Vaclovui Biržiškai, iki 1924-05-01

X (Close panel) Bibliographic Information

Vaclovui Biržiškai, iki 1924-05-01

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 163, b. 548. Laiškas. Be datos. Datuota pagal turinį. Rašyta 22,0 × 26,6 cm gelstelėjusio, laiškinio popieriaus pailgais langeliais lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „1“. Viršutinis kraštas nelygus, „dantytas“. Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos spaudas. Apglamžyta, apšiurę. Dėmėta. Įsiūta į dokumentų bylą „Vaclovui Biržiškai rašyti laiškai“. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1292, l. 67. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1924-05-01: Genetinis
  • Witness a2: iki 1924-05-01: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1924-05-01: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinio užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vaclovui Biržiškai, iš Klaipėdos – į Kauną, iki 1924-05-01, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1924_05_01_iki_vacb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesą parodo pažymos „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinio rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Panie,
1
Panie,
Panie,
n
Note: Kreipiamasi į Vaclovą Biržišką (1884–1956) – bibliografą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
2
Kalbėjau su
broliu
broliu
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
tiliponu.
Jis
Jis,
sako
sako,
porą
3
kartų jau skambinęs į knygyną, bet vis
4
neradęs. Jei nori greičiau su juo reikalą
5
atlikti – pats paskambink.
6
Nuo geg. 1 d. man teks
del
dėl
visokių ten interesų
7
redaguoti naują gazetą
mėnesinę
mėnesinę
„Lietuvos
8
Filatelistas“.
filatelistas“.
n
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis žurnalas, leistas 1924 m. Kaune. Jį redagavo Jonas Matukas, Eduardas Volteris. Balys Sruoga nebuvo šio žurnalo redaktorius.
Jei sutiktai bendradarbiauti,
9
tai
tai,
be
honoraro
honoraro,
turėtum dar premiją:
10
visą visų
c
Critical note: visų ] cor pro visą, cor flpro
visų
markučių
markučių,
kokios tik išeis ar
pasirodys
pasirodys,
11
gausi po komplektą be jokios eilės – bus
12
į namus pristatyta. Tat jei norėtum
13
bendradarbiauti – prašau šį tą parašyti
14
ir man
pasiusti.
pasiųsti.
15
Žadėtų knygų dar negavau – labai
16
laukiu – man labai reikia. Su „dėde“ – mano
17
šefu
šefu
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – spaudos darbuotojas, 1924 m. – dienraščio Klaipėdos žinios oficialusis redaktorius. Balys Sruoga jį vertino kaip reiklų, atkaklų, maksimaliai išnaudojantį redkolegijos žmones, bet sukalbamą: „Naujas šefas – neblogas žmogus (Dr. Š.), tiktai baisiai moka išnaudoti kitų darbą. Pats nieko nedirba, bet užtat kitiems moka užkrauti. Man jau teko su juo dirbti Klaipėdoj. Bet susikalbėti su juo visuomet galima“ (Balio Sruogos laiškas broliui Juozapui Sruogai, iš Būgių – į Berlyną, 1931-07-15, in: LLTI BR, f. 53, b. 269, l. 2v).
sugyvenu ne kaip labai: yra žmonių,
18
kurie sugeba būti ir didžiausi
ponai
ponai,
ir
19
dar didesnės kiaulės. Norėtau
bėgti.
bėgti.
n
Note: Balys Sruoga buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. Balys Sruoga rengėsi išvykti iš Klaipėdos į Kauną.
20
Kolkas
Kol kas
kloniojuos
kloniojuos.
21
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
BalysSruoga
Balys Sruoga
22
Klaipėda
Klaipėda,
23
Turgaus
gtvė
g-tvė,
48 , 49
c
Critical note: 48 ] p cf cor interppro ,
p
Physical note: [1r] //
48–49

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Panie,
1
Panie,
Panie,
n
Note: Kreipiamasi į Vaclovą Biržišką (1884–1956) – bibliografą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
2
Kalbėjau su
broliu
broliu
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
tiliponu.
Jis
Jis,
sako
sako,
porą
3
kartų jau skambinęs į knygyną, bet vis
4
neradęs. Jei nori greičiau su juo reikalą
5
atlikti – pats paskambink.
6
Nuo geg. 1 d. man teks
del
dėl
visokių ten interesų
7
redaguoti naują gazetą
mėnesinę
mėnesinę
„Lietuvos
8
Filatelistas“.
filatelistas“.
n
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis žurnalas, leistas 1924 m. Kaune. Jį redagavo Jonas Matukas, Eduardas Volteris. Balys Sruoga nebuvo šio žurnalo redaktorius.
Jei sutiktai bendradarbiauti,
9
tai
tai,
be
honoraro
honoraro,
turėtum dar premiją:
10
visą visų
c
Critical note: visų ] cor pro visą, cor flpro
visų
markučių
markučių,
kokios tik išeis ar
pasirodys
pasirodys,
11
gausi po komplektą be jokios eilės – bus
12
į namus pristatyta. Tat jei norėtum
13
bendradarbiauti – prašau šį tą parašyti
14
ir man
pasiusti.
pasiųsti.
15
Žadėtų knygų dar negavau – labai
16
laukiu – man labai reikia. Su „dėde“ – mano
17
šefu
šefu
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – spaudos darbuotojas, 1924 m. – dienraščio Klaipėdos žinios oficialusis redaktorius. Balys Sruoga jį vertino kaip reiklų, atkaklų, maksimaliai išnaudojantį redkolegijos žmones, bet sukalbamą: „Naujas šefas – neblogas žmogus (Dr. Š.), tiktai baisiai moka išnaudoti kitų darbą. Pats nieko nedirba, bet užtat kitiems moka užkrauti. Man jau teko su juo dirbti Klaipėdoj. Bet susikalbėti su juo visuomet galima“ (Balio Sruogos laiškas broliui Juozapui Sruogai, iš Būgių – į Berlyną, 1931-07-15, in: LLTI BR, f. 53, b. 269, l. 2v).
sugyvenu ne kaip labai: yra žmonių,
18
kurie sugeba būti ir didžiausi
ponai
ponai,
ir
19
dar didesnės kiaulės. Norėtau
bėgti.
bėgti.
n
Note: Balys Sruoga buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. Balys Sruoga rengėsi išvykti iš Klaipėdos į Kauną.
20
Kolkas
Kol kas
kloniojuos
kloniojuos.
21
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
BalysSruoga
Balys Sruoga
22
Klaipėda
Klaipėda,
23
Turgaus
gtvė
g-tvė,
48 , 49
c
Critical note: 48 ] p cf cor interppro ,
p
Physical note: [1r] //
48–49

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Panie,
1
Panie,
Panie,
n
Note: Kreipiamasi į Vaclovą Biržišką (1884–1956) – bibliografą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
2
Kalbėjau su
broliu
broliu
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
tiliponu.
Jis
Jis,
sako
sako,
porą
3
kartų jau skambinęs į knygyną, bet vis
4
neradęs. Jei nori greičiau su juo reikalą
5
atlikti – pats paskambink.
6
Nuo geg. 1 d. man teks
del
dėl
visokių ten interesų
7
redaguoti naują gazetą
mėnesinę
mėnesinę
„Lietuvos
8
Filatelistas“.
filatelistas“.
n
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis žurnalas, leistas 1924 m. Kaune. Jį redagavo Jonas Matukas, Eduardas Volteris. Balys Sruoga nebuvo šio žurnalo redaktorius.
Jei sutiktai bendradarbiauti,
9
tai
tai,
be
honoraro
honoraro,
turėtum dar premiją:
10
visą visų
c
Critical note: visų ] cor pro visą, cor flpro
visų
markučių
markučių,
kokios tik išeis ar
pasirodys
pasirodys,
11
gausi po komplektą be jokios eilės – bus
12
į namus pristatyta. Tat jei norėtum
13
bendradarbiauti – prašau šį tą parašyti
14
ir man
pasiusti.
pasiųsti.
15
Žadėtų knygų dar negavau – labai
16
laukiu – man labai reikia. Su „dėde“ – mano
17
šefu
šefu
n
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – spaudos darbuotojas, 1924 m. – dienraščio Klaipėdos žinios oficialusis redaktorius. Balys Sruoga jį vertino kaip reiklų, atkaklų, maksimaliai išnaudojantį redkolegijos žmones, bet sukalbamą: „Naujas šefas – neblogas žmogus (Dr. Š.), tiktai baisiai moka išnaudoti kitų darbą. Pats nieko nedirba, bet užtat kitiems moka užkrauti. Man jau teko su juo dirbti Klaipėdoj. Bet susikalbėti su juo visuomet galima“ (Balio Sruogos laiškas broliui Juozapui Sruogai, iš Būgių – į Berlyną, 1931-07-15, in: LLTI BR, f. 53, b. 269, l. 2v).
sugyvenu ne kaip labai: yra žmonių,
18
kurie sugeba būti ir didžiausi
ponai
ponai,
ir
19
dar didesnės kiaulės. Norėtau
bėgti.
bėgti.
n
Note: Balys Sruoga buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. Balys Sruoga rengėsi išvykti iš Klaipėdos į Kauną.
20
Kolkas
Kol kas
kloniojuos
kloniojuos.
21
BalysSruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] sign
BalysSruoga
Balys Sruoga
22
Klaipėda
Klaipėda,
23
Turgaus
gtvė
g-tvė,
48 , 49
c
Critical note: 48 ] p cf cor interppro ,
p
Physical note: [1r] //
48–49

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Kreipiamasi į Vaclovą Biržišką (1884–1956) – bibliografą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
a3
Line number 2
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
a3
Line number 8
Note: Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis žurnalas, leistas 1924 m. Kaune. Jį redagavo Jonas Matukas, Eduardas Volteris. Balys Sruoga nebuvo šio žurnalo redaktorius.
a1
Line number 10
Critical note: visų ] cor pro visą, cor flpro
a3
Line number 17
Note: Jurgis Šaulys (1879–1948) – spaudos darbuotojas, 1924 m. – dienraščio Klaipėdos žinios oficialusis redaktorius. Balys Sruoga jį vertino kaip reiklų, atkaklų, maksimaliai išnaudojantį redkolegijos žmones, bet sukalbamą: „Naujas šefas – neblogas žmogus (Dr. Š.), tiktai baisiai moka išnaudoti kitų darbą. Pats nieko nedirba, bet užtat kitiems moka užkrauti. Man jau teko su juo dirbti Klaipėdoj. Bet susikalbėti su juo visuomet galima“ (Balio Sruogos laiškas broliui Juozapui Sruogai, iš Būgių – į Berlyną, 1931-07-15, in: LLTI BR, f. 53, b. 269, l. 2v).
a3
Line number 19
Note: Balys Sruoga buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. Balys Sruoga rengėsi išvykti iš Klaipėdos į Kauną.
a1
Line number 21
Critical note: Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 23
Critical note: 48 ] p cf cor interppro ,
a1
Line number 23
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1924_05_01_iki_vacb_1r.jpgX (Close panel)
image
1924_05_01_iki_vacb_1v.jpgX (Close panel)
image