Vandai Sruogienei, 1943-06-03

X (Close panel) Bibliographic Information

Vandai Sruogienei, 1943-06-03

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 1303, l. 10–11. Laiškas. Rašyta 29,0 × 20,7 cm formato, gelstelėjusio, lygaus, labai plono, peršviečiamo popieriaus lapuose (1r, 2r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta perpus, lankstymo į dvi dalis žymės. Lenkti kraštai: kairysis – 4,5 cm, dešinysis – 6,5 cm. Autorinė paginacija: „2“. Numeruota pieštuku kita ranka: „10“, „11“. Yra įplyšimų. Cenzūruota. Vokiškas Štuthofo koncentracijos lagerio pašto cenzūros spaudas: 1943-06-07. Prierašas spaude kita ranka storu mėlynu pieštuku: „P“. Be voko. Voką (nr. 4) žr. Štuthofo dokumentų segtuve, in: BLKMČ BS. Vokiškas gavimo adresas parkeriu (juodu rašalu): „Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė / Taurostr. 21/3 / Wilna / Ostland – Litauen“ [„Ponia V. Daugirdaitė-Sruogienė / Tauro gatvė 21/3 / Vilnius / Ostlandas – Lietuva“]. Prancūziškas, vokiškas ir lietuviškas išsiuntimo adresas: „Exp. [Expéditeur / Siuntėjas]: Balys Sruoga / Lager Stutthof bei Danzig / Block VIII E [Balys Sruoga / Stovykla Stuttfoh prie Danzigo / Blokas VIII E]“. Užklijuotas raudonas, 12 pfenigų vertės pašto ženklas su Adolfo Hitlerio atvaizdu ir vokišku užrašu „Deutsches Reich“ [„Vokietijos imperija“]. Vokiškas išsiuntimo pašto spaudas: Štuthofas, Danzigas, [19]43-06-07. Spaudas „Aa.“ Vokas numeruotas, datuotas Vandos Sruogienės ranka pieštuku: „4.“, „7-VI-43“. Voko antroje pusėje – vokiškas Štuthofo lagerio spaudas. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 380/2, nr. 383, l. 6–9 (Algio Samulionio rankraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1296, nr. 383, l. 6–9 (nenustatyto asmens rankraštis). Vertimai: LLTI BR, f. 115, b. 421, nr. 5, l. 6–7 (Vandos Sruogienės mašinraštis), LLTI BR, f. 53, b. 1297, nr. 383, l. 10–12 (nenustatyto asmens rankraštis). Publikuota (Vandos Sruogienės vertimas), in: Metai, 2014, Nr. 1, p. 129–130. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1943-06-03: Genetinis
  • Witness a2: 1943-06-03: Diplomatinis
  • Witness a3: 1943-06-03: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, iš Štuthofo – į Vilnių, 1943-06-03, l. 1r, 1v–2r, parengė Neringa Markevičienė, žr. https://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1943_06_03_vs.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Meine Adresse:
1
Meine Adresse:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof bei Danzig
4
Block VIII
E
E
n
Note: Vok =Mano adresas:
Prof. dr. Balys Sruoga
Stutthofo stovykla prie Danzigo
Blokas VIII E.
5
Stutthof, d. 3 Juni
1943
1943
n
Note: Vok =Stutthof, 1943 m. birželio 3 d.
6
Meine liebe Wanduk,
7
Du kannst Dir vorstellen meine
Freunde Freude ,
c
Critical note: Freude ] cor u pro un
Freude,
als ich von Dir
8
die Postkarte bekommen habe. Du hast mir viel Kräfte
9
gegeben. Ich freue mich sehr, dass Dalia so
brau brav
c
Critical note: brav ] cor v pro u
brav
ist, – küsse
10
Sie von mir sehr herzlich. Nach deinem Brief bin ich ru-
11
higer geworden. Jetzt geht es mir wohl. Wir wohnen alle
12
zusammen wie in einem
hotel Hotel
c
Critical note: Hotel ] cor H pro min
Hotel
unter besonderem Aufsicht
13
unseres Arztes, der sorgt für unsere Gesundheit und
14
repariert jede Kleinigkeit. Ich bin
volsständig vollständig
c
Critical note: vollständig ] cor sec l pro s
vollständig
gesund.
15
Jeder von uns kann nach
belieben
Belieben
arbeiten oder nicht
16
arbeiten – zu
hause Hause
c
Critical note: Hause ] cor H pro min
Hause
sitzen. Wir haben im dem Speisezimmer
17
Radio, Schachspiel, Kartenspiel und so weter. Ich habe gewählt
18
die Arbeit:
ich habe
c
Critical note: ich ] p ras ver habe
ich
arbeite freiwillig in dem Lagerbüro, habe
19
in meiner vorgesetzten sehr guten, vernünftigen
leute Leute
c
Critical note: Leute ] cor L pro min
Leute
und
20
sehr netten Arbeitskameraden. Bei der Arbeit die Zeit sehr
21
schnelt schnell
c
Critical note: schnell ] cor sec l pro t
schnell
vergeht und die Heimatveh ist nich so schmerzlich
22
fühlbar. Unsere Verpflegung mit Speisen ist gut. Ich
23
habe ab jetzt das Recht ein Brief jede Woche zu schreiben
24
und zu bekommen. Also, im
Momet Monat
c
Critical note: Monat ] cor na pro me
Monat
ich kann von dir
25
4 Briefe bekommen.
Js Es
c
Critical note: Es ] cor E pro J
Es
ist auch mir gestattet jede
26
Woche ein
Pakett
Paket
mit Lebensmitteln zu bekommen
27
(bis 2
kilo Kilo
c
Critical note: Kilo ] cor K pro min
Kilo
– netto). Ein
Pakett
Paket
von dir habe ich in voller
28
Ordnung bekommen. Das
Pakett
Paket
über Tilsit bisher
29
ist noch nicht gekommen. Ein
Päckhen
Päckchen
bis 1 klgr. man
30
kann senden als
eigeschriebene
eingeschriebene
Sendung, – solche Päckchen
31
kommen sehr
schnell.
c
Critical note: senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell. ] ras phr al m rub et cae graph
schnell.
schnell.
n
Note: „Paskutinis sakinys užbrauktas raudonu [ir mėlynu] cenzoriaus pieštuku: „senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell.“ [„siųsti registruotu paštu, – tokie siuntiniai ateina labai greit.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
Ich bin sehr
frroh froh ,
c
Critical note: froh ] cor r pro rr
froh,
dass bei dir
32
alles in Ordnung ist. Wie war es mit Dalia's Examinen?
33
Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe
34
das Recht sie zu
bekommen.
c
Critical note: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ ] ras phr al m cae graph
bekommen.
bekommen.
n
Note: „Paskutinis sakinys perbrauktas mėlynu pieštuku: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ [„Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotogfrafijas, – aš turiu teisę jas gauti.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
Über meine Gesundheit du
35
kannst vollständig ruhig sein. Sogar meine Nerven
36
sind nicht so schlimm, wie
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
erwarten kanntest.
Scheibe Schreibe
c
Critical note: Schreibe ] ins r
p
Physical note: [1r] //
Schreibe

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

37
mir mehr über dein Leben, über Dalia, über Vater.
De Du
c
Critical note: Du ] cor u pro e
Du
38
kannst auch Rauchwaren etwas mehr mir schicken.
39
Dich und Dalia ich sehe sehr oft in
träumen Träumen .
c
Critical note: Träumen ] cor T pro min
Träumen.
Küsse
40
und grüsse Dalia von mir, – ich habe keine Worte
41
um meine Gefühle für sie beide zu aussprechen.
42
Schöne Grüsse an alle unsere Nachbarn und Bekan-
43
ten. Schreibe mir nur an die Adresse, die aben
44
angegeben ist.
45
Nochmals grüsse und küsse Dich.
46
Dein Balys.
Dein Balys
n
Note: Vok =Mano brangi Vanduk,
Gali įsivaizduoti, kaip džiaugiausi, kai gavau Tavo atvirutę. Tu man suteikei daug jėgų. Aš nepaprastai džiaugiuosi, kad Dalia tokia šauni, – pabučiuok ją labai nuoširdžiai. Gavęs Tavo laišką apsiraminau. Dabar jaučiuosi gerai. Mes visi kartu gyvename tarsi viešbutyje, prižiūrimi gydytojo, kuris rūpinasi mūsų sveikata ir gydo kiekvieną niekniekį. Esu visiškai sveikas. Kiekvienas iš mūsų savo nuožūra gali dirbti arba nedirbti – niekur neiti. Valgomajame yra radijas, šachmatai, kortos ir t. t. Aš pasirinkau darbą: savanoriškai dirbu stovyklos raštinėje, mano viršininkai labai geri ir protingi žmonės, o bendradarbiai nepaprastai malonūs. Dirbant laikas labai greit prabėga ir tėvynės ilgesys ne taip skausmingai jaučiamas. Aprūpinimas maistu geras. Nuo dabar įgijau teisę kiekvieną savaitę rašyti ir gauti po laišką. Taigi per mėnesį aš galiu gauti nuo Tavęs keturis laiškus. Be to, man leista kiekvieną savaitę gauti po siuntinį su maisto produktais (neto – iki dviejų kilogramų). Vieną Tavo siuntinį, tvarkingą ir sveiką, aš jau gavau. Siuntinys per Tilžę dar iki šiol neatėjo. Siuntinius iki vieno kilogramo galima siųsti registruotus, – tokie siuntiniai ateina labai greit. Labai džiaugiuosi, kad Tau viskas gerai. O kaip Dalios egzaminai? Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotografijas, – aš turiu teisę jas gauti. Būk rami dėl mano sveikatos. Netgi mano nervai nėra tokios blogos būklės, kaip Tu galėtum tikėtis. Parašyk [1r] // [1v] // man daugiau apie savo gyvenimą, apie Dalią, apie tėvą. Gali man siųsti daugiau rūkalų. Tave ir Dalią aš labai dažnai sapnuoju. Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – aš negaliu išsakyti žodžiais savo jausmų jums abiems.
Kuo geriausi linkėjimai visiems mūsų kaimynams ir pažįstamiems. Tik rašyk man laiško pradžioje nurodytu adresu.
Dar kartą sveikinu Tave ir bučiuoju.
Tavo Balys
47
Heute, 3. Juni, habe ich von Dir zwei Paketen
48
gekriecht.
gekriegt.
Alles in Ordnung. Blos, Brot ist etwas
49
grün geworden. Besten, besten Dank. Jetzt fette
50
Lebensmittel habe
is ich
c
Critical note: ich ] cor ch pro s
ich
genug, – es reicht für längere
51
Zeit. Auch Kuchen ist sehr gut. Danke
bestens
bestens,
52
meine Liebe. Fette Sache Du selbst hast sehr
53
wenig! Auch Brot ist sehr schmenhaft.
54
Ich danke Dir und küsse Dich, und danke!
55
Dein
Balys.
Balys
n
Note: Šiandie, birželio 3 d., gavau du Tavo siuntinius. Viskas gerai. Tik duona šiek tiek pažaliavo. Labai, labai ačiū. Dabar aš turiu pakankamai riebaus maisto, užteks ilgam. Pyragas irgi labai geras. Širdingai dėkoju, mano mieloji. Sotaus maisto Tu pati labai mažai turi! Duona taip pat labai skani.
Dėkoju Tau ir bučiuoju Tave, ir dar kartą dėkoju!
Tavo Balys
56
Gestern, am 5 Juni, kom dein Brief vom 24 Mai, – bestens,
57
bestens danke! Es
brat hat
c
Critical note: hat ] cor h pro br
hat
mir viele Erlebnisse gebracht!
58
Ich
hofe
hoffe
auch auf
Baldiges baldiges
c
Critical note: baldiges ] cor b pro cap
baldiges
wiedersehen, aber genau
59
weiss ich nichts. Schicke mir eigeschriebenen
Päckhen
Päckchen
60
(bis 1 Klgr.) als Brief, – ich möchte haben eine Tube
61
Rasierpasta
''Skutal''
Skutal
(liegt in meinem Schrank, links,
62
oben). Küsse und danke von mir Dalia.
63
Dein
Balys
p
Physical note: [2r] //
Balys
Balys
n
Note: Vakar, birželio 5 d., atėjo Tavo laiškas, rašytas gegužės 24 d., – labai, labai ačiū! Jis sužadino daug išgyvenimų! Aš irgi tikiuosi, kad mes greit pasimatysim, bet tiksliau nieko nežinau. Atsiųsk man registruotą siuntinį (iki vieno kilogramo) kaip laišką, – aš norėčiau gauti tūbelę skutimosi pastos „Skutal“ (ji yra mano spintoj, kairėj, viršuj). Pabučiuok Dalią ir padėkok jai.
Tavo Balys [2r] // [2v] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė
Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė
n
Note: Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė vok =Ponia V. Daugirdaitė-Sruogienė.
b
Taurostr. 21/3
Taurostr. 21/3
c
Critical note: Taurostr. 21/3 vok =Tauro gatvė 21/3.
c
Wilna
Wilna
n
Note: Wilna vok =Vilnius.
d
Ostland – Litauen
c
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua lin
Ostland – Litauen
Ostland – Litauen
n
Note: Ostland – Litauen vok =Ostlandas – Lietuva.
e
Exp. Balys Sruoga
Exp. Balys Sruoga
n
Note: Exp[éditeur] Balys Sruoga pranc =Siuntėjas Balys Sruoga.
f
Lager Stutthof bei Danzig
Lager Stutthof bei Danzig
n
Note: Lager Stutthof bei Danzig vok =Stovykla Stuttfoh prie Danzigo.
g
Block VIII E
p
Physical note: [3r] //
Block VIII E
Block VIII E
n
Note: Block VIII E vok =Blokas VIII E.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Meine Adresse:
1
Meine Adresse:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof bei Danzig
4
Block VIII
E
E
n
Note: Vok =Mano adresas:
Prof. dr. Balys Sruoga
Stutthofo stovykla prie Danzigo
Blokas VIII E.
5
Stutthof, d. 3 Juni
1943
1943
n
Note: Vok =Stutthof, 1943 m. birželio 3 d.
6
Meine liebe Wanduk,
7
Du kannst Dir vorstellen meine
Freunde Freude ,
c
Critical note: Freude ] cor u pro un
Freude,
als ich von Dir
8
die Postkarte bekommen habe. Du hast mir viel Kräfte
9
gegeben. Ich freue mich sehr, dass Dalia so
brau brav
c
Critical note: brav ] cor v pro u
brav
ist, – küsse
10
Sie von mir sehr herzlich. Nach deinem Brief bin ich ru-
11
higer geworden. Jetzt geht es mir wohl. Wir wohnen alle
12
zusammen wie in einem
hotel Hotel
c
Critical note: Hotel ] cor H pro min
Hotel
unter besonderem Aufsicht
13
unseres Arztes, der sorgt für unsere Gesundheit und
14
repariert jede Kleinigkeit. Ich bin
volsständig vollständig
c
Critical note: vollständig ] cor sec l pro s
vollständig
gesund.
15
Jeder von uns kann nach
belieben
Belieben
arbeiten oder nicht
16
arbeiten – zu
hause Hause
c
Critical note: Hause ] cor H pro min
Hause
sitzen. Wir haben im dem Speisezimmer
17
Radio, Schachspiel, Kartenspiel und so weter. Ich habe gewählt
18
die Arbeit:
ich habe
c
Critical note: ich ] p ras ver habe
ich
arbeite freiwillig in dem Lagerbüro, habe
19
in meiner vorgesetzten sehr guten, vernünftigen
leute Leute
c
Critical note: Leute ] cor L pro min
Leute
und
20
sehr netten Arbeitskameraden. Bei der Arbeit die Zeit sehr
21
schnelt schnell
c
Critical note: schnell ] cor sec l pro t
schnell
vergeht und die Heimatveh ist nich so schmerzlich
22
fühlbar. Unsere Verpflegung mit Speisen ist gut. Ich
23
habe ab jetzt das Recht ein Brief jede Woche zu schreiben
24
und zu bekommen. Also, im
Momet Monat
c
Critical note: Monat ] cor na pro me
Monat
ich kann von dir
25
4 Briefe bekommen.
Js Es
c
Critical note: Es ] cor E pro J
Es
ist auch mir gestattet jede
26
Woche ein
Pakett
Paket
mit Lebensmitteln zu bekommen
27
(bis 2
kilo Kilo
c
Critical note: Kilo ] cor K pro min
Kilo
– netto). Ein
Pakett
Paket
von dir habe ich in voller
28
Ordnung bekommen. Das
Pakett
Paket
über Tilsit bisher
29
ist noch nicht gekommen. Ein
Päckhen
Päckchen
bis 1 klgr. man
30
kann senden als
eigeschriebene
eingeschriebene
Sendung, – solche Päckchen
31
kommen sehr
schnell.
c
Critical note: senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell. ] ras phr al m rub et cae graph
schnell.
schnell.
n
Note: „Paskutinis sakinys užbrauktas raudonu [ir mėlynu] cenzoriaus pieštuku: „senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell.“ [„siųsti registruotu paštu, – tokie siuntiniai ateina labai greit.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
Ich bin sehr
frroh froh ,
c
Critical note: froh ] cor r pro rr
froh,
dass bei dir
32
alles in Ordnung ist. Wie war es mit Dalia's Examinen?
33
Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe
34
das Recht sie zu
bekommen.
c
Critical note: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ ] ras phr al m cae graph
bekommen.
bekommen.
n
Note: „Paskutinis sakinys perbrauktas mėlynu pieštuku: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ [„Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotogfrafijas, – aš turiu teisę jas gauti.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
Über meine Gesundheit du
35
kannst vollständig ruhig sein. Sogar meine Nerven
36
sind nicht so schlimm, wie
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
erwarten kanntest.
Scheibe Schreibe
c
Critical note: Schreibe ] ins r
p
Physical note: [1r] //
Schreibe

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

37
mir mehr über dein Leben, über Dalia, über Vater.
De Du
c
Critical note: Du ] cor u pro e
Du
38
kannst auch Rauchwaren etwas mehr mir schicken.
39
Dich und Dalia ich sehe sehr oft in
träumen Träumen .
c
Critical note: Träumen ] cor T pro min
Träumen.
Küsse
40
und grüsse Dalia von mir, – ich habe keine Worte
41
um meine Gefühle für sie beide zu aussprechen.
42
Schöne Grüsse an alle unsere Nachbarn und Bekan-
43
ten. Schreibe mir nur an die Adresse, die aben
44
angegeben ist.
45
Nochmals grüsse und küsse Dich.
46
Dein Balys.
Dein Balys
n
Note: Vok =Mano brangi Vanduk,
Gali įsivaizduoti, kaip džiaugiausi, kai gavau Tavo atvirutę. Tu man suteikei daug jėgų. Aš nepaprastai džiaugiuosi, kad Dalia tokia šauni, – pabučiuok ją labai nuoširdžiai. Gavęs Tavo laišką apsiraminau. Dabar jaučiuosi gerai. Mes visi kartu gyvename tarsi viešbutyje, prižiūrimi gydytojo, kuris rūpinasi mūsų sveikata ir gydo kiekvieną niekniekį. Esu visiškai sveikas. Kiekvienas iš mūsų savo nuožūra gali dirbti arba nedirbti – niekur neiti. Valgomajame yra radijas, šachmatai, kortos ir t. t. Aš pasirinkau darbą: savanoriškai dirbu stovyklos raštinėje, mano viršininkai labai geri ir protingi žmonės, o bendradarbiai nepaprastai malonūs. Dirbant laikas labai greit prabėga ir tėvynės ilgesys ne taip skausmingai jaučiamas. Aprūpinimas maistu geras. Nuo dabar įgijau teisę kiekvieną savaitę rašyti ir gauti po laišką. Taigi per mėnesį aš galiu gauti nuo Tavęs keturis laiškus. Be to, man leista kiekvieną savaitę gauti po siuntinį su maisto produktais (neto – iki dviejų kilogramų). Vieną Tavo siuntinį, tvarkingą ir sveiką, aš jau gavau. Siuntinys per Tilžę dar iki šiol neatėjo. Siuntinius iki vieno kilogramo galima siųsti registruotus, – tokie siuntiniai ateina labai greit. Labai džiaugiuosi, kad Tau viskas gerai. O kaip Dalios egzaminai? Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotografijas, – aš turiu teisę jas gauti. Būk rami dėl mano sveikatos. Netgi mano nervai nėra tokios blogos būklės, kaip Tu galėtum tikėtis. Parašyk [1r] // [1v] // man daugiau apie savo gyvenimą, apie Dalią, apie tėvą. Gali man siųsti daugiau rūkalų. Tave ir Dalią aš labai dažnai sapnuoju. Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – aš negaliu išsakyti žodžiais savo jausmų jums abiems.
Kuo geriausi linkėjimai visiems mūsų kaimynams ir pažįstamiems. Tik rašyk man laiško pradžioje nurodytu adresu.
Dar kartą sveikinu Tave ir bučiuoju.
Tavo Balys
47
Heute, 3. Juni, habe ich von Dir zwei Paketen
48
gekriecht.
gekriegt.
Alles in Ordnung. Blos, Brot ist etwas
49
grün geworden. Besten, besten Dank. Jetzt fette
50
Lebensmittel habe
is ich
c
Critical note: ich ] cor ch pro s
ich
genug, – es reicht für längere
51
Zeit. Auch Kuchen ist sehr gut. Danke
bestens
bestens,
52
meine Liebe. Fette Sache Du selbst hast sehr
53
wenig! Auch Brot ist sehr schmenhaft.
54
Ich danke Dir und küsse Dich, und danke!
55
Dein
Balys.
Balys
n
Note: Šiandie, birželio 3 d., gavau du Tavo siuntinius. Viskas gerai. Tik duona šiek tiek pažaliavo. Labai, labai ačiū. Dabar aš turiu pakankamai riebaus maisto, užteks ilgam. Pyragas irgi labai geras. Širdingai dėkoju, mano mieloji. Sotaus maisto Tu pati labai mažai turi! Duona taip pat labai skani.
Dėkoju Tau ir bučiuoju Tave, ir dar kartą dėkoju!
Tavo Balys
56
Gestern, am 5 Juni, kom dein Brief vom 24 Mai, – bestens,
57
bestens danke! Es
brat hat
c
Critical note: hat ] cor h pro br
hat
mir viele Erlebnisse gebracht!
58
Ich
hofe
hoffe
auch auf
Baldiges baldiges
c
Critical note: baldiges ] cor b pro cap
baldiges
wiedersehen, aber genau
59
weiss ich nichts. Schicke mir eigeschriebenen
Päckhen
Päckchen
60
(bis 1 Klgr.) als Brief, – ich möchte haben eine Tube
61
Rasierpasta
''Skutal''
Skutal
(liegt in meinem Schrank, links,
62
oben). Küsse und danke von mir Dalia.
63
Dein
Balys
p
Physical note: [2r] //
Balys
Balys
n
Note: Vakar, birželio 5 d., atėjo Tavo laiškas, rašytas gegužės 24 d., – labai, labai ačiū! Jis sužadino daug išgyvenimų! Aš irgi tikiuosi, kad mes greit pasimatysim, bet tiksliau nieko nežinau. Atsiųsk man registruotą siuntinį (iki vieno kilogramo) kaip laišką, – aš norėčiau gauti tūbelę skutimosi pastos „Skutal“ (ji yra mano spintoj, kairėj, viršuj). Pabučiuok Dalią ir padėkok jai.
Tavo Balys [2r] // [2v] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė
Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė
n
Note: Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė vok =Ponia V. Daugirdaitė-Sruogienė.
b
Taurostr. 21/3
Taurostr. 21/3
c
Critical note: Taurostr. 21/3 vok =Tauro gatvė 21/3.
c
Wilna
Wilna
n
Note: Wilna vok =Vilnius.
d
Ostland – Litauen
c
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua lin
Ostland – Litauen
Ostland – Litauen
n
Note: Ostland – Litauen vok =Ostlandas – Lietuva.
e
Exp. Balys Sruoga
Exp. Balys Sruoga
n
Note: Exp[éditeur] Balys Sruoga pranc =Siuntėjas Balys Sruoga.
f
Lager Stutthof bei Danzig
Lager Stutthof bei Danzig
n
Note: Lager Stutthof bei Danzig vok =Stovykla Stuttfoh prie Danzigo.
g
Block VIII E
p
Physical note: [3r] //
Block VIII E
Block VIII E
n
Note: Block VIII E vok =Blokas VIII E.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Meine Adresse:
1
Meine Adresse:
2
Prof. Dr. Balys Sruoga
3
Lager Stutthof bei Danzig
4
Block VIII
E
E
n
Note: Vok =Mano adresas:
Prof. dr. Balys Sruoga
Stutthofo stovykla prie Danzigo
Blokas VIII E.
5
Stutthof, d. 3 Juni
1943
1943
n
Note: Vok =Stutthof, 1943 m. birželio 3 d.
6
Meine liebe Wanduk,
7
Du kannst Dir vorstellen meine
Freunde Freude ,
c
Critical note: Freude ] cor u pro un
Freude,
als ich von Dir
8
die Postkarte bekommen habe. Du hast mir viel Kräfte
9
gegeben. Ich freue mich sehr, dass Dalia so
brau brav
c
Critical note: brav ] cor v pro u
brav
ist, – küsse
10
Sie von mir sehr herzlich. Nach deinem Brief bin ich ru-
11
higer geworden. Jetzt geht es mir wohl. Wir wohnen alle
12
zusammen wie in einem
hotel Hotel
c
Critical note: Hotel ] cor H pro min
Hotel
unter besonderem Aufsicht
13
unseres Arztes, der sorgt für unsere Gesundheit und
14
repariert jede Kleinigkeit. Ich bin
volsständig vollständig
c
Critical note: vollständig ] cor sec l pro s
vollständig
gesund.
15
Jeder von uns kann nach
belieben
Belieben
arbeiten oder nicht
16
arbeiten – zu
hause Hause
c
Critical note: Hause ] cor H pro min
Hause
sitzen. Wir haben im dem Speisezimmer
17
Radio, Schachspiel, Kartenspiel und so weter. Ich habe gewählt
18
die Arbeit:
ich habe
c
Critical note: ich ] p ras ver habe
ich
arbeite freiwillig in dem Lagerbüro, habe
19
in meiner vorgesetzten sehr guten, vernünftigen
leute Leute
c
Critical note: Leute ] cor L pro min
Leute
und
20
sehr netten Arbeitskameraden. Bei der Arbeit die Zeit sehr
21
schnelt schnell
c
Critical note: schnell ] cor sec l pro t
schnell
vergeht und die Heimatveh ist nich so schmerzlich
22
fühlbar. Unsere Verpflegung mit Speisen ist gut. Ich
23
habe ab jetzt das Recht ein Brief jede Woche zu schreiben
24
und zu bekommen. Also, im
Momet Monat
c
Critical note: Monat ] cor na pro me
Monat
ich kann von dir
25
4 Briefe bekommen.
Js Es
c
Critical note: Es ] cor E pro J
Es
ist auch mir gestattet jede
26
Woche ein
Pakett
Paket
mit Lebensmitteln zu bekommen
27
(bis 2
kilo Kilo
c
Critical note: Kilo ] cor K pro min
Kilo
– netto). Ein
Pakett
Paket
von dir habe ich in voller
28
Ordnung bekommen. Das
Pakett
Paket
über Tilsit bisher
29
ist noch nicht gekommen. Ein
Päckhen
Päckchen
bis 1 klgr. man
30
kann senden als
eigeschriebene
eingeschriebene
Sendung, – solche Päckchen
31
kommen sehr
schnell.
c
Critical note: senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell. ] ras phr al m rub et cae graph
schnell.
schnell.
n
Note: „Paskutinis sakinys užbrauktas raudonu [ir mėlynu] cenzoriaus pieštuku: „senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell.“ [„siųsti registruotu paštu, – tokie siuntiniai ateina labai greit.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
Ich bin sehr
frroh froh ,
c
Critical note: froh ] cor r pro rr
froh,
dass bei dir
32
alles in Ordnung ist. Wie war es mit Dalia's Examinen?
33
Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe
34
das Recht sie zu
bekommen.
c
Critical note: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ ] ras phr al m cae graph
bekommen.
bekommen.
n
Note: „Paskutinis sakinys perbrauktas mėlynu pieštuku: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ [„Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotogfrafijas, – aš turiu teisę jas gauti.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
Über meine Gesundheit du
35
kannst vollständig ruhig sein. Sogar meine Nerven
36
sind nicht so schlimm, wie
du Du
c
Critical note: Du ] cor D pro min
Du
erwarten kanntest.
Scheibe Schreibe
c
Critical note: Schreibe ] ins r
p
Physical note: [1r] //
Schreibe

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

37
mir mehr über dein Leben, über Dalia, über Vater.
De Du
c
Critical note: Du ] cor u pro e
Du
38
kannst auch Rauchwaren etwas mehr mir schicken.
39
Dich und Dalia ich sehe sehr oft in
träumen Träumen .
c
Critical note: Träumen ] cor T pro min
Träumen.
Küsse
40
und grüsse Dalia von mir, – ich habe keine Worte
41
um meine Gefühle für sie beide zu aussprechen.
42
Schöne Grüsse an alle unsere Nachbarn und Bekan-
43
ten. Schreibe mir nur an die Adresse, die aben
44
angegeben ist.
45
Nochmals grüsse und küsse Dich.
46
Dein Balys.
Dein Balys
n
Note: Vok =Mano brangi Vanduk,
Gali įsivaizduoti, kaip džiaugiausi, kai gavau Tavo atvirutę. Tu man suteikei daug jėgų. Aš nepaprastai džiaugiuosi, kad Dalia tokia šauni, – pabučiuok ją labai nuoširdžiai. Gavęs Tavo laišką apsiraminau. Dabar jaučiuosi gerai. Mes visi kartu gyvename tarsi viešbutyje, prižiūrimi gydytojo, kuris rūpinasi mūsų sveikata ir gydo kiekvieną niekniekį. Esu visiškai sveikas. Kiekvienas iš mūsų savo nuožūra gali dirbti arba nedirbti – niekur neiti. Valgomajame yra radijas, šachmatai, kortos ir t. t. Aš pasirinkau darbą: savanoriškai dirbu stovyklos raštinėje, mano viršininkai labai geri ir protingi žmonės, o bendradarbiai nepaprastai malonūs. Dirbant laikas labai greit prabėga ir tėvynės ilgesys ne taip skausmingai jaučiamas. Aprūpinimas maistu geras. Nuo dabar įgijau teisę kiekvieną savaitę rašyti ir gauti po laišką. Taigi per mėnesį aš galiu gauti nuo Tavęs keturis laiškus. Be to, man leista kiekvieną savaitę gauti po siuntinį su maisto produktais (neto – iki dviejų kilogramų). Vieną Tavo siuntinį, tvarkingą ir sveiką, aš jau gavau. Siuntinys per Tilžę dar iki šiol neatėjo. Siuntinius iki vieno kilogramo galima siųsti registruotus, – tokie siuntiniai ateina labai greit. Labai džiaugiuosi, kad Tau viskas gerai. O kaip Dalios egzaminai? Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotografijas, – aš turiu teisę jas gauti. Būk rami dėl mano sveikatos. Netgi mano nervai nėra tokios blogos būklės, kaip Tu galėtum tikėtis. Parašyk [1r] // [1v] // man daugiau apie savo gyvenimą, apie Dalią, apie tėvą. Gali man siųsti daugiau rūkalų. Tave ir Dalią aš labai dažnai sapnuoju. Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – aš negaliu išsakyti žodžiais savo jausmų jums abiems.
Kuo geriausi linkėjimai visiems mūsų kaimynams ir pažįstamiems. Tik rašyk man laiško pradžioje nurodytu adresu.
Dar kartą sveikinu Tave ir bučiuoju.
Tavo Balys
47
Heute, 3. Juni, habe ich von Dir zwei Paketen
48
gekriecht.
gekriegt.
Alles in Ordnung. Blos, Brot ist etwas
49
grün geworden. Besten, besten Dank. Jetzt fette
50
Lebensmittel habe
is ich
c
Critical note: ich ] cor ch pro s
ich
genug, – es reicht für längere
51
Zeit. Auch Kuchen ist sehr gut. Danke
bestens
bestens,
52
meine Liebe. Fette Sache Du selbst hast sehr
53
wenig! Auch Brot ist sehr schmenhaft.
54
Ich danke Dir und küsse Dich, und danke!
55
Dein
Balys.
Balys
n
Note: Šiandie, birželio 3 d., gavau du Tavo siuntinius. Viskas gerai. Tik duona šiek tiek pažaliavo. Labai, labai ačiū. Dabar aš turiu pakankamai riebaus maisto, užteks ilgam. Pyragas irgi labai geras. Širdingai dėkoju, mano mieloji. Sotaus maisto Tu pati labai mažai turi! Duona taip pat labai skani.
Dėkoju Tau ir bučiuoju Tave, ir dar kartą dėkoju!
Tavo Balys
56
Gestern, am 5 Juni, kom dein Brief vom 24 Mai, – bestens,
57
bestens danke! Es
brat hat
c
Critical note: hat ] cor h pro br
hat
mir viele Erlebnisse gebracht!
58
Ich
hofe
hoffe
auch auf
Baldiges baldiges
c
Critical note: baldiges ] cor b pro cap
baldiges
wiedersehen, aber genau
59
weiss ich nichts. Schicke mir eigeschriebenen
Päckhen
Päckchen
60
(bis 1 Klgr.) als Brief, – ich möchte haben eine Tube
61
Rasierpasta
''Skutal''
Skutal
(liegt in meinem Schrank, links,
62
oben). Küsse und danke von mir Dalia.
63
Dein
Balys
p
Physical note: [2r] //
Balys
Balys
n
Note: Vakar, birželio 5 d., atėjo Tavo laiškas, rašytas gegužės 24 d., – labai, labai ačiū! Jis sužadino daug išgyvenimų! Aš irgi tikiuosi, kad mes greit pasimatysim, bet tiksliau nieko nežinau. Atsiųsk man registruotą siuntinį (iki vieno kilogramo) kaip laišką, – aš norėčiau gauti tūbelę skutimosi pastos „Skutal“ (ji yra mano spintoj, kairėj, viršuj). Pabučiuok Dalią ir padėkok jai.
Tavo Balys [2r] // [2v] //

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

a
Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė
Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė
n
Note: Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė vok =Ponia V. Daugirdaitė-Sruogienė.
b
Taurostr. 21/3
Taurostr. 21/3
c
Critical note: Taurostr. 21/3 vok =Tauro gatvė 21/3.
c
Wilna
Wilna
n
Note: Wilna vok =Vilnius.
d
Ostland – Litauen
c
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua lin
Ostland – Litauen
Ostland – Litauen
n
Note: Ostland – Litauen vok =Ostlandas – Lietuva.
e
Exp. Balys Sruoga
Exp. Balys Sruoga
n
Note: Exp[éditeur] Balys Sruoga pranc =Siuntėjas Balys Sruoga.
f
Lager Stutthof bei Danzig
Lager Stutthof bei Danzig
n
Note: Lager Stutthof bei Danzig vok =Stovykla Stuttfoh prie Danzigo.
g
Block VIII E
p
Physical note: [3r] //
Block VIII E
Block VIII E
n
Note: Block VIII E vok =Blokas VIII E.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 4
Note: Vok =Mano adresas:
Prof. dr. Balys Sruoga
Stutthofo stovykla prie Danzigo
Blokas VIII E.
a3
Line number 5
Note: Vok =Stutthof, 1943 m. birželio 3 d.
a1
Line number 7
Critical note: Freude ] cor u pro un
a1
Line number 9
Critical note: brav ] cor v pro u
a1
Line number 12
Critical note: Hotel ] cor H pro min
a1
Line number 14
Critical note: vollständig ] cor sec l pro s
a1
Line number 16
Critical note: Hause ] cor H pro min
a1
Line number 18
Critical note: ich ] p ras ver habe
a1
Line number 19
Critical note: Leute ] cor L pro min
a1
Line number 21
Critical note: schnell ] cor sec l pro t
a1
Line number 24
Critical note: Monat ] cor na pro me
a1
Line number 25
Critical note: Es ] cor E pro J
a1
Line number 27
Critical note: Kilo ] cor K pro min
a1
Line number 31
Critical note: senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell. ] ras phr al m rub et cae graph
a3
Line number 31
Note: „Paskutinis sakinys užbrauktas raudonu [ir mėlynu] cenzoriaus pieštuku: „senden als eingeschriebene Sendung, – solche Päckchen kommen sehr schnell.“ [„siųsti registruotu paštu, – tokie siuntiniai ateina labai greit.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 31
Critical note: froh ] cor r pro rr
a1
Line number 34
Critical note: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ ] ras phr al m cae graph
a3
Line number 34
Note: „Paskutinis sakinys perbrauktas mėlynu pieštuku: „Schicke mir deine und Dalia's kleine Fotografien, – ich habe das Recht sie zu bekommen.“ [„Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotogfrafijas, – aš turiu teisę jas gauti.“] (Vandos Sruogienės pastaba).
a1
Line number 36
Critical note: Du ] cor D pro min
a1
Line number 36
Critical note: Schreibe ] ins r
a1
Line number 36
Physical note: [1r] //
a1
Line number 37
Critical note: Du ] cor u pro e
a1
Line number 39
Critical note: Träumen ] cor T pro min
a3
Line number 46
Note: Vok =Mano brangi Vanduk,
Gali įsivaizduoti, kaip džiaugiausi, kai gavau Tavo atvirutę. Tu man suteikei daug jėgų. Aš nepaprastai džiaugiuosi, kad Dalia tokia šauni, – pabučiuok ją labai nuoširdžiai. Gavęs Tavo laišką apsiraminau. Dabar jaučiuosi gerai. Mes visi kartu gyvename tarsi viešbutyje, prižiūrimi gydytojo, kuris rūpinasi mūsų sveikata ir gydo kiekvieną niekniekį. Esu visiškai sveikas. Kiekvienas iš mūsų savo nuožūra gali dirbti arba nedirbti – niekur neiti. Valgomajame yra radijas, šachmatai, kortos ir t. t. Aš pasirinkau darbą: savanoriškai dirbu stovyklos raštinėje, mano viršininkai labai geri ir protingi žmonės, o bendradarbiai nepaprastai malonūs. Dirbant laikas labai greit prabėga ir tėvynės ilgesys ne taip skausmingai jaučiamas. Aprūpinimas maistu geras. Nuo dabar įgijau teisę kiekvieną savaitę rašyti ir gauti po laišką. Taigi per mėnesį aš galiu gauti nuo Tavęs keturis laiškus. Be to, man leista kiekvieną savaitę gauti po siuntinį su maisto produktais (neto – iki dviejų kilogramų). Vieną Tavo siuntinį, tvarkingą ir sveiką, aš jau gavau. Siuntinys per Tilžę dar iki šiol neatėjo. Siuntinius iki vieno kilogramo galima siųsti registruotus, – tokie siuntiniai ateina labai greit. Labai džiaugiuosi, kad Tau viskas gerai. O kaip Dalios egzaminai? Atsiųsk man savo ir Dalios nedideles fotografijas, – aš turiu teisę jas gauti. Būk rami dėl mano sveikatos. Netgi mano nervai nėra tokios blogos būklės, kaip Tu galėtum tikėtis. Parašyk [1r] // [1v] // man daugiau apie savo gyvenimą, apie Dalią, apie tėvą. Gali man siųsti daugiau rūkalų. Tave ir Dalią aš labai dažnai sapnuoju. Pabučiuok ir pasveikink Dalią, – aš negaliu išsakyti žodžiais savo jausmų jums abiems.
Kuo geriausi linkėjimai visiems mūsų kaimynams ir pažįstamiems. Tik rašyk man laiško pradžioje nurodytu adresu.
Dar kartą sveikinu Tave ir bučiuoju.
Tavo Balys
a1
Line number 50
Critical note: ich ] cor ch pro s
a3
Line number 55
Note: Šiandie, birželio 3 d., gavau du Tavo siuntinius. Viskas gerai. Tik duona šiek tiek pažaliavo. Labai, labai ačiū. Dabar aš turiu pakankamai riebaus maisto, užteks ilgam. Pyragas irgi labai geras. Širdingai dėkoju, mano mieloji. Sotaus maisto Tu pati labai mažai turi! Duona taip pat labai skani.
Dėkoju Tau ir bučiuoju Tave, ir dar kartą dėkoju!
Tavo Balys
a1
Line number 57
Critical note: hat ] cor h pro br
a1
Line number 58
Critical note: baldiges ] cor b pro cap
a1
Line number 63
Physical note: [2r] //
a3
Line number 63
Note: Vakar, birželio 5 d., atėjo Tavo laiškas, rašytas gegužės 24 d., – labai, labai ačiū! Jis sužadino daug išgyvenimų! Aš irgi tikiuosi, kad mes greit pasimatysim, bet tiksliau nieko nežinau. Atsiųsk man registruotą siuntinį (iki vieno kilogramo) kaip laišką, – aš norėčiau gauti tūbelę skutimosi pastos „Skutal“ (ji yra mano spintoj, kairėj, viršuj). Pabučiuok Dalią ir padėkok jai.
Tavo Balys [2r] // [2v] //
a3
Line number a
Note: Frau W. Daugirdaitė-Sruogienė vok =Ponia V. Daugirdaitė-Sruogienė.
a3
Line number b
Critical note: Taurostr. 21/3 vok =Tauro gatvė 21/3.
a3
Line number c
Note: Wilna vok =Vilnius.
a1
Line number d
Critical note: Ostland – Litauen ] sub sign dua lin
a3
Line number d
Note: Ostland – Litauen vok =Ostlandas – Lietuva.
a3
Line number e
Note: Exp[éditeur] Balys Sruoga pranc =Siuntėjas Balys Sruoga.
a3
Line number f
Note: Lager Stutthof bei Danzig vok =Stovykla Stuttfoh prie Danzigo.
a1
Line number g
Physical note: [3r] //
a3
Line number g
Note: Block VIII E vok =Blokas VIII E.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1943_06_03_vs_1r.jpgX (Close panel)
image
1943_06_03_vs_1v.jpgX (Close panel)
image
1943_06_03_vs_2r.jpgX (Close panel)
image
1943_06_03_vs_2v.jpgX (Close panel)
image
1943_06_03_vs_3r.jpgX (Close panel)
image
1943_06_03_vs_3v.jpgX (Close panel)
image