Peliksui Bugailiškiui, 1925-09-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Peliksui Bugailiškiui, 1925-09-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 219, b. 55. Laiškas. Be visos datos. Datuota pagal turinį, kitą tą pačią dieną ir ta pačia tema rašytą laišką (žr. Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, iš Kauno – į Šiaulius, 1925-09-03_1, in: LMAVB RS, f. 219, b. 55). Rašyta 23,2 × 29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliu (9 vertikalios juostos) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „6“, „6“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės, plėšta. Dešinysis kraštas aplankstytas, yra įplyšimų. Uždėtas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos spaudas. Apglamžyta. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 80. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1925-09-03: Genetinis
  • Witness a2: 1925-09-03: Diplomatinis
  • Witness a3: 1925-09-03: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, iš Kauno – į Šiaulius, 1925-09-03, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1925_09_03_2_pb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinio užrašo sluoksnis parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste parodomas autorinis rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (400x400 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
„Kulturos“
„Kultūros“
Bendrovės
bendrovės
3
Reikalų
reikalų
Vedėjui
vedėjui
4
Šiauliuose
Šiauliuose
5
Pone,
6
Kaip buvome
pereitą užpereitą
c
Critical note: užpereitą ] cor pro pereitą, add
užpereitą
sąvaitę
savaitę
susitarę, aš Tamistai
7
vakar skambinau, bet neužtikau. Buvome susitarę, kad
8
kaip vakar (trečiadienį, rugs.
10 2
c
Critical note: 2 ] cor pro 10
2
d.) aš jau gausiu dalį pini-
9
gais, o
kita
kitą
– vekseliais. Bet aš dar negavau. Jei dar
10
nepadaryta, kas reikia, prašytau tuojau padaryti,
11
nes aš pasiremdamas Tamistos pasižadėjimu susi-
12
ryšau
rišau
pasižadėjimais su kitomis įstaigomis ir
13
asmenimis ,
c
Critical note: asmenimis ] cor pro aš, cor pri s pro š
asmenimis,
kur aš pasižadėjimą
butinai turiu
būtinai turiu
14
ištesėti, o negavęs iš
Tamsts
c
Critical note: Tamst[o]s ] vid ex err om o
Tamsts
Tamst[o]s
pinigų ir vekselių
15
aš neturiu galėjimo tai padaryti.
16
Beto,
Be to,
siunčiant (žmonos honorarą) prašytau
17
adresuoti mano vardu, nes ji serga ir
18
negalės nueiti į paštą pasiimti.
19
Laukiu.
20
Su pagarba
21
Balys Sruoga
22
Kaunas, rug. 3 d.
23
Dzūkų,
Dzūkų
8
8,
24
telef.
19–16
p
Physical note: [1r] //
19–16

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
„Kulturos“
„Kultūros“
Bendrovės
bendrovės
3
Reikalų
reikalų
Vedėjui
vedėjui
4
Šiauliuose
Šiauliuose
5
Pone,
6
Kaip buvome
pereitą užpereitą
c
Critical note: užpereitą ] cor pro pereitą, add
užpereitą
sąvaitę
savaitę
susitarę, aš Tamistai
7
vakar skambinau, bet neužtikau. Buvome susitarę, kad
8
kaip vakar (trečiadienį, rugs.
10 2
c
Critical note: 2 ] cor pro 10
2
d.) aš jau gausiu dalį pini-
9
gais, o
kita
kitą
– vekseliais. Bet aš dar negavau. Jei dar
10
nepadaryta, kas reikia, prašytau tuojau padaryti,
11
nes aš pasiremdamas Tamistos pasižadėjimu susi-
12
ryšau
rišau
pasižadėjimais su kitomis įstaigomis ir
13
asmenimis ,
c
Critical note: asmenimis ] cor pro aš, cor pri s pro š
asmenimis,
kur aš pasižadėjimą
butinai turiu
būtinai turiu
14
ištesėti, o negavęs iš
Tamsts
c
Critical note: Tamst[o]s ] vid ex err om o
Tamsts
Tamst[o]s
pinigų ir vekselių
15
aš neturiu galėjimo tai padaryti.
16
Beto,
Be to,
siunčiant (žmonos honorarą) prašytau
17
adresuoti mano vardu, nes ji serga ir
18
negalės nueiti į paštą pasiimti.
19
Laukiu.
20
Su pagarba
21
Balys Sruoga
22
Kaunas, rug. 3 d.
23
Dzūkų,
Dzūkų
8
8,
24
telef.
19–16
p
Physical note: [1r] //
19–16

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
„Kulturos“
„Kultūros“
Bendrovės
bendrovės
3
Reikalų
reikalų
Vedėjui
vedėjui
4
Šiauliuose
Šiauliuose
5
Pone,
6
Kaip buvome
pereitą užpereitą
c
Critical note: užpereitą ] cor pro pereitą, add
užpereitą
sąvaitę
savaitę
susitarę, aš Tamistai
7
vakar skambinau, bet neužtikau. Buvome susitarę, kad
8
kaip vakar (trečiadienį, rugs.
10 2
c
Critical note: 2 ] cor pro 10
2
d.) aš jau gausiu dalį pini-
9
gais, o
kita
kitą
– vekseliais. Bet aš dar negavau. Jei dar
10
nepadaryta, kas reikia, prašytau tuojau padaryti,
11
nes aš pasiremdamas Tamistos pasižadėjimu susi-
12
ryšau
rišau
pasižadėjimais su kitomis įstaigomis ir
13
asmenimis ,
c
Critical note: asmenimis ] cor pro aš, cor pri s pro š
asmenimis,
kur aš pasižadėjimą
butinai turiu
būtinai turiu
14
ištesėti, o negavęs iš
Tamsts
c
Critical note: Tamst[o]s ] vid ex err om o
Tamsts
Tamst[o]s
pinigų ir vekselių
15
aš neturiu galėjimo tai padaryti.
16
Beto,
Be to,
siunčiant (žmonos honorarą) prašytau
17
adresuoti mano vardu, nes ji serga ir
18
negalės nueiti į paštą pasiimti.
19
Laukiu.
20
Su pagarba
21
Balys Sruoga
22
Kaunas, rug. 3 d.
23
Dzūkų,
Dzūkų
8
8,
24
telef.
19–16
p
Physical note: [1r] //
19–16

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 6
Critical note: užpereitą ] cor pro pereitą, add
a1
Line number 8
Critical note: 2 ] cor pro 10
a1
Line number 13
Critical note: asmenimis ] cor pro aš, cor pri s pro š
a1
Line number 14
Critical note: Tamst[o]s ] vid ex err om o
a1
Line number 24
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1925_09_03_2_pb_1r.jpgX (Close panel)
image
1925_09_03_2_pb_1v.jpgX (Close panel)
image