Albinui Rimkai, 1927-06-25

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1927-06-25

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudus, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,1×9,2 cm standaus atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku. Pašto spaudai – vokiškas išsiuntimo: Magdeburg[as], [19]27-06-25, lietuviškas – gavimo: Kaunas, [19]27-06-26. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Numeruota pieštuku kita ranka: „15“. 1r – Bavarijos Alpių kaimo vaizdas (Bayrisches Alpendorf). Mašinraštis (Algio Samulionio nuorašas): LLTI BR, f. 53, b. 1292, l. 102. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1927-06-25: Genetinis
  • Witness a2: 1927-06-25: Diplomatinis
  • Witness a3: 1927-06-25: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Magdeburgo – į Kauną, 1927-06-25, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1927_06_25_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (autoriaus koreguotas variantas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažymomis „add“, „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame variante parodomi autoriniai taisymai.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvirlaiškio pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio varianto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šach!
a
Rimka
b
Molėtų, g. Molėtų 14.
c
Critical note: Molėtų 14 ] cor pro Molėtų, g., ras interp et g., add cf 14.
Molėtų 14.
c
Kaunas
d
Litauen
Litauen
1
Šach!
2
BS.
p
Physical note: [1v] //
BS.
BS
n
Note: Balys Sruoga tuo metu dėstė Kaune, buvo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. 1927 m. jis teatro seminaro vardu organizavo ekskursiją į Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Atviruką bičiuliui Albinui Rimkai, ekonomikos dėstytojui, siuntė šios ekskursijos metu iš Vokietijos miesto Magdeburgo, kur vyko teatro paroda.
„1927 metais buvome nuvažiavę į Magdeburgą, į teatro parodą. Apie parodą sužinojau aš, papasakojau Sruogai, ir vėliau buvo organizuota ekskursija. Joje dalyvavo apie dvidešimt žmonių – teatralų, dailininkų, mokinių iš vaidybos studijos. […] Rodos, tenai […] žiūrėjom spektaklį po atviru dangum, gamtos fone. Jame dalyvavo daug artistų, vaidinimas vyko antikiniu principu, bet dvelkė vokišku natūralizmu. Atskiros scenos buvo vaidinamos toli viena nuo kitos – pagal vietovę. Blogai girdėjosi. Mums nepatiko“ („[Antano Sutkaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 162).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šach!
a
Rimka
b
Molėtų, g. Molėtų 14.
c
Critical note: Molėtų 14 ] cor pro Molėtų, g., ras interp et g., add cf 14.
Molėtų 14.
c
Kaunas
d
Litauen
Litauen
1
Šach!
2
BS.
p
Physical note: [1v] //
BS.
BS
n
Note: Balys Sruoga tuo metu dėstė Kaune, buvo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. 1927 m. jis teatro seminaro vardu organizavo ekskursiją į Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Atviruką bičiuliui Albinui Rimkai, ekonomikos dėstytojui, siuntė šios ekskursijos metu iš Vokietijos miesto Magdeburgo, kur vyko teatro paroda.
„1927 metais buvome nuvažiavę į Magdeburgą, į teatro parodą. Apie parodą sužinojau aš, papasakojau Sruogai, ir vėliau buvo organizuota ekskursija. Joje dalyvavo apie dvidešimt žmonių – teatralų, dailininkų, mokinių iš vaidybos studijos. […] Rodos, tenai […] žiūrėjom spektaklį po atviru dangum, gamtos fone. Jame dalyvavo daug artistų, vaidinimas vyko antikiniu principu, bet dvelkė vokišku natūralizmu. Atskiros scenos buvo vaidinamos toli viena nuo kitos – pagal vietovę. Blogai girdėjosi. Mums nepatiko“ („[Antano Sutkaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 162).

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Šach!
a
Rimka
b
Molėtų, g. Molėtų 14.
c
Critical note: Molėtų 14 ] cor pro Molėtų, g., ras interp et g., add cf 14.
Molėtų 14.
c
Kaunas
d
Litauen
Litauen
1
Šach!
2
BS.
p
Physical note: [1v] //
BS.
BS
n
Note: Balys Sruoga tuo metu dėstė Kaune, buvo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. 1927 m. jis teatro seminaro vardu organizavo ekskursiją į Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Atviruką bičiuliui Albinui Rimkai, ekonomikos dėstytojui, siuntė šios ekskursijos metu iš Vokietijos miesto Magdeburgo, kur vyko teatro paroda.
„1927 metais buvome nuvažiavę į Magdeburgą, į teatro parodą. Apie parodą sužinojau aš, papasakojau Sruogai, ir vėliau buvo organizuota ekskursija. Joje dalyvavo apie dvidešimt žmonių – teatralų, dailininkų, mokinių iš vaidybos studijos. […] Rodos, tenai […] žiūrėjom spektaklį po atviru dangum, gamtos fone. Jame dalyvavo daug artistų, vaidinimas vyko antikiniu principu, bet dvelkė vokišku natūralizmu. Atskiros scenos buvo vaidinamos toli viena nuo kitos – pagal vietovę. Blogai girdėjosi. Mums nepatiko“ („[Antano Sutkaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 162).

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number b
Critical note: Molėtų 14 ] cor pro Molėtų, g., ras interp et g., add cf 14.
a1
Line number 2
Physical note: [1v] //
a3
Line number 2
Note: Balys Sruoga tuo metu dėstė Kaune, buvo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. 1927 m. jis teatro seminaro vardu organizavo ekskursiją į Magdeburgą, Berlyną, Drezdeną. Atviruką bičiuliui Albinui Rimkai, ekonomikos dėstytojui, siuntė šios ekskursijos metu iš Vokietijos miesto Magdeburgo, kur vyko teatro paroda.
„1927 metais buvome nuvažiavę į Magdeburgą, į teatro parodą. Apie parodą sužinojau aš, papasakojau Sruogai, ir vėliau buvo organizuota ekskursija. Joje dalyvavo apie dvidešimt žmonių – teatralų, dailininkų, mokinių iš vaidybos studijos. […] Rodos, tenai […] žiūrėjom spektaklį po atviru dangum, gamtos fone. Jame dalyvavo daug artistų, vaidinimas vyko antikiniu principu, bet dvelkė vokišku natūralizmu. Atskiros scenos buvo vaidinamos toli viena nuo kitos – pagal vietovę. Blogai girdėjosi. Mums nepatiko“ („[Antano Sutkaus atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 162).
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1927_06_25_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1927_06_25_ar_1v.jpgX (Close panel)
image