Peliksui Bugailiškiui, 1925-09-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Peliksui Bugailiškiui, 1925-09-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 219, b. 55. Laiškas. Rašyta 23,2 × 29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliu (9 vertikalios juostos) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „7“. Prierašas parkeriu (juodu rašalu) kita ranka: „Kas buvo žadėta? / R“. Kairiajame pakraštyje išmuštos dvi skylės, plėšta. Kraštai aplankstyti, yra įplyšimų. Viršuje sąvaržėlės paliktos rūdžių žymės. Uždėtas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos spaudas. Apglamžyta. Dėmėta. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 1, b. 1292, l. 82. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1925-10-14: Diplomatinis
  • Witness a2: 1925-10-14: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria du tekstų variantai: autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, iš Kauno – į Šiaulius, 1925-10-14, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1925_10_14_pb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško diplomatiniame tekste lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško diplomatinio perrašo JPG formatu (400x400 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
„Kultūros“
B-vės
b-vės
Reikalų
reikalų
Vedėjui,
vedėjui,
3
Šiauliuose
4
Pone,
Pone,
n
Note: Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
5
Dar kartą įtikinamai prašau ištesėti duotą
6
žodį. Taip suvedžiodami žmones, galite ir kan-
7
triausius išvesti iš kantrybės. Dar jokia leidimo
8
firma taip su bendradarbiais nesielgė!
9
Pinigai yra
Tuojau
tuojau
reikalingi (galima ir vekseliais),
10
nes
del
dėl
Jūsų suvedžiojimo aš ir taip turiu
11
didelių nuostolių.
12
Jeigu ir šio laiško lemtis bus tokia, kaip se-
13
nesniųjų, tai aš
busiu
būsiu
priverstas griebtis kito-
14
kių priemonių, nors tai būtų ir labai nemalonu.
15
Balys Sruoga
16
Kaunas
17
Dzūkų
gtvė,
g-tvė
8
18
1925-X-14

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Ponui
1
Ponui
2
„Kultūros“
B-vės
b-vės
Reikalų
reikalų
Vedėjui,
vedėjui,
3
Šiauliuose
4
Pone,
Pone,
n
Note: Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
5
Dar kartą įtikinamai prašau ištesėti duotą
6
žodį. Taip suvedžiodami žmones, galite ir kan-
7
triausius išvesti iš kantrybės. Dar jokia leidimo
8
firma taip su bendradarbiais nesielgė!
9
Pinigai yra
Tuojau
tuojau
reikalingi (galima ir vekseliais),
10
nes
del
dėl
Jūsų suvedžiojimo aš ir taip turiu
11
didelių nuostolių.
12
Jeigu ir šio laiško lemtis bus tokia, kaip se-
13
nesniųjų, tai aš
busiu
būsiu
priverstas griebtis kito-
14
kių priemonių, nors tai būtų ir labai nemalonu.
15
Balys Sruoga
16
Kaunas
17
Dzūkų
gtvė,
g-tvė
8
18
1925-X-14

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 4
Note: Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1925_10_14_pb_1r.jpgX (Close panel)
image
1925_10_14_pb_1v.jpgX (Close panel)
image