Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-22], [iš Sočio – į Iskorostį].

Geria degdamas siaubūnas

Geria degdamas siaubūnas, Geria sultis iš bangų… Siunčia giesmes, siunčia himnus, Baltos šmėksenos žinių, Ir supintos lengvos rankos Mirksnio brolių, seserų…
Vizga ugnys, vilnys gundo Gyvus, šnerančius krantus… Susilieja ir vėl skrenda Žvilgterėjimas klampus… Ir vakaris širmas rūkas Kibirkštingas ir gaisrus…
O žalčiais sunersta ugnys Po bangynus, po takus — Pakelia sparnai šešėlių Lengvus kūnus kaip sapnus… Ir vynioja širmas rūkas Krūtį, žvilgsnį, širpulius…
Dyvini kaurai, žibintai Pas vidunaktį svečiuos: Nei girdėsi, kaip vilyčia Dainą pergalės dainuos, Nei jusi, kaip blankios lūpos Žemę‑motyną bučiuos…1Eilėraštis „[Geria degdamas siaubūnas]“, vėliau rinkinyje Dievų takais tapęs ciklo „Marių pakrantėj“ trečiąja dalimi. Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 769.

— — —

˹Nešiok šakelę prie krūtinės.

22/V˺


KOMENTARAI

1 Eilėraštis „[Geria degdamas siaubūnas]“, vėliau rinkinyje Dievų takais tapęs ciklo „Marių pakrantėj“ trečiąja dalimi. Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 769.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.