendamm 242
n
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendamo 242.
1
Kalnai,
Ski,
Ski,
n
Note: Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
Sniegas, Saulė,
2
vėjas, senas vynas, jau-
3
nos
mergaitės – mergaitės,
c
Critical note: mergaitės, ] cor pro mergaitės –, p ver cor interp , pro
mergaitės,
mano už kurias
c
Critical note: už kurias ] cor pro vid mano, cor už k pro vid mano
už kurias
4
aš ir
su mano
c
Critical note: mano ] cor pro su, cor m pro su
mano
sušalusius
5
plaučius
atiduotau
atiduotau,
6
visa, ko širdis trokšta!
7
Tegu bus pagarbinta kalnų
8
žiemą,
žiema,
Tirolio vynas ir
9
grakščios mergaitės! Balys
10
Bučiuok Kiršą.
c
Critical note: Bučiuok Kiršą. ] add phr sup fol, vert
Bučiuok Kiršą.
Bučiuok Kiršą.
n
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys, Balio Sruogos ranka prirašytas virš teksto priešinga jam kryptimi.
11
Einen herzlichen Gruß
12
aus dem
ammer-
Ammer-
13
gau, wo Balys und
14
ich ein Passions-
15
schauspiel auf Skiern
16
Regiere.
17
Ihr
Ihre
Erich Müller.
c
Critical note: 11–17 ] scr text al m graph
p
Physical note: [1v] //
Erich Müller.
Erich Müller.
n
Note: Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras Balio Sruogos draugas Vokietijoje.
Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“
Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number a
Note: Herrn J. Urbšys vok =Ponas J. Urbšys.
a3
Line number b
Note: Litauische Gesandtschaft vok =Lietuvos pasiuntinybė.
a3
Line number c
Note: Berlin, Charl. vok =Berlynas, Šarlotenburgas.
a3
Line number d
Note: Kurfürstendamm 242 vok =Kurfiurstendamo 242.
a3
Line number 1
Note: Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
a1
Line number 3
Critical note: mergaitės, ] cor pro mergaitės –, p ver cor interp , pro
a1
Line number 3
Critical note: už kurias ] cor pro vid mano, cor už k pro vid mano
a1
Line number 4
Critical note: mano ] cor pro su, cor m pro su
a1
Line number 10
Critical note: Bučiuok Kiršą. ] add phr sup fol, vert
a3
Line number 10
Note: Faustas Kirša (1891–1964), poetas, tuo metu (1921–1926) klausė paskaitų Berlyno universitete.
Sakinys, Balio Sruogos ranka prirašytas virš teksto priešinga jam kryptimi.
a1
Line number 17
Critical note: 11–17 ] scr text al m graph
a1
Line number 17
Physical note: [1v] //
a3
Line number 17
Note: Erich Müller-Kamp (1897–1980), vokiečių rašytojas, geras Balio Sruogos draugas Vokietijoje.
Pieštuku Erich Müller ranka pridėtos šešios eilutės vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš Ammergau, kur Balys ir aš Misteriją ant slidžių režisavom. Jūsų Erichas Miuleris.“
Bavarijoje, Ammergau apylinkėse, Oberammergau gyventojai kasmet vaidina Kristaus kančios istoriją. Galimas dalykas, kad čia tai ir minima.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_02_18_ju_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_02_18_ju_1v.jpgX (Close panel)
image