Juozui Tumui, 1927-05-13

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozui Tumui, 1927-05-13

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 25. Laiškas-kvietimas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal numerį Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Muziejaus spaude (3304); 1926-07-24 laiško numeris 3002. Rašyta 20,9 × 30,9 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose pieštuku (1r), spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu) (1v, 2r–v). 1r – kvietimas, 1v, 2r–v – Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugijos įstatai. Perlenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Numeruota pieštuku kita ranka: „6“, „11“. LU HMF Muziejaus spaudas; numeris parkeriu (mėlynu rašalu) kita ranka: „3304“. Lenktas apačios kraštas. Dėmėta. Yra įplyšimų. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui (iš kn. J. Tumo archyvo)“. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1927-05-13: Diplomatinis
  • Witness a2: 1927-05-13: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria du tekstų variantai: autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, Kaunas, 1927-05-13, parengė Neringa Markevičienė, l. 1r, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1927_05_13_1_jt.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško diplomatiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus neaiškiai užrašyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Doc. J. Tumui
1
Doc. J. Tumui
Doc. J. Tumui
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
2
Steigiam.
c
Critical note: Steigiam. ] ill, def
Steigiam.
Susirinkim
susirinkim.
3
geg. 13 d. 16 val.
4
Univers. I
Rūmų
rūmų
5
6 audit.
6
Kviečia
BSruoga.
B. Sruoga.
n
Note: Balio Sruogos kvietimas, steigiant Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugiją.

Facsimile Image Placeholder

Doc. J. Tumui
1
Doc. J. Tumui
Doc. J. Tumui
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
2
Steigiam.
c
Critical note: Steigiam. ] ill, def
Steigiam.
Susirinkim
susirinkim.
3
geg. 13 d. 16 val.
4
Univers. I
Rūmų
rūmų
5
6 audit.
6
Kviečia
BSruoga.
B. Sruoga.
n
Note: Balio Sruogos kvietimas, steigiant Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugiją.
X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number 1
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
a1
Line number 2
Critical note: Steigiam. ] ill, def
a2
Line number 6
Note: Balio Sruogos kvietimas, steigiant Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugiją.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1927_05_13_1_jt_1r.jpgX (Close panel)
image