Peliksui Bugailiškiui, po 1925-10-14

X (Close panel) Bibliographic Information

Peliksui Bugailiškiui, po 1925-10-14

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LMAVB RS, f. 219, b. 55. Laiškas. Rašyta 23,2 × 29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliu (9 vertikalios juostos) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „8“. Prierašai kitomis rankomis: pieštuku – „6“, raudonu pieštuku – „Byl“. Kairiajame pakraštyje dvi skylamušio skylės, plėšta. Kraštai ir kampai aplankstyti. Yra įplyšimų. Uždėtas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos spaudas. Apglamžyta. Be voko. Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1292, l. 84. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: po 1925-10-14: Genetinis
  • Witness a2: po 1925-10-14: Diplomatinis
  • Witness a3: po 1925-10-14: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, iš Kauno – į Šiaulius, po 1925-10-14, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1925_10_14_po_pb.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (vėliausias autorinis variantas parodomas pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažymomis „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame ir diplomatiniame tekstuose rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma „c“ („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (400x400 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gerb. A. Rimdžiui
1
Gerb. A. Rimdžiui
2
Šiauliuose
c
Critical note: Šiauliuose ] sub sign curw lin
Šiauliuose
3
Pone,
Pone,
n
Note: A. Rimdžius – bendrovės „Kultūra“ darbuotojas.
4
Vekselius 396 l. 23 c. gavau jau senokai –
ačiu.
ačiū.
5
Prieš kurį laiką aš ir mano žmona esame gavę iš
„Kultūros“
„Kultūros“
n
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m., jį redagavo Peliksas Bugailiškis.
6
pasiūlymą
pasiūlymą
iš „Kultūros“
Bendrovės
bendrovės
n
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose.
priimti honorarą knygomis.
7
Pardavinėti knygas mes neturime jokio
galėjimo,
galėjimo
ir
8
todel
todėl
Bendrovės
pasiulymo
pasiūlymo
negalime priimti.
9
Mes iš savo pusės
Bendrovei
Bendrovei
pasiulome
pasiūlome
šitokią kombinaciją.
10
Bendrovė mums yra skolinga šešius su viršum šimtus
11
litus.
c
Critical note: litus ] vid ex err fl -us pro
litus.
lit[ų].
Mes sutinkame šią skolą sumažinti iki 500 litų,
12
jeigu Bendrovė
tuojau
c
Critical note: tuojau ] sub sign curw lin
tuojau
išmokės grynais pinigais.
Reiškia
Reiškia,
13
Bendrovė
Bendrovė,
mums tuojau sumokėjusi
500
500,
bus jau visai
14
atsiteisusi. Jeigu Bendrovė tuojau
nepanore
nepanorė
šios
15
sumos sumokėti, mūsų pasiūlymas,
žinoma
žinoma,
atpuola.
16
Tuomet
Tuomet
iki gruodžio mėn. 3 d.
mes
c
Critical note: mes ] cor pro
mes
esame reikalingi
17
gauti bent 300 litų – bent vekseliais, kaip iki
18
šiol buvo daroma.
19
Laukdamas skubaus Tamistos atsakymo ir
20
pinigų arba
vekselių
vekselių.
21
Aukšta
c
Critical note: Aukšta[i] ] ill i, rest
Aukšta
Aukšta[i]
gerbs
c
Critical note: gerb[ią]s ] ill, orig ia
gerbs
gerb[ią]s
22
DrBalysSruoga
c
Critical note: Dr. Balys Sruoga ] sign
DrBalysSruoga
Dr. Balys Sruoga
23
Kaunas,
24
Dzūkų,
Dzūkų
8
p
Physical note: [1r] //
8

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gerb. A. Rimdžiui
1
Gerb. A. Rimdžiui
2
Šiauliuose
c
Critical note: Šiauliuose ] sub sign curw lin
Šiauliuose
3
Pone,
Pone,
n
Note: A. Rimdžius – bendrovės „Kultūra“ darbuotojas.
4
Vekselius 396 l. 23 c. gavau jau senokai –
ačiu.
ačiū.
5
Prieš kurį laiką aš ir mano žmona esame gavę iš
„Kultūros“
„Kultūros“
n
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m., jį redagavo Peliksas Bugailiškis.
6
pasiūlymą
pasiūlymą
iš „Kultūros“
Bendrovės
bendrovės
n
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose.
priimti honorarą knygomis.
7
Pardavinėti knygas mes neturime jokio
galėjimo,
galėjimo
ir
8
todel
todėl
Bendrovės
pasiulymo
pasiūlymo
negalime priimti.
9
Mes iš savo pusės
Bendrovei
Bendrovei
pasiulome
pasiūlome
šitokią kombinaciją.
10
Bendrovė mums yra skolinga šešius su viršum šimtus
11
litus.
c
Critical note: litus ] vid ex err fl -us pro
litus.
lit[ų].
Mes sutinkame šią skolą sumažinti iki 500 litų,
12
jeigu Bendrovė
tuojau
c
Critical note: tuojau ] sub sign curw lin
tuojau
išmokės grynais pinigais.
Reiškia
Reiškia,
13
Bendrovė
Bendrovė,
mums tuojau sumokėjusi
500
500,
bus jau visai
14
atsiteisusi. Jeigu Bendrovė tuojau
nepanore
nepanorė
šios
15
sumos sumokėti, mūsų pasiūlymas,
žinoma
žinoma,
atpuola.
16
Tuomet
Tuomet
iki gruodžio mėn. 3 d.
mes
c
Critical note: mes ] cor pro
mes
esame reikalingi
17
gauti bent 300 litų – bent vekseliais, kaip iki
18
šiol buvo daroma.
19
Laukdamas skubaus Tamistos atsakymo ir
20
pinigų arba
vekselių
vekselių.
21
Aukšta
c
Critical note: Aukšta[i] ] ill i, rest
Aukšta
Aukšta[i]
gerbs
c
Critical note: gerb[ią]s ] ill, orig ia
gerbs
gerb[ią]s
22
DrBalysSruoga
c
Critical note: Dr. Balys Sruoga ] sign
DrBalysSruoga
Dr. Balys Sruoga
23
Kaunas,
24
Dzūkų,
Dzūkų
8
p
Physical note: [1r] //
8

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gerb. A. Rimdžiui
1
Gerb. A. Rimdžiui
2
Šiauliuose
c
Critical note: Šiauliuose ] sub sign curw lin
Šiauliuose
3
Pone,
Pone,
n
Note: A. Rimdžius – bendrovės „Kultūra“ darbuotojas.
4
Vekselius 396 l. 23 c. gavau jau senokai –
ačiu.
ačiū.
5
Prieš kurį laiką aš ir mano žmona esame gavę iš
„Kultūros“
„Kultūros“
n
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m., jį redagavo Peliksas Bugailiškis.
6
pasiūlymą
pasiūlymą
iš „Kultūros“
Bendrovės
bendrovės
n
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose.
priimti honorarą knygomis.
7
Pardavinėti knygas mes neturime jokio
galėjimo,
galėjimo
ir
8
todel
todėl
Bendrovės
pasiulymo
pasiūlymo
negalime priimti.
9
Mes iš savo pusės
Bendrovei
Bendrovei
pasiulome
pasiūlome
šitokią kombinaciją.
10
Bendrovė mums yra skolinga šešius su viršum šimtus
11
litus.
c
Critical note: litus ] vid ex err fl -us pro
litus.
lit[ų].
Mes sutinkame šią skolą sumažinti iki 500 litų,
12
jeigu Bendrovė
tuojau
c
Critical note: tuojau ] sub sign curw lin
tuojau
išmokės grynais pinigais.
Reiškia
Reiškia,
13
Bendrovė
Bendrovė,
mums tuojau sumokėjusi
500
500,
bus jau visai
14
atsiteisusi. Jeigu Bendrovė tuojau
nepanore
nepanorė
šios
15
sumos sumokėti, mūsų pasiūlymas,
žinoma
žinoma,
atpuola.
16
Tuomet
Tuomet
iki gruodžio mėn. 3 d.
mes
c
Critical note: mes ] cor pro
mes
esame reikalingi
17
gauti bent 300 litų – bent vekseliais, kaip iki
18
šiol buvo daroma.
19
Laukdamas skubaus Tamistos atsakymo ir
20
pinigų arba
vekselių
vekselių.
21
Aukšta
c
Critical note: Aukšta[i] ] ill i, rest
Aukšta
Aukšta[i]
gerbs
c
Critical note: gerb[ią]s ] ill, orig ia
gerbs
gerb[ią]s
22
DrBalysSruoga
c
Critical note: Dr. Balys Sruoga ] sign
DrBalysSruoga
Dr. Balys Sruoga
23
Kaunas,
24
Dzūkų,
Dzūkų
8
p
Physical note: [1r] //
8

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: Šiauliuose ] sub sign curw lin
a3
Line number 3
Note: A. Rimdžius – bendrovės „Kultūra“ darbuotojas.
a3
Line number 5
Note: Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m., jį redagavo Peliksas Bugailiškis.
a3
Line number 6
Note: „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose.
a1
Line number 11
Critical note: litus ] vid ex err fl -us pro
a1
Line number 12
Critical note: tuojau ] sub sign curw lin
a1
Line number 16
Critical note: mes ] cor pro
a1
Line number 21
Critical note: Aukšta[i] ] ill i, rest
a1
Line number 21
Critical note: gerb[ią]s ] ill, orig ia
a1
Line number 22
Critical note: Dr. Balys Sruoga ] sign
a1
Line number 24
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1925_10_14_po_arimd_1r.jpgX (Close panel)
image
1925_10_14_po_arimd_1v.jpgX (Close panel)
image