Laiškas Unei Babickaitei, 1930-04-03, [iš Kauno – į Arleną, Badeną].

Labas, / labai apsidžiaugiau gavęs laišką

Labas,

labai apsidžiaugiau gavęs laišką ir siuntinį.

Tavo „teatralinis likimas“ man visuomet labai rūpėjo1Unė Babickaitė-Graičiūnienė (Unei Baye) (1897–1961), aktorė, režisierė, 1928–1936 m. vaidinusi Paryžiaus, Londono teatruose.. Ir aš labai džiaugiuosiu, kad jis yra toks, koks jis turėjo būti.

Tiktai prieš reiškiamą padėką norėčiau visu griežtumu protestuot, motyvuodamas Krylovo pasakėčios terminu „мы пахали“2Ivanas Krylovas (1769–1844), rusų poetas, vertęs XVII a. prancūzų rašytojo Žano de Lafonteno pasakėčias. Krylovas 1808 m. išvertė artimo siužeto Lafonteno pasakėčią „Karieta ir musė“ (1671).
Frazė „мы пахали“ (~ rus =„mes arėme“, t. y. dirbome kartu) – iš Ivano Dmitrievo (1760–1837) pasakėčios „Musė“ („Муха“), parašytos 1805 m.
.

Gerai, kad prisiuntei medžiagą apie save. Nors man ir labai jos gaila, bet ją turėsiu atiduoti į Teatro Muz[i]ejų, kuris man tenka organizuoti3Teatro muziejus įkurtas 1926 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, B. Sruogos ir V. Krėvės-Mickevičiaus iniciatyva. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugoma Unės Babickaitės kolekcija.. Tenai tokie dalykai man bus kaip tik vietoje.

Būtų gera, kad ir ateity medžiagą apie save į Muz[i]ejų atsiųstum. Be laikraštinių iškarpų — svarbu dar man afišos, programai, nuotraukos su kostiumu rolėse, — lygiai Tavo vienos, lygiai tos trupės ir pjesės, kur vaidini. Jei galėtum tokią medžiagą prisiųsti ir iš praeities, būtų geras daiktas: būsimas teatro istorikas teminės geru žodžiu ir darbą, ir tvarkingumą.

Širdingai sveikindamas su pasisekimu. Su —

BSruoga
Kau[nas], 1930 bal[andžio] 3 d[iena]


KOMENTARAI

1 Unė Babickaitė-Graičiūnienė (Unei Baye) (1897–1961), aktorė, režisierė, 1928–1936 m. vaidinusi Paryžiaus, Londono teatruose.
2 Ivanas Krylovas (1769–1844), rusų poetas, vertęs XVII a. prancūzų rašytojo Žano de Lafonteno pasakėčias. Krylovas 1808 m. išvertė artimo siužeto Lafonteno pasakėčią „Karieta ir musė“ (1671).
Frazė „мы пахали“ (~ rus =„mes arėme“, t. y. dirbome kartu) – iš Ivano Dmitrievo (1760–1837) pasakėčios „Musė“ („Муха“), parašytos 1805 m.
3 Teatro muziejus įkurtas 1926 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete, B. Sruogos ir V. Krėvės-Mickevičiaus iniciatyva. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje saugoma Unės Babickaitės kolekcija.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.