Albinui Rimkai, 1928-07-22

X (Close panel) Bibliographic Information

Albinui Rimkai, 1928-07-22

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1120. Atvirukas-atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudus, Albino Rimkos adresą. Rašyta 14,0 × 8,9 cm standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1v) pieštuku. Pašto spaudai – išsiuntimo: Alpenhaus Kesselfall, [19]28-07-22; gavimo: Kaunas, [19]28]-07-25. Užklijuotas raudonas, 24 grašių vertės Austrijos pašto ženklas. 1r – spalvotas Austrijos Alpių kalnų vaizdas – kelias prie vandens krioklio Mooserboden („Wasserfallboden – Weg zum Moserboden“). Nuorašas (Algio Samulionio mašinraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1292, l. 111. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1928-07-22: Diplomatinis
  • Witness a2: 1928-07-22: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria du tekstų variantai: autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, iš Kapruno – į Kauną, 1928-07-22, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1928_07_22_ar.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autorinis variantas parodomas pažymomis „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvirlaiškio pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Alpuose agurkai
a
Litauen via Berlin
Litauen via Berlin
n
Note: Litauen via Berlin vok =Lietuva per Berlyną.
b
Ponui A. Rimkai
c
Kaune
d
Aukštaičių,
Aukštaičių
13
1
Alpuose agurkai
2
neauga. Taip ir
3
žinok! Pipirų
4
yra. Vyno daug.
5
Į sveikatą. Žino-
6
ma
ma,
ne
tavo
tavo
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944) – Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
vieno –
7
ir ponios.
8
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. Balio Sruogos iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.
9
Padūkau,
pasiūtau,
pasiutau,
net
10
och!
och
nebegaliu sakyt!
11
VanS.
p
Physical note: [1v] //
VanS
n
Note: Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) ranka. Balio Sruogos žmona 1928 m. studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Alpuose agurkai
a
Litauen via Berlin
Litauen via Berlin
n
Note: Litauen via Berlin vok =Lietuva per Berlyną.
b
Ponui A. Rimkai
c
Kaune
d
Aukštaičių,
Aukštaičių
13
1
Alpuose agurkai
2
neauga. Taip ir
3
žinok! Pipirų
4
yra. Vyno daug.
5
Į sveikatą. Žino-
6
ma
ma,
ne
tavo
tavo
n
Note: Albinas Rimka (1886–1944) – Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
vieno –
7
ir ponios.
8
Balys
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. Balio Sruogos iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.
9
Padūkau,
pasiūtau,
pasiutau,
net
10
och!
och
nebegaliu sakyt!
11
VanS.
p
Physical note: [1v] //
VanS
n
Note: Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) ranka. Balio Sruogos žmona 1928 m. studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number a
Note: Litauen via Berlin vok =Lietuva per Berlyną.
a2
Line number 6
Note: Albinas Rimka (1886–1944) – Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
a2
Line number 8
Note: Balys Sruoga (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. Balio Sruogos iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.
a1
Line number 11
Physical note: [1v] //
a2
Line number 11
Note: Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) ranka. Balio Sruogos žmona 1928 m. studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1928_07_22_ar_1r.jpgX (Close panel)
image
1928_07_22_ar_1v.jpgX (Close panel)
image